az.json 2.89 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "\"configurasiya\" direktoriyasının daxilində yazmaq mümkün deyil",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Adətən tez həll etmək üçün WEB serverdə yazma yetkisi verilir",
  "See %s" : "Bax %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Bu adətən %s config qovluğuna web server üçün yazma yetkisi verdikdə, %s tərəfindən fix edilə bilir. ",
  "Sample configuration detected" : "Konfiqurasiya nüsxəsi təyin edildi",
7
8
9
10
  "Unknown filetype" : "Fayl tipi bəlli deyil.",
  "Invalid image" : "Yalnış şəkil",
  "today" : "Bu gün",
  "seconds ago" : "saniyələr öncə",
11
12
  "App directory already exists" : "Proqram təminatı qovluğu artıq mövcuddur.",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Proqram təminatı qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı. Xahiş edilir yetkiləri düzgün təyin edəsiniz. %s",
13
14
15
16
17
18
19
  "%s enter the database username." : "Verilənlər bazası istifadəçi adını %s daxil et.",
  "%s enter the database name." : "Verilənlər bazası adını %s daxil et.",
  "Oracle connection could not be established" : "Oracle qoşulması alınmır",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Oracle istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil",
  "DB Error: \"%s\"" : "DB səhvi: \"%s\"",
  "Set an admin username." : "İnzibatçı istifadəçi adını təyin et.",
  "Set an admin password." : "İnzibatçı şifrəsini təyin et.",
20
21
  "%s shared »%s« with you" : "%s yayımlandı »%s« sizinlə",
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s yayımlanmasında səhv baş verdi ona görə ki, fayl mövcud deyil.",
22
  "You are not allowed to share %s" : "%s-in yayimlanmasına sizə izin verilmir",
23
  "Share type %s is not valid for %s" : "Yayımlanma tipi %s etibarlı deyil %s üçün",
24
25
  "A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
  "A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
26
27
28
29
  "Help" : "Kömək",
  "Personal" : "Şəxsi",
  "Users" : "İstifadəçilər",
  "Admin" : "İnzibatçı",
30
  "Recommended" : "Məsləhətlidir",
31
32
33
34
35
  "No app name specified" : "Proqram adı təyin edilməyib",
  "Application is not enabled" : "Proqram təminatı aktiv edilməyib",
  "Authentication error" : "Təyinat metodikası",
  "Token expired. Please reload page." : "Token vaxtı bitib. Xahiş olunur səhifəni yenidən yükləyəsiniz.",
  "Unknown user" : "Istifadəçi tanınmır ",
36
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu ola bilər ki, cache/accelerator such tərəfindən cağırılıb hansi ki, Zend OPcache və eAccelerator-da olduğu kimidir."
37
38
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}