cs_CZ.json 15.9 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "Nelze zapisovat do adresáře \"config\"!",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "To lze obvykle vyřešit povolením zápisu webovému serveru do konfiguračního adresáře",
  "See %s" : "Viz %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "To lze obvykle vyřešit %spovolením zápisu webovému serveru do konfiguračního adresáře%s.",
  "Sample configuration detected" : "Byla detekována vzorová konfigurace",
  "It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Pravděpodobně byla zkopírována konfigurační nastavení ze vzorových souborů. Toto není podporováno a může poškodit vaši instalaci. Nahlédněte prosím do dokumentace před prováděním změn v souboru config.php",
8
  "PHP %s or higher is required." : "Je vyžadováno PHP %s nebo vyšší.",
9
  "PHP with a version lower than %s is required." : "Je vyžadováno PHP ve verzi nižší než %s.",
10
  "Following databases are supported: %s" : "Jsou podporovány následující databáze: %s",
11
  "The command line tool %s could not be found" : "Nástroj příkazového řádku %s nebyl nalezen",
12
13
14
15
16
17
  "The library %s is not available." : "Knihovna %s není dostupná.",
  "Library %s with a version higher than %s is required - available version %s." : "Je vyžadována knihovna %s ve verzi vyšší než %s - dostupná verze %s.",
  "Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Je vyžadována knihovna %s ve verzi nižší než %s - dostupná verze %s.",
  "Following platforms are supported: %s" : "Jsou podporovány následující systémy: %s",
  "ownCloud %s or higher is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo vyšší.",
  "ownCloud with a version lower than %s is required." : "Je vyžadován ownCloud ve verzi nižší než %s.",
18
19
20
21
22
23
  "Help" : "Nápověda",
  "Personal" : "Osobní",
  "Users" : "Uživatelé",
  "Admin" : "Administrace",
  "Recommended" : "Doporučené",
  "App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikace \\\"%s\\\" nemůže být nainstalována, protože není kompatibilní s touto verzí ownCloud.",
24
  "App \\\"%s\\\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Aplikaci \\\"%s\\\" nelze nainstalovat, protože nejsou splněny následující závislosti: %s",
25
26
27
  "No app name specified" : "Nebyl zadan název aplikace",
  "Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
  "Invalid image" : "Chybný obrázek",
28
29
  "today" : "dnes",
  "yesterday" : "včera",
30
  "_%n day ago_::_%n days ago_" : ["včera","před %n dny","před %n dny"],
31
32
33
  "last month" : "minulý měsíc",
  "_%n month ago_::_%n months ago_" : ["před %n měsícem","před %n měsíci","před %n měsíci"],
  "last year" : "minulý rok",
34
  "_%n year ago_::_%n years ago_" : ["před rokem","před %n lety","před %n lety"],
35
36
37
  "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["před %n hodinou","před %n hodinami","před %n hodinami"],
  "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["před %n minutou","před %n minutami","před %n minutami"],
  "seconds ago" : "před pár sekundami",
38
39
  "Database Error" : "Chyba databáze",
  "Please contact your system administrator." : "Kontaktujte prosím svého správce systému.",
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
  "web services under your control" : "webové služby pod Vaší kontrolou",
  "App directory already exists" : "Adresář aplikace již existuje",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nelze vytvořit složku aplikace. Opravte práva souborů. %s",
  "No source specified when installing app" : "Nebyl zadán zdroj při instalaci aplikace",
  "No href specified when installing app from http" : "Nebyl zadán odkaz pro instalaci aplikace z HTTP",
  "No path specified when installing app from local file" : "Nebyla zadána cesta pro instalaci aplikace z místního souboru",
  "Archives of type %s are not supported" : "Archivy typu %s nejsou podporovány",
  "Failed to open archive when installing app" : "Chyba při otevírání archivu během instalace aplikace",
  "App does not provide an info.xml file" : "Aplikace neposkytuje soubor info.xml",
  "App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože obsahuje nepovolený kód",
  "App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože není kompatibilní s touto verzí ownCloud",
  "App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože obsahuje značku\n<shipped>\n\ntrue\n</shipped>\n\ncož není povoleno pro nedodávané aplikace",
  "App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože verze uvedená v info.xml/version nesouhlasí s verzí oznámenou z úložiště aplikací.",
  "Application is not enabled" : "Aplikace není povolena",
  "Authentication error" : "Chyba ověření",
  "Token expired. Please reload page." : "Token vypršel. Obnovte prosím stránku.",
  "Unknown user" : "Neznámý uživatel",
  "%s enter the database username." : "Zadejte uživatelské jméno %s databáze.",
  "%s enter the database name." : "Zadejte název databáze pro %s databáze.",
  "%s you may not use dots in the database name" : "V názvu databáze %s nesmíte používat tečky.",
  "MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Uživatelské jméno či heslo MSSQL není platné: %s",
  "You need to enter either an existing account or the administrator." : "Musíte zadat existující účet či správce.",
  "MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB uživatelské jméno a/nebo heslo je neplatné",
  "DB Error: \"%s\"" : "Chyba databáze: \"%s\"",
  "Offending command was: \"%s\"" : "Příslušný příkaz byl: \"%s\"",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB uživatel '%s'@'localhost' již existuje.",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Smazat tohoto uživatele z MySQL/MariaDB",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'%%' already exists" : "MySQL/MariaDB uživatel '%s'@'%%' již existuje",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Smazat tohoto uživatele z MySQL/MariaDB.",
  "Oracle connection could not be established" : "Spojení s Oracle nemohlo být navázáno",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Uživatelské jméno či heslo Oracle není platné",
  "Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Příslušný příkaz byl: \"%s\", jméno: %s, heslo: %s",
  "PostgreSQL username and/or password not valid" : "Uživatelské jméno či heslo PostgreSQL není platné",
  "Set an admin username." : "Zadejte uživatelské jméno správce.",
  "Set an admin password." : "Zadejte heslo správce.",
  "Can't create or write into the data directory %s" : "Nelze vytvořit nebo zapisovat do datového adresáře %s",
  "%s shared »%s« with you" : "%s s vámi sdílí »%s«",
77
  "Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %i",
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Sdílení %s selhalo, protože soubor neexistuje",
  "You are not allowed to share %s" : "Nemáte povoleno sdílet %s",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the item owner" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s je jejím vlastníkem",
  "Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s neexistuje",
  "Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s není členem žádné skupiny společné s uživatelem %s",
  "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože položka již je s uživatelem %s sdílena",
  "Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Sdílení položky %s selhalo, protože skupina %s neexistuje",
  "Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s není členem skupiny %s",
  "You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Pro vytvoření veřejného odkazu je nutné zadat heslo, jsou povoleny pouze chráněné odkazy",
  "Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Sdílení položky %s selhalo, protože sdílení pomocí linků není povoleno",
88
  "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Sdílení %s selhalo, %s se nepodařilo nalézt, server pravděpodobně právě není dostupný.",
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
  "Share type %s is not valid for %s" : "Sdílení typu %s není korektní pro %s",
  "Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Nastavení oprávnění pro %s selhalo, protože jsou k tomu nutná vyšší oprávnění, než jaká byla povolena pro %s",
  "Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Nastavení práv pro %s selhalo, protože položka nebyla nalezena",
  "Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Sdílení nemůže vypršet později než za %s po zveřejnění",
  "Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Datum vypršení je v minulosti",
  "Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Úložiště pro sdílení %s musí implementovat rozhraní OCP\\Share_Backend",
  "Sharing backend %s not found" : "Úložiště sdílení %s nenalezeno",
  "Sharing backend for %s not found" : "Úložiště sdílení pro %s nenalezeno",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the original sharer" : "Sdílení položky %s selhalo, protože byla sdílena uživatelem %s jako první",
  "Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože jsou k tomu nutná vyšší oprávnění, než jaká byla %s povolena.",
  "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Sdílení položky %s selhalo, protože znovu-sdílení není povoleno",
  "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Sdílení položky %s selhalo, protože úložiště sdílení %s nenalezla zdroj",
  "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Sdílení položky %s selhalo, protože soubor nebyl nalezen ve vyrovnávací paměti",
  "Could not find category \"%s\"" : "Nelze nalézt kategorii \"%s\"",
  "Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Pouze následující znaky jsou povoleny v uživatelském jménu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\" a \"_.@-\"",
  "A valid username must be provided" : "Musíte zadat platné uživatelské jméno",
  "A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo",
  "The username is already being used" : "Uživatelské jméno je již využíváno",
  "No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Nejsou instalovány ovladače databází (sqlite, mysql nebo postresql).",
  "Cannot write into \"config\" directory" : "Nelze zapisovat do adresáře \"config\"",
  "Cannot write into \"apps\" directory" : "Nelze zapisovat do adresáře \"apps\"",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "To lze obvykle vyřešit %spovolením zápisu webovému serveru do adresáře apps%s nebo zakázáním appstore v konfiguračním souboru.",
  "Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Nelze vytvořit adresář \"data\" (%s)",
  "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "To lze obvykle vyřešit <a href=\"%s\" target=\"_blank\">povolením zápisu webovému serveru do kořenového adresáře</a>.",
113
  "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Oprávnění lze obvykle napravit %spovolením zápisu webovému serveru do kořenového adresáře%s.",
114
115
  "Setting locale to %s failed" : "Nastavení jazyka na %s selhalo",
  "Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Prosím nainstalujte alespoň jeden z těchto jazyků do svého systému a restartujte webový server.",
116
  "Please ask your server administrator to install the module." : "Požádejte svého správce systému o instalaci tohoto modulu.",
117
  "PHP module %s not installed." : "PHP modul %s není nainstalován.",
118
  "Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Požádejte svého správce systému o aktualizaci PHP na nejnovější verzi. Vaše verze PHP již není podporována komunitami ownCloud a PHP.",
119
120
  "PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP je nakonfigurováno vytvářet raw post data. Od verze 5.6 bude toto nastavení vést PHP k vypisování hlášení i pro perfektně správný kód.",
  "To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Pro nápravu tohoto chování nastavte <code>always_populate_raw_post_data</code> na <code>-1</code> ve svém php.ini",
121
122
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
123
  "PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP moduly jsou nainstalovány, ale stále se tváří jako chybějící?",
124
  "Please ask your server administrator to restart the web server." : "Požádejte svého správce systému o restart webového serveru.",
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
  "PostgreSQL >= 9 required" : "Je vyžadováno PostgreSQL >= 9",
  "Please upgrade your database version" : "Aktualizujte prosím verzi své databáze",
  "Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Při zjišťování verze PostgreSQL došlo k chybě",
  "Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Ujistěte se, že máte PostgreSQL >= 9, a zkontrolujte logy pro více informací o chybě.",
  "Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Změňte prosím práva na 0770, aby adresář nemohl být otevřen ostatními uživateli.",
  "Data directory (%s) is readable by other users" : "Datový adresář (%s) je čitelný i ostatními uživateli",
  "Data directory (%s) is invalid" : "Datový adresář (%s) je neplatný",
  "Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Ověřte prosím, že kořenový adresář s daty obsahuje soubor \".ocdata\".",
  "Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Nelze získat zámek typu %d na \"%s\"."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}