hu_HU.json 9.17 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
{ "translations": {
  "Storage not available" : "A tároló elérhetetlen.",
  "Storage invalid" : "A tároló érvénytelen",
  "Unknown error" : "Ismeretlen hiba",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "%s áthelyezése nem sikerült - már létezik másik fájl ezzel a névvel",
  "Could not move %s" : "Nem sikerült %s áthelyezése",
  "Permission denied" : "Engedély megtagadva ",
  "File name cannot be empty." : "A fájlnév nem lehet semmi.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" érvénytelen, mint fájlnév.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Érvénytelen elnevezés. Ezek a karakterek nem használhatók: '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' és '*'",
  "The target folder has been moved or deleted." : "A célmappa törlődött, vagy áthelyezésre került.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "A %s név már létezik a %s mappában. Kérem válasszon másik nevet!",
  "Error when creating the file" : "Hiba történt az állomány létrehozásakor",
  "Folder name cannot be empty." : "A mappa neve nem maradhat kitöltetlenül",
  "Error when creating the folder" : "Hiba történt a mappa létrehozásakor",
  "Unable to set upload directory." : "Nem található a mappa, ahova feltölteni szeretne.",
  "Invalid Token" : "Hibás token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Nem történt feltöltés. Ismeretlen hiba",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "A fájlt sikerült feltölteni",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "A feltöltött fájl mérete meghaladja a php.ini állományban megadott upload_max_filesize paraméter értékét.",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "A feltöltött fájl mérete meghaladja a MAX_FILE_SIZE paramétert, ami a HTML formban került megadásra.",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Az eredeti fájlt csak részben sikerült feltölteni.",
  "No file was uploaded" : "Nem töltődött fel állomány",
  "Missing a temporary folder" : "Hiányzik egy ideiglenes mappa",
  "Failed to write to disk" : "Nem sikerült a lemezre történő írás",
  "Not enough storage available" : "Nincs elég szabad hely.",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "A feltöltés nem sikerült. Nem található a feltöltendő állomány.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "A feltöltés nem sikerült. Az állományt leíró információk nem érhetők el.",
  "Invalid directory." : "Érvénytelen mappa.",
  "Files" : "Fájlkezelő",
  "All files" : "Az összes állomány",
32
  "Favorites" : "Kedvencek",
33
  "Home" : "Otthoni",
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "A(z) {filename} állomány nem tölthető fel, mert ez vagy egy mappa, vagy pedig 0 bájtból áll.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "A teljes fájlméret: {size1} meghaladja a feltöltési limitet: {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nincs elég szabad hely. A feltöltés mérete {size1}, de csak ennyi hely van: {size2}.",
  "Upload cancelled." : "A feltöltést megszakítottuk.",
  "Could not get result from server." : "A kiszolgálótól nem kapható meg a művelet eredménye.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fájlfeltöltés van folyamatban. Az oldal elhagyása megszakítja a feltöltést.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} már létezik",
  "Could not create file" : "Az állomány nem hozható létre",
  "Could not create folder" : "A mappa nem hozható létre",
43
  "Rename" : "Átnevezés",
44
45
46
  "Delete" : "Törlés",
  "Disconnect storage" : "Tároló leválasztása",
  "Unshare" : "A megosztás visszavonása",
47
  "Download" : "Letöltés",
48
  "Select" : "Kiválaszt",
49
  "Pending" : "Folyamatban",
50
  "Unable to determine date" : "Nem lehet meghatározni a dátumot",
51
52
53
54
55
  "Error moving file." : "Hiba történt a fájl áthelyezése közben.",
  "Error moving file" : "Az állomány áthelyezése nem sikerült.",
  "Error" : "Hiba",
  "Could not rename file" : "Az állomány nem nevezhető át",
  "Error deleting file." : "Hiba a file törlése közben.",
56
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Nincsenek egyező bejegyzések ebben a könyvtárban '{filter}'",
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  "Name" : "Név",
  "Size" : "Méret",
  "Modified" : "Módosítva",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappa","%n mappa"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n állomány","%n állomány"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Önnek nincs jogosultsága ahhoz, hogy ide állományokat töltsön föl, vagy itt újakat hozzon létre",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n állomány feltöltése","%n állomány feltöltése"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" érvénytelen, mint fájlnév.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "A tároló tele van, a fájlok nem frissíthetőek vagy szinkronizálhatóak a jövőben.",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "A tároló majdnem tele van ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Az állományok titkosítása engedélyezve van, de az Ön titkos kulcsai nincsenek beállítva. Ezért kérjük, hogy jelentkezzen ki, és lépjen be újra!",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "A titkosítási funkciót kikapcsolták, de az Ön állományai még mindig titkosított állapotban vannak. A személyes beállításoknál tudja a titkosítást feloldani.",
70
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["egyezések '{filter}'","egyezés '{filter}'"],
71
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
72
  "Favorited" : "Kedvenc",
73
  "Favorite" : "Kedvenc",
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Új fájl vagy könyvtár <strong>létrehozása</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>módosítása</strong>",
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>törlése</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>visszatöltése</strong>",
  "You created %1$s" : "Létrehoztam: %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s létrehozta: %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "Nyilvános mappában hozták létre: %1$s",
  "You changed %1$s" : "Megváltoztattam: %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s megváltoztatta: %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Töröltem: %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s törölte: %1$s",
  "You restored %1$s" : "Visszatöltötted %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%1$s visszatöltötte %2$s",
87
88
89
90
91
92
93
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nem lehet átnevezni, mivel törölve lett",
  "%s could not be renamed" : "%s átnevezése nem sikerült",
  "Upload (max. %s)" : "Feltöltés (max. %s)",
  "File handling" : "Fájlkezelés",
  "Maximum upload size" : "Maximális feltölthető fájlméret",
  "max. possible: " : "max. lehetséges: ",
  "Save" : "Mentés",
94
  "Settings" : "Beállítások",
95
96
97
98
99
100
101
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ezt a címet használja, ha <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV-on keresztül szeretné elérni a fájljait</a>",
  "New" : "Új",
  "New text file" : "Új szövegfájl",
  "Text file" : "Szövegfájl",
  "New folder" : "Új mappa",
  "Folder" : "Mappa",
102
  "Upload" : "Feltöltés",
103
  "Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
104
  "No files yet" : "Még nincsenek fájlok",
105
106
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Tölts fel néhány tartalmat, vagy szinkronizálj az eszközöddel!",
  "No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
107
  "Select all" : "Összes kijelölése",
108
109
110
  "Upload too large" : "A feltöltés túl nagy",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "A feltöltendő állományok mérete meghaladja a kiszolgálón megengedett maximális méretet.",
  "Files are being scanned, please wait." : "A fájllista ellenőrzése zajlik, kis türelmet!",
111
112
113
  "Currently scanning" : "Mappaellenőrzés: ",
  "No favorites" : "Nincsenek kedvencek",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "A kedvencnek jelölt fájlokat és mappákat itt találod meg"
114
115
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}