cs_CZ.json 5.11 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
  "Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace a tajné heslo jsou správné.",
  "Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace a tajné heslo jsou správné.",
  "Please provide a valid app key and secret." : "Zadejte prosím platný klíč a tajné heslo aplikace.",
5
6
7
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 1. Výjimka: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 2. Výjimka: %s",
  "External storage" : "Externí úložiště",
8
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
9
  "Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neplatný backend nebo třída ověřovacího mechanismu",
10
  "Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
11
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Neplatná služba úložiště \"%s\"",
12
13
  "Personal" : "Osobní",
  "System" : "Systém",
14
15
  "Grant access" : "Povolit přístup",
  "Access granted" : "Přístup povolen",
16
17
  "Error configuring OAuth1" : "Chyba nastavení OAuth1",
  "Error configuring OAuth2" : "Chyba nastavení OAuth2",
18
19
  "Generate keys" : "Vytvořit klíče",
  "Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
20
  "Enable encryption" : "Povolit šifrování",
21
22
23
24
25
  "Enable previews" : "Povolit náhledy",
  "Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
  "Never" : "Nikdy",
  "Once every direct access" : "Jednou pro každý přímý přístup",
  "Every time the filesystem is used" : "Pokaždé když je použit souborový systém",
26
27
28
  "All users. Type to select user or group." : "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
  "(group)" : "(skupina)",
  "Saved" : "Uloženo",
29
30
  "Access key" : "Přístupový klíč",
  "Secret key" : "Tajný klíč",
31
  "None" : "Žádné",
32
  "OAuth1" : "OAuth1",
33
34
  "App key" : "Klíč aplikace",
  "App secret" : "Tajemství aplikace",
35
  "OAuth2" : "OAuth2",
36
37
  "Client ID" : "Klientské ID",
  "Client secret" : "Klientské tajemství",
38
  "Username" : "Uživatelské jméno",
39
  "Password" : "Heslo",
40
41
  "API key" : "Klíč API",
  "Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
42
  "Session credentials" : "Přihlašovací údaje sezení",
43
  "Public key" : "Veřejný klíč",
44
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
45
  "Bucket" : "Bucket",
46
47
48
49
50
51
52
  "Hostname" : "Hostname",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Kraj",
  "Enable SSL" : "Povolit SSL",
  "Enable Path Style" : "Povolit Path Style",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "URL" : "URL",
53
  "Remote subfolder" : "Vzdálený podadresář",
54
55
  "Secure https://" : "Zabezpečené https://",
  "Dropbox" : "Dropbox",
56
  "FTP" : "FTP",
57
  "Host" : "Počítač",
58
  "Secure ftps://" : "Zabezpečené ftps://",
59
  "Google Drive" : "Google Drive",
60
61
62
  "Local" : "Místní",
  "Location" : "Umístění",
  "ownCloud" : "ownCloud",
63
  "SFTP" : "SFTP",
64
  "Root" : "Kořen",
65
  "SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
66
67
68
  "Share" : "Sdílet",
  "Username as share" : "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
69
70
71
72
  "<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.",
73
  "No external storage configured" : "Není nakonfigurováno žádné externí úložiště",
74
  "You can add external storages in the personal settings" : "Můžete přidat externí úložiště v osobních nastaveních",
75
76
77
78
79
  "Name" : "Název",
  "Storage type" : "Typ úložiště",
  "Scope" : "Rozsah",
  "External Storage" : "Externí úložiště",
  "Folder name" : "Název složky",
80
  "Authentication" : "Ověření",
81
82
  "Configuration" : "Nastavení",
  "Available for" : "Dostupné pro",
83
  "Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
84
  "Delete" : "Smazat",
85
  "Add storage" : "Přidat úložiště",
86
87
88
89
  "Enable User External Storage" : "Zapnout externí uživatelské úložiště",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Povolit uživatelů připojit následující externí úložiště"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}