sv.json 4.17 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "translations": {
  "Missing recovery key password" : "Saknar lösenord för återställningsnyckel",
  "Please repeat the recovery key password" : "Vänligen upprepa lösenordet för återställningsnyckel",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Det upprepade lösenordet för återställningsnyckeln matchar inte tillhandahållna lösenordet för återställningsnyckeln",
  "Recovery key successfully enabled" : "Återställningsnyckeln har framgångsrikt aktiverats",
  "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunde inte aktivera återställningsnyckeln. Vänligen kontrollera ditt lösenord för återställningsnyckeln!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Återställningsnyckeln har framgångsrikt inaktiverats",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunde inte inaktivera återställningsnyckeln. Vänligen kontrollera ditt lösenord för återställningsnyckeln!",
  "Please provide the old recovery password" : "Vänligen tillhandahåll det gamla återställningslösenordet ",
  "Please provide a new recovery password" : "Vänligen tillhandahåll ett nytt återställningslösenord",
  "Please repeat the new recovery password" : "Vänligen upprepa det nya återställningslösenordet",
  "Password successfully changed." : "Ändringen av lösenordet lyckades.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunde inte ändra lösenordet. Kanske det gamla lösenordet inte var rätt.",
14
15
16
17
  "Could not update the private key password." : "Kunde inte uppdatera lösenord för den privata nyckeln",
  "The old password was not correct, please try again." : "Det gamla lösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
  "The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuvarande inloggningslösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
  "Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades utan problem.",
18
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ogiltig privat nyckel i krypteringsprogrammet. Vänligen uppdatera lösenordet till din privata nyckel under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina krypterade filer.",
19
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet är aktiverat men dina nycklar är inte initierade. Vänligen logga ut och in igen",
20
  "Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ej dekryptera denna fil, förmodligen är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig.",
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "Recovery key password" : "Lösenord för återställningsnyckel",
  "Change recovery key password:" : "Ändra lösenord för återställningsnyckel:",
  "Change Password" : "Byt lösenord",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Ditt lösenord för din privata nyckel matchar inte längre ditt inloggningslösenord.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sätt ditt gamla privatnyckellösenord till ditt aktuella inloggningslösenord:",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Om du inte kommer ihåg ditt gamla lösenord kan du be din administratör att återställa dina filer.",
  "Old log-in password" : "Gammalt inloggningslösenord",
  "Current log-in password" : "Nuvarande inloggningslösenord",
  "Update Private Key Password" : "Uppdatera lösenordet för din privata nyckel",
  "Enable password recovery:" : "Aktivera lösenordsåterställning",
31
32
33
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Genom att aktivera detta alternativ kommer du kunna återfå tillgång till dina krypterade filer om du skulle förlora/glömma ditt lösenord",
  "Enabled" : "Aktiverad",
  "Disabled" : "Inaktiverad"
34
35
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}