da.json 8.62 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt",
  "Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig",
  "Unknown error" : "Ukendt fejl",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Kunne ikke flytte %s - der findes allerede en fil med dette navn",
  "Could not move %s" : "Kunne ikke flytte %s",
  "Permission denied" : "Adgang nægtet",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Mappen er blevet slettet eller fjernet.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Navnet %s er allerede i brug i mappen %s. Vælg venligst et andet navn.",
  "Error when creating the file" : "Fejl ved oprettelse af fil",
  "Error when creating the folder" : "Fejl ved oprettelse af mappen",
  "Unable to set upload directory." : "Ude af stand til at vælge upload mappe.",
  "Invalid Token" : "Ugyldig Token ",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ingen fil blev uploadet. Ukendt fejl.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Der skete ingen fejl, filen blev succesfuldt uploadet",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize direktivet i php.ini",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Den uploadede fil overstiger MAX_FILE_SIZE indstilingen, som specificeret i HTML formularen",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Filen blev kun delvist uploadet.",
  "No file was uploaded" : "Ingen fil uploadet",
  "Missing a temporary folder" : "Manglende midlertidig mappe.",
  "Failed to write to disk" : "Fejl ved skrivning til disk.",
  "Not enough storage available" : "Der er ikke nok plads til rådlighed",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Upload fejlede. Kunne ikke finde den uploadede fil.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Upload fejlede. Kunne ikke hente filinformation.",
  "Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
  "Files" : "Filer",
  "All files" : "Alle filer",
28
  "Favorites" : "Foretrukne",
29
  "Home" : "Hjemme",
30
  "Close" : "Luk",
31
32
33
34
35
36
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
  "Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
  "Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
37
  "Actions" : "Handlinger",
38
  "Download" : "Download",
39
  "Select" : "Vælg",
40
  "Pending" : "Afventer",
41
  "Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
42
  "This operation is forbidden" : "Denne operation er forbudt",
43
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappe er utilgængelig, tjek venligst loggene eller kontakt administratoren",
44
45
46
  "Error moving file." : "Fejl ved flytning af fil",
  "Error moving file" : "Fejl ved flytning af fil",
  "Error" : "Fejl",
47
  "{new_name} already exists" : "{new_name} eksisterer allerede",
48
  "Could not rename file" : "Kunne ikke omdøbe filen",
49
50
  "Could not create file" : "Kunne ikke oprette fil",
  "Could not create folder" : "Kunne ikke oprette mappe",
51
  "Error deleting file." : "Fejl ved sletnign af fil.",
52
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
53
54
55
56
57
  "Name" : "Navn",
  "Size" : "Størrelse",
  "Modified" : "Ændret",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
58
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
59
60
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Uploader %n fil","Uploader %n filer"],
61
  "New" : "Ny",
62
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "'{name}' er et ugyldigt filnavn.",
63
  "File name cannot be empty." : "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
64
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Opbevaringspladsen tilhørende {owner} er fyldt op - filer kan ikke længere opdateres eller synkroniseres!",
65
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Din opbevaringsplads er fyldt op, filer kan ikke opdateres eller synkroniseres længere!",
66
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Opbevaringspladsen tilhørende {owner} er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
67
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Din opbevaringsplads er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
68
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["match '{filter}'","match '{filter}'"],
69
70
  "Path" : "Sti",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
71
  "Favorited" : "Gjort til foretrukken",
72
  "Favorite" : "Foretrukken",
73
  "{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
74
75
  "Upload" : "Upload",
  "Text file" : "Tekstfil",
76
  "New text file.txt" : "Ny tekst file.txt",
77
78
  "Folder" : "Mappe",
  "New folder" : "Ny Mappe",
79
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Der opstod en fejl under forsøg på at opdatere mærkerne",
80
81
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapper er blevet <strong>oprettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>ændret</strong>",
82
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begræns noter om oprettelse og ændringer af dine <strong>favorit filer</strong> <em>(Kun streaming)</em>",
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>slettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>gendannet</strong>",
  "You created %1$s" : "Du oprettede %1$s ",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s oprettede %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s blev oprettet i en offentlig mappe",
  "You changed %1$s" : "Du ændrede %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s ændrede %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Du slettede %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettede %1$s",
  "You restored %1$s" : "Du gendannede %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s gendannede %1$s",
94
95
96
97
98
99
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke omdøbes, da den er blevet slettet",
  "%s could not be renamed" : "%s kunne ikke omdøbes",
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Filhåndtering",
  "Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
  "max. possible: " : "max. mulige: ",
100
  "With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Med denne PHP-FPM værdi, kan der gå op til 5 minutter før virkningen indtræffer, efter at der gemmes.",
101
  "Save" : "Gem",
102
  "Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan ikke redigeres herfra på grund af utilstrækkelige rettigheder.",
103
  "Settings" : "Indstillinger",
104
105
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>",
106
  "Cancel upload" : "Fortryd upload",
107
  "No files in here" : "Her er ingen filer",
108
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
109
  "No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
110
  "Select all" : "Vælg alle",
111
  "Delete" : "Slet",
112
113
114
  "Upload too large" : "Upload er for stor",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerne, du prøver at uploade, er større end den maksimale størrelse for fil-upload på denne server.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Filerne bliver indlæst, vent venligst.",
115
  "Currently scanning" : "Skanning er i gang",
116
117
  "No favorites" : "Ingen foretrukne",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du har markeret som foretrukne, vil blive vist her"
118
119
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}