eo.json 4.91 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Nekonata eraro",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Ne eblis movi %s: dosiero kun ĉi tiu nomo jam ekzistas",
  "Could not move %s" : "Ne eblis movi %s",
  "File name cannot be empty." : "Dosiernomo devas ne malpleni.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nevalida nomo: “\\”, “/”, “<”, “>”, “:”, “\"”, “|”, “?” kaj “*” ne permesatas.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "La nomo %s jam uziĝas en la dosierujo %s. Bonvolu elekti malsaman nomon.",
  "Not a valid source" : "Nevalida fonto",
  "Error while downloading %s to %s" : "Eraris elŝuto de %s al %s",
  "Error when creating the file" : "Eraris la kreo de la dosiero",
  "Folder name cannot be empty." : "La dosierujnomo ne povas malpleni.",
  "Error when creating the folder" : "Eraris la kreo de la dosierujo",
  "Unable to set upload directory." : "Ne povis agordiĝi la alŝuta dosierujo.",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Neniu dosiero alŝutiĝis. Nekonata eraro.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Ne estas eraro, la dosiero alŝutiĝis sukcese.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "La dosiero alŝutita superas la regulon upload_max_filesize el php.ini: ",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "La dosiero alŝutita superas la regulon MAX_FILE_SIZE, kiu estas difinita en la HTML-formularo",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "la alŝutita dosiero nur parte alŝutiĝis",
  "No file was uploaded" : "Neniu dosiero alŝutiĝis.",
  "Missing a temporary folder" : "Mankas provizora dosierujo.",
  "Failed to write to disk" : "Malsukcesis skribo al disko",
  "Not enough storage available" : "Ne haveblas sufiĉa memoro",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "La alŝuto malsukcesis. Ne troviĝis alŝutota dosiero.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "La alŝuto malsukcesis. Ne povis ekhaviĝi informo pri dosiero.",
  "Invalid directory." : "Nevalida dosierujo.",
  "Files" : "Dosieroj",
27
  "Favorites" : "Favoratoj",
28
  "Home" : "Hejmo",
29
30
31
32
33
34
35
36
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ne povis alŝutiĝi {filename} ĉar ĝi estas dosierujo aŭ ĝi havas 0 duumokojn",
  "Upload cancelled." : "La alŝuto nuliĝis.",
  "Could not get result from server." : "Ne povis ekhaviĝi rezulto el la servilo.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Dosieralŝuto plenumiĝas. Lasi la paĝon nun nuligus la alŝuton.",
  "URL cannot be empty" : "La URL ne povas malpleni",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} jam ekzistas",
  "Could not create file" : "Ne povis kreiĝi dosiero",
  "Could not create folder" : "Ne povis kreiĝi dosierujo",
37
  "Rename" : "Alinomigi",
38
39
  "Delete" : "Forigi",
  "Unshare" : "Malkunhavigi",
40
  "Select" : "Elekti",
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
  "Pending" : "Traktotaj",
  "Error moving file" : "Eraris movo de dosiero",
  "Error" : "Eraro",
  "Could not rename file" : "Ne povis alinomiĝi dosiero",
  "Name" : "Nomo",
  "Size" : "Grando",
  "Modified" : "Modifita",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosierujo","%n dosierujoj"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n dosiero","%n dosieroj"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Vi ne havas permeson alŝuti aŭ krei dosierojn ĉi tie",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Alŝutatas %n dosiero","Alŝutatas %n dosieroj"],
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Via memoro plenas, ne plu eblas ĝisdatigi aŭ sinkronigi dosierojn!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Via memoro preskaŭ plenas ({usedSpacePercent}%)",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} kaj {files}",
55
  "Favorite" : "Favorato",
56
57
58
59
60
61
  "%s could not be renamed" : "%s ne povis alinomiĝi",
  "Upload (max. %s)" : "Alŝuti (maks. %s)",
  "File handling" : "Dosieradministro",
  "Maximum upload size" : "Maksimuma alŝutogrando",
  "max. possible: " : "maks. ebla: ",
  "Save" : "Konservi",
62
  "Settings" : "Agordo",
63
64
65
66
67
68
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "New" : "Nova",
  "Text file" : "Tekstodosiero",
  "New folder" : "Nova dosierujo",
  "Folder" : "Dosierujo",
  "From link" : "El ligilo",
69
  "Upload" : "Alŝuti",
70
  "Cancel upload" : "Nuligi alŝuton",
71
72
73
74
75
76
  "Download" : "Elŝuti",
  "Upload too large" : "Alŝuto tro larĝa",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "La dosieroj, kiujn vi provas alŝuti, transpasas la maksimuman grandon por dosieralŝutoj en ĉi tiu servilo.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Dosieroj estas skanataj, bonvolu atendi."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}