sl.json 3.41 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "translations": {
  "Missing recovery key password" : "Manjka ključ za obnovitev",
  "Please repeat the recovery key password" : "Ponovite vpis ključa za obnovitev",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Ponovljen vpis ključa za obnovitev ni enak prvemu vpisu tega ključa",
  "Recovery key successfully enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je uspešno nastavljen",
  "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče nastaviti. Preverite ključ!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je uspešno onemogočen",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče onemogočiti. Preverite ključ!",
  "Please provide the old recovery password" : "Vpišite star ključ za obnovitev",
  "Please provide a new recovery password" : "Vpišite nov ključ za obnovitev",
  "Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
  "Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
14
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
  "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Omogoči ključ za obnovitev datotek (v primeru izgube gesla):",
  "Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
  "Repeat Recovery key password" : "Ponovi ključ za obnovitev gesla",
  "Enabled" : "Omogočeno",
  "Disabled" : "Onemogočeno",
  "Change recovery key password:" : "Spremeni ključ za obnovitev gesla:",
  "Old Recovery key password" : "Stari ključ za obnovitev gesla",
  "New Recovery key password" : "Novi ključ za obnovitev gesla",
  "Repeat New Recovery key password" : "Ponovi novi ključ za obnovitev gesla",
  "Change Password" : "Spremeni geslo",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Zasebno geslo ni več skladno s prijavnim geslom.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nastavite star zasebni ključ na trenutno prijavno geslo:",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Če ste pozabili svoje geslo, lahko vaše datoteke obnovi le skrbnik sistema.",
  "Old log-in password" : "Staro geslo",
  "Current log-in password" : "Trenutno geslo",
  "Update Private Key Password" : "Posodobi zasebni ključ",
  "Enable password recovery:" : "Omogoči obnovitev gesla:",
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Nastavitev te možnosti omogoča ponovno pridobitev dostopa do šifriranih datotek, v primeru, da boste geslo pozabili."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}