hu_HU.json 8.11 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
{ "translations": {
  "Storage not available" : "A tároló elérhetetlen.",
  "Storage invalid" : "A tároló érvénytelen",
  "Unknown error" : "Ismeretlen hiba",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "%s áthelyezése nem sikerült - már létezik másik fájl ezzel a névvel",
  "Could not move %s" : "Nem sikerült %s áthelyezése",
  "Permission denied" : "Engedély megtagadva ",
  "The target folder has been moved or deleted." : "A célmappa törlődött, vagy áthelyezésre került.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "A %s név már létezik a %s mappában. Kérem válasszon másik nevet!",
  "Error when creating the file" : "Hiba történt az állomány létrehozásakor",
  "Error when creating the folder" : "Hiba történt a mappa létrehozásakor",
  "Unable to set upload directory." : "Nem található a mappa, ahova feltölteni szeretne.",
  "Invalid Token" : "Hibás token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Nem történt feltöltés. Ismeretlen hiba",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "A fájlt sikerült feltölteni",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "A feltöltött fájl mérete meghaladja a php.ini állományban megadott upload_max_filesize paraméter értékét.",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "A feltöltött fájl mérete meghaladja a MAX_FILE_SIZE paramétert, ami a HTML formban került megadásra.",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Az eredeti fájlt csak részben sikerült feltölteni.",
  "No file was uploaded" : "Nem töltődött fel állomány",
  "Missing a temporary folder" : "Hiányzik egy ideiglenes mappa",
  "Failed to write to disk" : "Nem sikerült a lemezre történő írás",
  "Not enough storage available" : "Nincs elég szabad hely.",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "A feltöltés nem sikerült. Nem található a feltöltendő állomány.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "A feltöltés nem sikerült. Az állományt leíró információk nem érhetők el.",
  "Invalid directory." : "Érvénytelen mappa.",
  "Files" : "Fájlkezelő",
  "All files" : "Az összes állomány",
28
  "Favorites" : "Kedvencek",
29
  "Home" : "Otthoni",
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "A(z) {filename} állomány nem tölthető fel, mert ez vagy egy mappa, vagy pedig 0 bájtból áll.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "A teljes fájlméret: {size1} meghaladja a feltöltési limitet: {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nincs elég szabad hely. A feltöltés mérete {size1}, de csak ennyi hely van: {size2}.",
  "Upload cancelled." : "A feltöltést megszakítottuk.",
  "Could not get result from server." : "A kiszolgálótól nem kapható meg a művelet eredménye.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fájlfeltöltés van folyamatban. Az oldal elhagyása megszakítja a feltöltést.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} már létezik",
  "Could not create file" : "Az állomány nem hozható létre",
  "Could not create folder" : "A mappa nem hozható létre",
39
  "Rename" : "Átnevezés",
40
41
42
  "Delete" : "Törlés",
  "Disconnect storage" : "Tároló leválasztása",
  "Unshare" : "A megosztás visszavonása",
43
  "Download" : "Letöltés",
44
  "Select" : "Kiválaszt",
45
  "Pending" : "Folyamatban",
46
  "Unable to determine date" : "Nem lehet meghatározni a dátumot",
47
48
49
50
51
  "Error moving file." : "Hiba történt a fájl áthelyezése közben.",
  "Error moving file" : "Az állomány áthelyezése nem sikerült.",
  "Error" : "Hiba",
  "Could not rename file" : "Az állomány nem nevezhető át",
  "Error deleting file." : "Hiba a file törlése közben.",
52
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Nincsenek egyező bejegyzések ebben a könyvtárban '{filter}'",
53
54
55
56
57
58
59
60
  "Name" : "Név",
  "Size" : "Méret",
  "Modified" : "Módosítva",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappa","%n mappa"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n állomány","%n állomány"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Önnek nincs jogosultsága ahhoz, hogy ide állományokat töltsön föl, vagy itt újakat hozzon létre",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n állomány feltöltése","%n állomány feltöltése"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" érvénytelen, mint fájlnév.",
61
  "File name cannot be empty." : "A fájlnév nem lehet semmi.",
62
63
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "A tároló tele van, a fájlok nem frissíthetőek vagy szinkronizálhatóak a jövőben.",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "A tároló majdnem tele van ({usedSpacePercent}%)",
64
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["egyezések '{filter}'","egyezés '{filter}'"],
65
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
66
  "Favorited" : "Kedvenc",
67
  "Favorite" : "Kedvenc",
68
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Hiba történt, miközben megpróbálta frissíteni a címkéket",
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Új fájl vagy könyvtár <strong>létrehozása</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>módosítása</strong>",
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>törlése</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>visszatöltése</strong>",
  "You created %1$s" : "Létrehoztam: %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s létrehozta: %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "Nyilvános mappában hozták létre: %1$s",
  "You changed %1$s" : "Megváltoztattam: %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s megváltoztatta: %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Töröltem: %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s törölte: %1$s",
  "You restored %1$s" : "Visszatöltötted %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%1$s visszatöltötte %2$s",
82
83
84
85
86
87
88
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nem lehet átnevezni, mivel törölve lett",
  "%s could not be renamed" : "%s átnevezése nem sikerült",
  "Upload (max. %s)" : "Feltöltés (max. %s)",
  "File handling" : "Fájlkezelés",
  "Maximum upload size" : "Maximális feltölthető fájlméret",
  "max. possible: " : "max. lehetséges: ",
  "Save" : "Mentés",
89
  "Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Innen nem lehet szerkeszteni az elégtelen jogosultság miatt ",
90
  "Settings" : "Beállítások",
91
92
93
94
95
96
97
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ezt a címet használja, ha <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV-on keresztül szeretné elérni a fájljait</a>",
  "New" : "Új",
  "New text file" : "Új szövegfájl",
  "Text file" : "Szövegfájl",
  "New folder" : "Új mappa",
  "Folder" : "Mappa",
98
  "Upload" : "Feltöltés",
99
  "Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
100
101
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Tölts fel néhány tartalmat, vagy szinkronizálj az eszközöddel!",
  "No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
102
  "Select all" : "Összes kijelölése",
103
104
105
  "Upload too large" : "A feltöltés túl nagy",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "A feltöltendő állományok mérete meghaladja a kiszolgálón megengedett maximális méretet.",
  "Files are being scanned, please wait." : "A fájllista ellenőrzése zajlik, kis türelmet!",
106
107
108
  "Currently scanning" : "Mappaellenőrzés: ",
  "No favorites" : "Nincsenek kedvencek",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "A kedvencnek jelölt fájlokat és mappákat itt találod meg"
109
110
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}