uk.json 10.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Сховище не доступне",
  "Storage invalid" : "Неправильне сховище",
  "Unknown error" : "Невідома помилка",
5
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Не вдалося перемістити %s - файл з таким ім'ям вже існує",
6
7
8
9
10
11
  "Could not move %s" : "Не вдалося перемістити %s",
  "Permission denied" : "Доступ заборонено",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Теку призначення було переміщено або видалено.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Файл з ім'ям %s вже є у теці %s. Оберіть інше ім'я.",
  "Error when creating the file" : "Помилка створення файлу",
  "Error when creating the folder" : "Помилка створення теки",
12
  "Unable to set upload directory." : "Не вдалося встановити каталог вивантаження.",
13
  "Invalid Token" : "Неприпустимий маркер",
14
15
16
17
18
19
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Файл не був вивантажений. Невідома помилка",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Файл успішно вивантажений. Помилок немає.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Розмір вивантаження перевищує значення параметра upload_max_filesize в php.ini: ",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Розмір вивантаженого файлу перевищує директиву MAX_FILE_SIZE вказану в HTML формі",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Файл вивантажений лише частково",
  "No file was uploaded" : "Не вивантажено жодного файлу",
20
  "Missing a temporary folder" : "Відсутній тимчасовий каталог",
21
  "Failed to write to disk" : "Помилка запису на диск",
22
  "Not enough storage available" : "Місця більше немає",
23
24
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Вивантаження не вдалося. Неможливо знайти вивантажений файл.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Вивантаження не вдалося. Неможливо отримати інформацію про файл.",
25
26
27
  "Invalid directory." : "Невірний каталог.",
  "Files" : "Файли",
  "All files" : "Усі файли",
28
  "Favorites" : "Улюблені",
29
  "Home" : "Домашня адреса",
30
  "Close" : "Закрити",
31
  "Upload cancelled." : "Вивантаження скасовано.",
32
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неможливо вивантажити {filename}, оскільки це каталог або файл має розмір 0 байт.",
33
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Розмір файлу {size1} перевищує обмеження {size2}",
34
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Недостатньо вільного місця, ви вивантажуєте {size1}, а залишилося лише {size2}",
35
  "Could not get result from server." : "Не вдалося отримати результат від сервера.",
36
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Виконується вивантаження файлу. Закриття цієї сторінки приведе до скасування вивантаження.",
37
  "Actions" : "Дії",
38
  "Download" : "Завантажити",
39
40
41
  "Rename" : "Перейменувати",
  "Delete" : "Видалити",
  "Details" : "Деталі",
42
  "Select" : "Оберіть",
43
  "Pending" : "Очікування",
44
  "Unable to determine date" : "Неможливо визначити дату",
45
  "This operation is forbidden" : "Ця операція заборонена",
46
47
48
  "Error moving file." : "Помилка переміщення файлу.",
  "Error moving file" : "Помилка переміщення файлу",
  "Error" : "Помилка",
49
  "{new_name} already exists" : "{new_name} вже існує",
50
  "Could not rename file" : "Неможливо перейменувати файл",
51
52
  "Could not create file" : "Не вдалося створити файл",
  "Could not create folder" : "Не вдалося створити теку",
53
  "Error deleting file." : "Помилка видалення файлу.",
54
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Нічого не знайдено в цій теці '{filter}'",
55
56
57
58
59
  "Name" : "Ім'я",
  "Size" : "Розмір",
  "Modified" : "Змінено",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n тека ","теки : %n ","теки : %n "],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n файл ","файли : %n ","файли : %n "],
60
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} і {files}",
61
62
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "У вас недостатньо прав для вивантаження або створення тут файлів",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Вивантаження %n файлу","Вивантаження %n файлів","Вивантаження %n файлів"],
63
  "New" : "Створити",
64
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" - некоректне ім'я файлу.",
65
  "File name cannot be empty." : " Ім'я файлу не може бути порожнім.",
66
67
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ваше сховище переповнене, файли більше не можуть бути оновлені або синхронізовані !",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ваше сховище майже повне ({usedSpacePercent}%)",
68
69
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'"],
  "Favorited" : "Улюблений",
70
  "Favorite" : "Улюблений",
71
72
73
  "Text file" : "Текстовий файл",
  "Folder" : "Тека",
  "New folder" : "Нова тека",
74
  "Upload" : "Вивантажити",
75
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Виникла помилка при спробі оновити мітки",
76
77
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Новий файл або теку було <strong>створено</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл або теку було <strong> змінено </strong>",
78
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Обмежити повідомлення про створення та зміни в ваших <strong>улюблених файлах</strong>\n<em>(Тількі потік)</em>",
79
80
81
82
83
84
85
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл або теку було <strong> видалено </strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Файл або теку було <strong> відновлено </strong>",
  "You created %1$s" : "Вами створено %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s створено %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s створено у публічній теці",
  "You changed %1$s" : "Вами змінено %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s змінено %1$s",
86
87
  "You deleted %1$s" : "Вами видалено %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s видалено %1$s",
88
89
  "You restored %1$s" : "Вами відновлено %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s відновлено %1$s",
90
91
92
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не можна перейменувати, оскільки його видалено",
  "%s could not be renamed" : "%s не можна перейменувати",
  "Upload (max. %s)" : "Вивантаження (макс. %s)",
93
  "File handling" : "Робота з файлами",
94
  "Maximum upload size" : "Максимальний розмір вивантажень",
95
96
  "max. possible: " : "макс. можливе:",
  "Save" : "Зберегти",
97
  "Settings" : "Налаштування",
98
99
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Для доступу до файлів через WebDAV використовуйте <a href=\"%s\" target=\"_blank\">це посилання</a>",
100
  "Cancel upload" : "Скасувати вивантаження",
101
  "No files in here" : "Тут немає файлів",
102
103
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Вивантажте щось або синхронізуйте з пристроями!",
  "No entries found in this folder" : "В цій теці нічого немає",
104
  "Select all" : "Вибрати всі",
105
  "Upload too large" : "Файл занадто великий",
106
107
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файли,що ви намагаєтесь вивантажити перевищують максимальний дозволений розмір файлів на цьому сервері.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Файли перевіряються, зачекайте, будь-ласка.",
108
  "Currently scanning" : "Триває перевірка",
109
110
  "No favorites" : "Немає улюблених",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і теки, які ви позначили як улюблені, з’являться тут"
111
112
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}