az.json 1.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
  "Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
  "Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Xahiş olunur düzgün Dropbox proqram açarı və gizlisini təqdim edəsiniz.",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "2-ci addım. İstisna: %s",
  "External storage" : "Kənar informasıya daşıyıcısı",
7
  "Local" : "Yerli",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  "Location" : "Yerləşdiyiniz ünvan",
  "Key" : "Açar",
  "Secret" : "Gizli",
  "Enable SSL" : "SSL-i işə sal",
  "Host" : "Şəbəkədə ünvan",
  "Username" : "İstifadəçi adı",
  "Password" : "Şifrə",
  "Share" : "Yayımla",
  "URL" : "URL",
  "Personal" : "Şəxsi",
  "Saved" : "Saxlanıldı",
  "Name" : "Ad",
  "Folder name" : "Qovluq adı",
  "Delete" : "Sil"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}