eu.json 7.55 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Biltegia ez dago eskuragarri",
  "Storage invalid" : "Biltegi bliogabea",
  "Unknown error" : "Errore ezezaguna",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Ezin da %s mugitu - Izen hau duen fitxategia dagoeneko existitzen da",
  "Could not move %s" : "Ezin dira fitxategiak mugitu %s",
7
  "Permission denied" : "Baimena Ukatua",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  "File name cannot be empty." : "Fitxategi izena ezin da hutsa izan.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" ez da fitxategi izen baliogarria.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "IZen aliogabea, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' eta '*' ez daude baimenduta.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Jatorrizko karpeta mugitu edo ezabatu da.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "%s izena dagoeneko erabilita dago %s karpetan. Mesdez hautatu izen ezberdina.",
  "Not a valid source" : "Ez da jatorri baliogarria",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Zerbitzaria ez dago URLak irekitzeko baimendua, mesedez egiaztatu zerbitzariaren konfigurazioa",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Fitxategiak zure kouta gainditzen du %s-an",
  "Error while downloading %s to %s" : "Errorea %s %sra deskargatzerakoan",
  "Error when creating the file" : "Errorea fitxategia sortzerakoan",
  "Folder name cannot be empty." : "Karpeta izena ezin da hutsa izan.",
  "Error when creating the folder" : "Errorea karpeta sortzerakoan",
  "Unable to set upload directory." : "Ezin da igoera direktorioa ezarri.",
  "Invalid Token" : "Lekuko baliogabea",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ez da fitxategirik igo. Errore ezezaguna",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Ez da errorerik egon, fitxategia ongi igo da",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Igotako fitxategiak php.ini fitxategian ezarritako upload_max_filesize muga gainditu du:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Igotako fitxategia HTML formularioan zehaztutako MAX_FILE_SIZE direktiba baino handidagoa da.",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Igotako fitxategiaren zati bat bakarrik igo da",
  "No file was uploaded" : "Ez da fitxategirik igo",
  "Missing a temporary folder" : "Aldi bateko karpeta falta da",
  "Failed to write to disk" : "Errore bat izan da diskoan idazterakoan",
  "Not enough storage available" : "Ez dago behar aina leku erabilgarri,",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Igoerak huts egin du. Ezin izan da igotako fitxategia aurkitu",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Igoerak huts egin du. Ezin izan da fitxategiaren informazioa eskuratu.",
  "Invalid directory." : "Baliogabeko karpeta.",
  "Files" : "Fitxategiak",
  "All files" : "Fitxategi guztiak",
36
  "Favorites" : "Gogokoak",
37
  "Home" : "Etxekoa",
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ezin da {filename} igo karpeta bat delako edo 0 byte dituelako",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Fitxategiaren tamainak {size1} igotzeko muga {size2} gainditzen du",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Ez dago leku nahikorik, zu {size1} igotzen ari zara baina bakarrik {size2} libre dago",
  "Upload cancelled." : "Igoera ezeztatuta",
  "Could not get result from server." : "Ezin da zerbitzaritik emaitzik lortu",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fitxategien igoera martxan da. Orria orain uzteak igoera ezeztatutko du.",
  "URL cannot be empty" : "URLa ezin da hutsik egon",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} dagoeneko existitzen da",
  "Could not create file" : "Ezin izan da fitxategia sortu",
  "Could not create folder" : "Ezin izan da karpeta sortu",
  "Error fetching URL" : "Errorea URLa eskuratzerakoan",
49
  "Rename" : "Berrizendatu",
50
51
52
  "Delete" : "Ezabatu",
  "Disconnect storage" : "Deskonektatu biltegia",
  "Unshare" : "Ez elkarbanatu",
53
  "Select" : "hautatu",
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  "Pending" : "Zain",
  "Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.",
  "Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean",
  "Error" : "Errorea",
  "Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu",
  "Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.",
  "Name" : "Izena",
  "Size" : "Tamaina",
  "Modified" : "Aldatuta",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["karpeta %n","%n karpeta"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["fitxategi %n","%n fitxategi"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Ez duzu fitxategiak hona igotzeko edo hemen sortzeko baimenik",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Fitxategi %n igotzen","%n fitxategi igotzen"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" ez da fitxategi izen baliogarria.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Zure biltegiratzea beterik dago, ezingo duzu aurrerantzean fitxategirik igo edo sinkronizatu!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Zure biltegiratzea nahiko beterik dago (%{usedSpacePercent})",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Enkriptazio aplikaziorako gako pribatu okerra. Mesedez eguneratu zure gako pribatuaren pasahitza zure ezarpen pertsonaletan zure enkriptatuko fitxategietarako sarrera berreskuratzeko.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}",
74
  "Favorite" : "Gogokoa",
75
76
77
78
79
80
81
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta",
  "%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu",
  "Upload (max. %s)" : "Igo (max. %s)",
  "File handling" : "Fitxategien kudeaketa",
  "Maximum upload size" : "Igo daitekeen gehienezko tamaina",
  "max. possible: " : "max, posiblea:",
  "Save" : "Gorde",
82
  "Settings" : "Ezarpenak",
83
84
85
86
87
88
89
90
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">helbidea erabili zure fitxategiak WebDAV bidez eskuratzeko</a>",
  "New" : "Berria",
  "New text file" : "Testu fitxategi berria",
  "Text file" : "Testu fitxategia",
  "New folder" : "Karpeta berria",
  "Folder" : "Karpeta",
  "From link" : "Estekatik",
91
  "Upload" : "Igo",
92
  "Cancel upload" : "Ezeztatu igoera",
93
94
95
96
97
98
99
  "Download" : "Deskargatu",
  "Upload too large" : "Igoera handiegia da",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.",
  "Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}