cs_CZ.json 5.42 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
{ "translations": {
  "Missing recovery key password" : "Chybí heslo klíče pro obnovu",
  "Please repeat the recovery key password" : "Zopakujte prosím heslo klíče pro obnovu",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Opakované heslo pro obnovu nesouhlasí se zadaným heslem",
  "Recovery key successfully enabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně povolen",
  "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodařilo se povolit záchranný klíč. Zkontrolujte prosím vaše heslo záchranného klíče!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo svého záchranného klíče!",
9
  "Missing parameters" : "Chybějící parametry",
10
11
12
13
14
  "Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
  "Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
  "Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
  "Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
15
  "Recovery Key disabled" : "Záchranný klíč není povolen",
16
17
  "Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
  "Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
18
19
20
21
  "Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
  "The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
  "The current log-in password was not correct, please try again." : "Současné přihlašovací heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
  "Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
22
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
23
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
24
  "Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
25
  "Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
26
27
  "Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
  "Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
28
  "The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
29
  "Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
30
  "Repeat recovery key password" : "Zopakovat heslo záchranného klíče",
31
  "Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
32
33
34
  "Old recovery key password" : "Staré heslo záchranného klíče",
  "New recovery key password" : "Nové heslo záchranného klíče",
  "Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo záchranného klíče",
35
  "Change Password" : "Změnit heslo",
36
  "ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
37
38
39
40
41
42
43
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
  "Old log-in password" : "Původní přihlašovací heslo",
  "Current log-in password" : "Aktuální přihlašovací heslo",
  "Update Private Key Password" : "Změnit heslo soukromého klíče",
  "Enable password recovery:" : "Povolit obnovu hesla:",
44
45
46
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Zapnutí této volby vám umožní znovu získat přístup k vašim zašifrovaným souborům pokud ztratíte heslo",
  "Enabled" : "Povoleno",
  "Disabled" : "Zakázáno"
47
48
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}