az.json 3.3 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "\"configurasiya\" direktoriyasının daxilində yazmaq mümkün deyil",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Adətən tez həll etmək üçün WEB serverdə yazma yetkisi verilir",
  "See %s" : "Bax %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Bu adətən %s config qovluğuna web server üçün yazma yetkisi verdikdə, %s tərəfindən fix edilə bilir. ",
  "Sample configuration detected" : "Konfiqurasiya nüsxəsi təyin edildi",
  "Help" : "Kömək",
  "Personal" : "Şəxsi",
  "Users" : "İstifadəçilər",
  "Admin" : "İnzibatçı",
11
  "Recommended" : "Məsləhətlidir",
12
13
14
  "No app name specified" : "Proqram adı təyin edilməyib",
  "Unknown filetype" : "Fayl tipi bəlli deyil.",
  "Invalid image" : "Yalnış şəkil",
15
  "today" : "Bu gün",
16
  "seconds ago" : "saniyələr öncə",
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  "App directory already exists" : "Proqram təminatı qovluğu artıq mövcuddur.",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Proqram təminatı qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı. Xahiş edilir yetkiləri düzgün təyin edəsiniz. %s",
  "Application is not enabled" : "Proqram təminatı aktiv edilməyib",
  "Authentication error" : "Təyinat metodikası",
  "Token expired. Please reload page." : "Token vaxtı bitib. Xahiş olunur səhifəni yenidən yükləyəsiniz.",
  "Unknown user" : "Istifadəçi tanınmır ",
  "%s enter the database username." : "Verilənlər bazası istifadəçi adını %s daxil et.",
  "%s enter the database name." : "Verilənlər bazası adını %s daxil et.",
  "MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil : %s",
  "MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil :",
  "DB Error: \"%s\"" : "DB səhvi: \"%s\"",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Bu istifadəçini MySQL/MariaDB-dən sil",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Bu istifadəçini MySQL/MariaDB-dən sil.",
  "Oracle connection could not be established" : "Oracle qoşulması alınmır",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Oracle istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil",
  "Set an admin username." : "İnzibatçı istifadəçi adını təyin et.",
  "Set an admin password." : "İnzibatçı şifrəsini təyin et.",
  "%s shared »%s« with you" : "%s yayımlandı »%s« sizinlə",
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s yayımlanmasında səhv baş verdi ona görə ki, fayl mövcud deyil.",
  "You are not allowed to share %s" : "%s-in yayimlanmasına sizə izin verilmir",
  "Share type %s is not valid for %s" : "Yayımlanma tipi %s etibarlı deyil %s üçün",
  "A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
39
40
  "A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu ola bilər ki, cache/accelerator such tərəfindən cağırılıb hansi ki, Zend OPcache və eAccelerator-da olduğu kimidir."
41
42
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}