az.json 3.99 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "translations": {
  "Missing recovery key password" : "Bərpa açarının şifrəsi çatışmır",
  "Please repeat the recovery key password" : "Xahiş olunur bərpa açarı şifrəsini təkrarlayasınız",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Təkrar daxil edilən bərpa açarı şifrəsi, öncə daxil edilən bərpa açarı ilə üst-üstə düşmür ",
  "Recovery key successfully enabled" : "Bərpa açarı uğurla aktivləşdi",
  "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Geriqaytarılma açarının aktivləşdirilməsi mümkün olmadı. Xahiş olunur geriqaytarılma açarı üçün tələb edilən şifrəni yoxlayasınız.",
  "Recovery key successfully disabled" : "Bərpa açarı uğurla söndürüldü",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Geriqaytarılma açarını sondürmək olmur. Xahiş edirik geriqaytarılma key açarınızı yoxlayın.",
  "Please provide the old recovery password" : "Xahiş olunur köhnə bərpa açarını daxil edəsiniz",
  "Please provide a new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarı şifrəsini daxil esəsiniz",
  "Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
  "Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
14
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz.  ",
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
  "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
  "Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
  "Repeat Recovery key password" : "Bərpa açarın şifrəsini təkrar edin",
  "Enabled" : "İşə salınıb",
  "Disabled" : "Dayandırılıb",
  "Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
  "Old Recovery key password" : "Köhnə bərpa açarı şifrəsi",
  "New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsi",
  "Repeat New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsini təkrar edin",
  "Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sizin gizli açar şifrəsi, artıq giriş adınızla uyğun gəlmir.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Köhnə açar şifrənizi, sizin hal-hazırki giriş şifrənizə təyin edin: ",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Əgər siz köhnə şifrənizi xatırlamırsınızsa, öz inzibatçınızdan fayllarınızın bərpasını istəyə bilərsiniz.",
  "Old log-in password" : "Köhnə giriş şifrəsi",
  "Current log-in password" : "Hal-hazırki giriş şifrəsi",
  "Update Private Key Password" : "Gizli açar şifrəsini yenilə",
  "Enable password recovery:" : "Şifrə bərpasını işə sal:",
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Bu opsiyanın aktiv edilməsi sizə, şifrənin itdiyi hallarda bütün şifrələnmiş fayllarınıza yetkinin yenidən əldə edilməsinə şərait yaradacaq"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}