uk.json 10.8 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Сховище не доступне",
  "Storage invalid" : "Неправильне сховище",
  "Unknown error" : "Невідома помилка",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Не вдалося перемістити %s - Файл з таким ім'ям вже існує",
  "Could not move %s" : "Не вдалося перемістити %s",
  "Permission denied" : "Доступ заборонено",
  "File name cannot be empty." : " Ім'я файлу не може бути порожнім.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" - це некоректне ім'я файлу.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Невірне ім'я, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' та '*' не дозволені.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Теку призначення було переміщено або видалено.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Файл з ім'ям %s вже є у теці %s. Оберіть інше ім'я.",
  "Not a valid source" : "Недійсне джерело",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Серверу заборонено відкривати посилання, перевірте конфігурацію",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Файл перевищує вашу квоту на %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Помилка завантаження %s до %s",
  "Error when creating the file" : "Помилка створення файлу",
  "Folder name cannot be empty." : "Ім'я теки не може бути порожнім.",
  "Error when creating the folder" : "Помилка створення теки",
  "Unable to set upload directory." : "Не вдалося встановити каталог завантаження.",
  "Invalid Token" : "Невірний Маркер",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Не завантажено жодного файлу. Невідома помилка",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Файл успішно вивантажено без помилок.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Розмір звантаження перевищує upload_max_filesize параметра в php.ini: ",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Розмір відвантаженого файлу перевищує директиву MAX_FILE_SIZE вказану в HTML формі",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Файл відвантажено лише частково",
  "No file was uploaded" : "Не відвантажено жодного файлу",
  "Missing a temporary folder" : "Відсутній тимчасовий каталог",
  "Failed to write to disk" : "Невдалося записати на диск",
  "Not enough storage available" : "Місця більше немає",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Завантаження не вдалося. Неможливо знайти завантажений файл.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Завантаження не вдалося. Неможливо отримати інформацію про файл.",
  "Invalid directory." : "Невірний каталог.",
  "Files" : "Файли",
  "All files" : "Усі файли",
36
  "Favorites" : "Улюблені",
37
  "Home" : "Домашня адреса",
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неможливо завантажити {filename}, оскільки це каталог або має нульовий розмір.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Розмір файлу {size1} перевищує обмеження {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Недостатньо вільного місця, ви завантажуєте {size1}, а залишилося лише {size2}",
  "Upload cancelled." : "Завантаження перервано.",
  "Could not get result from server." : "Не вдалося отримати результат від сервера.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Виконується завантаження файлу. Закриття цієї сторінки приведе до відміни завантаження.",
  "URL cannot be empty" : "URL не може бути порожнім",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} вже існує",
  "Could not create file" : "Не вдалося створити файл",
  "Could not create folder" : "Не вдалося створити теку",
  "Error fetching URL" : "Помилка отримання URL",
49
  "Rename" : "Перейменувати",
50
51
52
  "Delete" : "Видалити",
  "Disconnect storage" : "Від’єднати сховище",
  "Unshare" : "Закрити доступ",
53
  "Download" : "Завантажити",
54
  "Select" : "Оберіть",
55
  "Pending" : "Очікування",
56
  "Unable to determine date" : "Неможливо визначити дату",
57
58
59
60
61
  "Error moving file." : "Помилка переміщення файлу.",
  "Error moving file" : "Помилка переміщення файлу",
  "Error" : "Помилка",
  "Could not rename file" : "Неможливо перейменувати файл",
  "Error deleting file." : "Помилка видалення файлу.",
62
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Нічого не знайдено в цій теці '{filter}'",
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
  "Name" : "Ім'я",
  "Size" : "Розмір",
  "Modified" : "Змінено",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n тека ","теки : %n ","теки : %n "],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n файл ","файли : %n ","файли : %n "],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "У вас недостатньо прав для завантаження або створення файлів тут",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Завантаження %n файлу","Завантаження %n файлів","Завантаження %n файлів"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" - некоректне ім'я файлу.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ваше сховище переповнене, файли більше не можуть бути оновлені або синхронізовані !",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ваше сховище майже повне ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Шифрування було вимкнено, але ваші файли все ще зашифровано. Для розшифрування перейдіть до персональних налаштувань.",
76
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'"],
77
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} і {files}",
78
  "Favorited" : "Улюблений",
79
  "Favorite" : "Улюблений",
80
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Виникла помилка при спробі оновити мітки",
81
82
83
84
85
86
87
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не може бути перейменований, оскільки він видалений",
  "%s could not be renamed" : "%s не може бути перейменований",
  "Upload (max. %s)" : "Завантаження (макс. %s)",
  "File handling" : "Робота з файлами",
  "Maximum upload size" : "Максимальний розмір відвантажень",
  "max. possible: " : "макс. можливе:",
  "Save" : "Зберегти",
88
  "Settings" : "Налаштування",
89
90
91
92
93
94
95
96
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Для доступу до файлів через WebDAV використовуйте <a href=\"%s\" target=\"_blank\">це посилання</a>",
  "New" : "Створити",
  "New text file" : "Новий текстовий файл",
  "Text file" : "Текстовий файл",
  "New folder" : "Нова тека",
  "Folder" : "Тека",
  "From link" : "З посилання",
97
  "Upload" : "Вивантажити",
98
  "Cancel upload" : "Перервати завантаження",
99
100
101
102
  "No files yet" : "Немає нічого",
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Завантажте вміст або синхронізуйте з пристроями!",
  "No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
  "Select all" : "Вибрати всі",
103
104
105
  "Upload too large" : "Файл занадто великий",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файли,що ви намагаєтесь відвантажити перевищують максимальний дозволений розмір файлів на цьому сервері.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Файли скануються, зачекайте, будь-ласка.",
106
107
108
  "Currently scanning" : "Триває перевірка",
  "No favorites" : "Немає обраних",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і папки, які ви помітити як улюблені з'явиться тут"
109
110
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}