da.json 5.64 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Ukendt fejl",
  "Missing recovery key password" : "Der mangler kodeord for gendannelsesnøgle",
  "Please repeat the recovery key password" : "Gentag venligst kodeordet for gendannelsesnøglen",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Det gentagne kodeord for gendannelsesnøglen stemmer ikke med det angivne kodeord for gendannelsesnøglen",
  "Recovery key successfully enabled" : "Gendannelsesnøgle aktiveret med succes",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunne ikke deaktivere gendannelsesnøgle. Kontroller din gendannelsesnøgle kodeord!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Gendannelsesnøgle deaktiveret succesfuldt",
  "Please provide the old recovery password" : "Angiv venligst det gamle kodeord for gendannelsesnøglen",
  "Please provide a new recovery password" : "Angiv venligst et nyt kodeord til gendannelse",
  "Please repeat the new recovery password" : "Gentag venligst det nye kodeord til gendannelse",
  "Password successfully changed." : "Kodeordet blev ændret succesfuldt",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
14
15
16
  "Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
  "The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
  "The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  "Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
  "File recovery settings updated" : "Filgendannelsesindstillinger opdateret",
  "Could not update file recovery" : "Kunne ikke opdatere filgendannelse",
  "Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Krypteringsprogrammet er ikke igangsat. Det kan skyldes at krypteringsprogrammet er blevet genaktiveret under din session. Prøv at logge ud og ind igen for at aktivere krypteringsprogrammet. ",
  "Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din private nøgle er ikke gyldig. Sandsynligvis er dit kodeord blevet ændret uden for %s (f.eks dit firmas adressebog). Du kan opdatere din private nøglekode i dine personlige indstillinger for at genskabe adgang til dine krypterede filer.",
  "Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi felen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
  "Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Ukendt fejl. Venligst tjek dine systemindstillinger eller kontakt din systemadministrator",
  "Missing requirements." : "Manglende betingelser.",
  "Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:",
  "Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Førstegangskrypteringen er påbegyndt... Dette kan tage nogen tid. Vent venligst.",
  "Initial encryption running... Please try again later." : "Kryptering foretages... Prøv venligst igen senere.",
  "Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige indstillinger%s.",
  "Encryption" : "Kryptering",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
  "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
  "Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
  "Repeat Recovery key password" : "Gentag gendannelse af nøglekoden",
  "Enabled" : "Aktiveret",
  "Disabled" : "Deaktiveret",
  "Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
  "Old Recovery key password" : "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
  "New Recovery key password" : "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
  "Repeat New Recovery key password" : "Gentag dannelse af ny gendannaleses nøglekode",
  "Change Password" : "Skift Kodeord",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sæt dit gamle, private nøglekodeord til at være dit nuværende login-kodeord. ",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Hvis du ikke kan huske dit gamle kodeord kan du bede din administrator om at gendanne dine filer.",
  "Old log-in password" : "Gammelt login kodeord",
  "Current log-in password" : "Nuvrende login kodeord",
  "Update Private Key Password" : "Opdater Privat Nøgle Kodeord",
  "Enable password recovery:" : "Aktiver kodeord gendannelse:",
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Aktivering af denne valgmulighed tillader dig at generhverve adgang til dine krypterede filer i tilfælde af tab af kodeord"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}