fi_FI.json 18.8 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Sähköpostin lähetys seuraaville käyttäjille epäonnistui: %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Siirrytty ylläpitotilaan",
  "Turned off maintenance mode" : "Ylläpitotila laitettu pois päältä",
  "Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
  "Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
7
  "Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
8
  "Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
9
10
  "Repair warning: " : "Korjausvaroitus:",
  "Repair error: " : "Korjausvirhe:",
11
12
  "Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Seuraavat yhteensopimattomat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
  "Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Seuraavat kolmansien osapuolten sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
13
  "Invalid file provided" : "Määritetty virheellinen tiedosto",
14
15
16
17
18
  "No image or file provided" : "Kuvaa tai tiedostoa ei määritelty",
  "Unknown filetype" : "Tuntematon tiedostotyyppi",
  "Invalid image" : "Virhellinen kuva",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Väliaikaista profiilikuvaa ei ole käytettävissä, yritä uudelleen",
  "No crop data provided" : "Puutteellinen tieto",
19
20
  "No valid crop data provided" : "Kelvollisia leikkaustietoja ei määritetty",
  "Crop is not square" : "Leikkaus ei ole neliö",
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  "Sunday" : "sunnuntai",
  "Monday" : "maanantai",
  "Tuesday" : "tiistai",
  "Wednesday" : "keskiviikko",
  "Thursday" : "torstai",
  "Friday" : "perjantai",
  "Saturday" : "lauantai",
  "January" : "tammikuu",
  "February" : "helmikuu",
  "March" : "maaliskuu",
  "April" : "huhtikuu",
  "May" : "toukokuu",
  "June" : "kesäkuu",
  "July" : "heinäkuu",
  "August" : "elokuu",
  "September" : "syyskuu",
  "October" : "lokakuu",
  "November" : "marraskuu",
  "December" : "joulukuu",
  "Settings" : "Asetukset",
  "Saving..." : "Tallennetaan...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut. Ota yhteys ylläpitäjään.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Linkki salasanan palauttamista varten on lähetetty sähköpostitse. Jos et saa sähköpostiviestiä kohtuullisessa ajassa, tarkista roskapostikansiot.<br>Jos et saa sähköpostiviestiä, ota yhteys paikalliseen ylläpitäjään.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Tiedostosi on salattu. Jos et ole ottanut käyttöön palautusavainta, tietojasi ei ole mahdollista palauttaa salasanan nollaamisen jälkeen.<br />Jos et ole varma mitä tehdä, ota yhteys ylläpitäjään.<br />Haluatko varmasti jatkaa?",
  "I know what I'm doing" : "Tiedän mitä teen",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Salasanan vaihtaminen ei onnistunut. Ota yhteys ylläpitäjään.",
  "No" : "Ei",
  "Yes" : "Kyllä",
  "Choose" : "Valitse",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Virhe ladatessa tiedostopohjia: {error}",
  "Ok" : "Ok",
  "Error loading message template: {error}" : "Virhe ladatessa viestipohjaa: {error}",
53
  "read-only" : "vain luku",
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} tiedoston ristiriita","{count} tiedoston ristiriita"],
  "One file conflict" : "Yhden tiedoston ristiriita",
  "New Files" : "Uudet tiedostot",
  "Already existing files" : "Jo olemassa olevat tiedostot",
  "Which files do you want to keep?" : "Mitkä tiedostot haluat säilyttää?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Jos valitset kummatkin versiot, kopioidun tiedoston nimeen lisätään numero.",
  "Cancel" : "Peru",
  "Continue" : "Jatka",
  "(all selected)" : "(kaikki valittu)",
  "({count} selected)" : "({count} valittu)",
  "Error loading file exists template" : "Virhe ladatessa mallipohjaa",
  "Very weak password" : "Erittäin heikko salasana",
  "Weak password" : "Heikko salasana",
  "So-so password" : "Kohtalainen salasana",
  "Good password" : "Hyvä salasana",
  "Strong password" : "Vahva salasana",
70
71
72
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
73
  "Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
74
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
75
76
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"2,678,400\" sekuntiin. Tämä on mahdollinen tietoturvariski, joten suosittelemme kyseisen asetuksen muuttamista.",
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Käytät tätä sivustoa HTTP-yhteyden välityksellä. Suosittelemme määrittämään palvelimen asetukset siten, että käytössä on HTTPS-yhteys.",
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
  "Shared" : "Jaettu",
  "Shared with {recipients}" : "Jaettu henkilöiden {recipients} kanssa",
  "Share" : "Jaa",
  "Error" : "Virhe",
  "Error while sharing" : "Virhe jaettaessa",
  "Error while unsharing" : "Virhe jakoa peruttaessa",
  "Error while changing permissions" : "Virhe oikeuksia muuttaessa",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Jaettu sinun ja ryhmän {group} kanssa käyttäjän {owner} toimesta",
  "Shared with you by {owner}" : "Jaettu kanssasi käyttäjän {owner} toimesta",
  "Share with user or group …" : "Jaa käyttäjän tai ryhmän kanssa…",
  "Share link" : "Jaa linkki",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Julkinen linkki vanhenee {days} päivän jälkeen sen luomisesta",
89
  "Link" : "Linkki",
90
  "Password protect" : "Suojaa salasanalla",
91
  "Password" : "Salasana",
92
  "Choose a password for the public link" : "Valitse salasana julkiselle linkille",
93
  "Allow editing" : "Salli muokkaus",
94
95
96
  "Email link to person" : "Lähetä linkki sähköpostitse",
  "Send" : "Lähetä",
  "Set expiration date" : "Aseta päättymispäivä",
97
  "Expiration" : "Erääntyminen",
98
99
100
  "Expiration date" : "Päättymispäivä",
  "Adding user..." : "Lisätään käyttäjä...",
  "group" : "ryhmä",
101
  "remote" : "etä",
102
103
104
105
106
107
108
109
  "Resharing is not allowed" : "Jakaminen uudelleen ei ole salittu",
  "Shared in {item} with {user}" : "{item} on jaettu {user} kanssa",
  "Unshare" : "Peru jakaminen",
  "notify by email" : "ilmoita sähköpostitse",
  "can share" : "jaa",
  "can edit" : "voi muokata",
  "access control" : "Pääsyn hallinta",
  "create" : "luo",
110
  "change" : "muuta",
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
  "delete" : "poista",
  "Password protected" : "Salasanasuojattu",
  "Error unsetting expiration date" : "Virhe purettaessa eräpäivää",
  "Error setting expiration date" : "Virhe päättymispäivää asettaessa",
  "Sending ..." : "Lähetetään...",
  "Email sent" : "Sähköposti lähetetty",
  "Warning" : "Varoitus",
  "The object type is not specified." : "The object type is not specified.",
  "Enter new" : "Kirjoita uusi",
  "Delete" : "Poista",
  "Add" : "Lisää",
  "Edit tags" : "Muokkaa tunnisteita",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Virhe ladatessa keskustelupohja: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Tunnisteita ei valittu poistettavaksi.",
125
126
127
128
  "unknown text" : "tuntematon teksti",
  "Hello world!" : "Hei maailma!",
  "sunny" : "aurinkoinen",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hei {name}, sää on {weather}",
129
  "Hello {name}" : "Hei {name}",
130
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["lataa %n tiedosto","lataa %n tiedostoa"],
131
132
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Päivitetään {productName} versioon {version}, tämä saattaa kestää hetken.",
  "Please reload the page." : "Päivitä sivu.",
133
  "The update was unsuccessful. " : "Päivitys epäonnistui.",
134
135
136
137
138
139
140
141
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Päivitys onnistui. Selain ohjautuu nyt ownCloudiisi.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Salasanaa ei voitu palauttaa koska valtuutus on virheellinen",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut. Varmista, että käyttäjätunnuksesi on oikein.",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut, koska tälle käyttäjätunnukselle ei ole määritelty sähköpostiosoitetta. Ota yhteys ylläpitäjään.",
  "%s password reset" : "%s salasanan palautus",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Voit palauttaa salasanasi seuraavassa osoitteessa: {link}",
  "New password" : "Uusi salasana",
  "New Password" : "Uusi salasana",
142
  "Reset password" : "Palauta salasana",
143
144
145
  "Searching other places" : "Etsitään muista paikoista",
  "No search result in other places" : "Ei hakutuloksia muista paikoista",
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} hakutulos muualla","{count} hakutulosta muualla"],
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
  "Personal" : "Henkilökohtainen",
  "Users" : "Käyttäjät",
  "Apps" : "Sovellukset",
  "Admin" : "Ylläpito",
  "Help" : "Ohje",
  "Error loading tags" : "Virhe tunnisteita ladattaessa",
  "Tag already exists" : "Tunniste on jo olemassa",
  "Error deleting tag(s)" : "Virhe tunnisteita poistaessa",
  "Error tagging" : "Tunnisteiden kirjoitusvirhe",
  "Error untagging" : "Tunisteiden poisto virhe",
  "Error favoriting" : "Suosituksen kirjoitusvirhe",
  "Error unfavoriting" : "Suosituksen poisto virhe",
  "Access forbidden" : "Pääsy estetty",
  "File not found" : "Tiedostoa ei löytynyt",
  "The specified document has not been found on the server." : "Määritettyä asiakirjaa ei löytynyt palvelimelta.",
  "You can click here to return to %s." : "Napsauta tästä palataksesi %siin.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hei sinä!\n\n%s jakoi kohteen %s kanssasi.\nTutustu siihen: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Jakaminen päättyy %s.",
164
  "Cheers!" : "Kiitos!",
165
166
167
168
169
170
171
  "Internal Server Error" : "Sisäinen palvelinvirhe",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Palvelin kohtasi sisäisen virheen, eikä pystynyt viimeistelmään pyyntöäsi.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Ota yhteys palvelimen ylläpitäjään, jos tämä virhe ilmenee useita kertoja. Lisää yhteydenottoosi alla olevat tekniset tiedot.",
  "More details can be found in the server log." : "Lisätietoja on palvelimen lokitiedostossa.",
  "Technical details" : "Tekniset tiedot",
  "Remote Address: %s" : "Etäosoite: %s",
  "Request ID: %s" : "Pyynnön tunniste: %s",
172
  "Type: %s" : "Tyyppi: %s",
173
174
175
176
177
178
179
180
181
  "Code: %s" : "Koodi: %s",
  "Message: %s" : "Viesti: %s",
  "File: %s" : "Tiedosto: %s",
  "Line: %s" : "Rivi: %s",
  "Trace" : "Jälki",
  "Security Warning" : "Turvallisuusvaroitus",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Datakansiosi ja tiedostosi ovat mitä luultavimmin muiden saavutettavissa internetistä, koska .htaccess-tiedosto ei toimi.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Lisätietoja palvelimen asetuksien määrittämisestä on saatavilla <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentaatiosta</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Luo <strong>ylläpitäjän tunnus</strong>",
182
  "Username" : "Käyttäjätunnus",
183
184
185
186
187
188
189
190
191
  "Storage & database" : "Tallennus ja tietokanta",
  "Data folder" : "Datakansio",
  "Configure the database" : "Muokkaa tietokantaa",
  "Only %s is available." : "Vain %s on käytettävissä.",
  "Database user" : "Tietokannan käyttäjä",
  "Database password" : "Tietokannan salasana",
  "Database name" : "Tietokannan nimi",
  "Database tablespace" : "Tietokannan taulukkotila",
  "Database host" : "Tietokantapalvelin",
192
193
194
  "Performance Warning" : "Suorituskykyvaroitus",
  "SQLite will be used as database." : "SQLitea käytetään tietokantana.",
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Suuria asennuksia varten suositellaan muun tietokannan käyttöä.",
195
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
196
197
  "Finish setup" : "Viimeistele asennus",
  "Finishing …" : "Valmistellaan…",
198
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Tämä sovellus vaatii toimiakseen JavaScript-tuen. {linkstart}Ota JavaScript käyttöön{linkend} ja päivitä sivu.",
199
200
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s on saatavilla. Lue lisätietoja, miten päivitys asennetaan.",
  "Log out" : "Kirjaudu ulos",
201
  "Search" : "Etsi",
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
  "Server side authentication failed!" : "Palvelimen puoleinen tunnistautuminen epäonnistui!",
  "Please contact your administrator." : "Ota yhteys ylläpitäjään.",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Unohditko salasanasi? Palauta se!",
  "remember" : "muista",
  "Log in" : "Kirjaudu sisään",
  "Alternative Logins" : "Vaihtoehtoiset kirjautumiset",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hei!<br><br>%s jakoi kanssasi kohteen <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Tutustu siihen!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tämä ownCloud-asennus on parhaillaan single user -tilassa.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Se tarkoittaa, että vain ylläpitäjät voivat nyt käyttää tätä ownCloudia.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Ota yhteys järjestelmän ylläpitäjään, jos tämä viesti ilmenee uudelleen tai odottamatta.",
  "Thank you for your patience." : "Kiitos kärsivällisyydestäsi.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Olet yhteydessä palvelimeen epäluotettavasta verkko-osoitteesta.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Ota yhteys ylläpitäjään. Jos olet tämän ownCloudin ylläpitäjä, määritä \"trusted_domain\"-asetus tiedostossa config/config.php. Esimerkkimääritys on nähtävillä tiedostossa config/config.sample.php.",
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Riippuen määrityksistä, ylläpitäjänä saatat kyetä käyttämään alla olevaa painiketta luodaksesi luottamussuhteen tähän toimialueeseen.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Lisää \"%s\" luotetuksi toimialueeksi",
  "%s will be updated to version %s." : "%s päivitetään versioon %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Seuraavat sovellukset poistetaan käytöstä:",
  "The theme %s has been disabled." : "Teema %s on poistettu käytöstä.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Varmista ennen jatkamista, että tietokanta, asetuskansio ja datakansio on varmuuskopioitu.",
  "Start update" : "Käynnistä päivitys",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Välttääksesi aikakatkaisuja suurikokoisten asennusten kanssa, voit suorittaa vaihtoehtoisesti seuraavan komennon asennushakemistossa:",
223
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Tämä %s-instanssi on parhaillaan huoltotilassa, huollossa saattaa kestää hetki.",
224
225
226
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Tämä sivu päivittää itsensä, kun %s on jälleen käytettävissä."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}