ro.json 6.04 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & setup warnings" : "Alerte de securitate & configurare",
3
  "Sharing" : "Partajare",
4
  "External Storage" : "Stocare externă",
5
  "Cron" : "Cron",
6
  "Log" : "Jurnal de activitate",
7
8
  "Tips & tricks" : "Tips & tricks",
  "Updates" : "Actualizări",
9
10
  "Language changed" : "Limba a fost schimbată",
  "Invalid request" : "Cerere eronată",
11
  "Authentication error" : "Eroare la autentificare",
12
13
14
15
16
17
18
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorii nu se pot șterge singuri din grupul admin",
  "Unable to add user to group %s" : "Nu s-a putut adăuga utilizatorul la grupul %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Nu s-a putut elimina utilizatorul din grupul %s",
  "Couldn't update app." : "Aplicaţia nu s-a putut actualiza.",
  "Wrong password" : "Parolă greșită",
  "No user supplied" : "Nici un utilizator furnizat",
  "Unable to change password" : "Imposibil de schimbat parola",
19
  "Enabled" : "Activat",
20
21
22
  "Group already exists." : "Grupul deja exista.",
  "Unable to add group." : "Nu se poate adăuga grupul.",
  "Unable to delete group." : "Nu se poate sterge grupul.",
23
24
25
  "Saved" : "Salvat",
  "test email settings" : "verifică setările de e-mail",
  "Email sent" : "Mesajul a fost expediat",
26
27
28
29
30
  "Invalid mail address" : "Adresa mail invalidă",
  "Unable to create user." : "Imposibil de creat utilizatorul",
  "Your %s account was created" : "Contul tău %s a fost creat",
  "Unable to delete user." : "Imposibil de șters utilizatorul.",
  "Forbidden" : "Interzis",
31
  "Invalid user" : "Utilizator nevalid",
32
  "Email saved" : "E-mail salvat",
33
34
  "Your full name has been changed." : "Numele tău complet a fost schimbat.",
  "Unable to change full name" : "Nu s-a puput schimba numele complet",
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  "Sending..." : "Se expediază...",
  "All" : "Toate ",
  "Please wait...." : "Aşteptaţi vă rog....",
  "Error while disabling app" : "Eroare în timpul dezactivării aplicației",
  "Disable" : "Dezactivați",
  "Enable" : "Activare",
  "Error while enabling app" : "Eroare în timpul activării applicației",
  "Updating...." : "Actualizare în curs....",
  "Error while updating app" : "Eroare în timpul actualizării aplicaţiei",
  "Updated" : "Actualizat",
45
46
  "Uninstalling ...." : "Dezinstalaza ....",
  "Uninstall" : "Dezinstalați",
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  "Select a profile picture" : "Selectează o imagine de profil",
  "Very weak password" : "Parolă foarte slabă",
  "Weak password" : "Parolă slabă",
  "Good password" : "Parolă bună",
  "Strong password" : "Parolă puternică",
  "Delete" : "Șterge",
  "Groups" : "Grupuri",
  "undo" : "Anulează ultima acțiune",
  "never" : "niciodată",
  "add group" : "adăugaţi grupul",
  "A valid username must be provided" : "Trebuie să furnizaţi un nume de utilizator valid",
  "Error creating user" : "Eroare la crearea utilizatorului",
  "A valid password must be provided" : "Trebuie să furnizaţi o parolă validă",
  "__language_name__" : "_language_name_",
  "SSL root certificates" : "Certificate SSL root",
  "None" : "Niciuna",
  "Login" : "Autentificare",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Modulul PHP \"Fileinfo\" lipsește. Va recomandam sa activaţi acest modul pentru a obține cele mai bune rezultate cu detectarea mime-type.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Permite aplicațiilor să folosească API-ul de partajare",
  "Allow public uploads" : "Permite încărcări publice",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Permite utilizatorilor sa expedieze notificări prin e-mail pentru dosarele comune",
70
  "days" : "zile",
71
  "Allow resharing" : "Permite repartajarea",
72
  "Execute one task with each page loaded" : "Execută o sarcină la fiecare pagină încărcată",
73
  "Send mode" : "Modul de expediere",
74
  "Encryption" : "Încriptare",
75
  "Authentication method" : "Modul de autentificare",
76
  "Authentication required" : "Autentificare necesară",
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
  "Server address" : "Adresa server-ului",
  "Port" : "Portul",
  "SMTP Username" : "Nume utilizator SMTP",
  "SMTP Password" : "Parolă SMTP",
  "Test email settings" : "Verifică setările de e-mail",
  "Send email" : "Expediază mesajul",
  "More" : "Mai mult",
  "Less" : "Mai puțin",
  "Version" : "Versiunea",
  "by" : "după",
  "Forum" : "Forum",
  "Get the apps to sync your files" : "Ia acum aplicatia pentru sincronizarea fisierelor ",
89
90
91
  "Desktop client" : "Client Desktop",
  "Android app" : "Aplicatie Android",
  "iOS app" : "Aplicație iOS",
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
  "Password" : "Parolă",
  "Unable to change your password" : "Imposibil de-ați schimbat parola",
  "Current password" : "Parola curentă",
  "New password" : "Noua parolă",
  "Change password" : "Schimbă parola",
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Adresa ta de email",
  "Profile picture" : "Imagine de profil",
  "Upload new" : "Încarcă una nouă",
  "Select new from Files" : "Selectează una din Fișiere",
  "Remove image" : "Înlătură imagine",
  "Cancel" : "Anulare",
  "Choose as profile image" : "Alege drept imagine de profil",
  "Language" : "Limba",
  "Help translate" : "Ajută la traducere",
107
  "Username" : "Nume utilizator",
108
109
110
111
112
113
114
  "Create" : "Crează",
  "Admin Recovery Password" : "Parolă de recuperare a Administratorului",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Introdu parola de recuperare pentru a recupera fișierele utilizatorilor în timpul schimbării parolei",
  "Group" : "Grup",
  "Default Quota" : "Cotă implicită",
  "Unlimited" : "Nelimitată",
  "Other" : "Altele",
115
  "Full Name" : "Nume complet",
116
117
118
119
120
121
  "Quota" : "Cotă",
  "change full name" : "schimbă numele complet",
  "set new password" : "setează parolă nouă",
  "Default" : "Implicită"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));"
}