da.json 20.9 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Advarsler om sikkerhed og opsætning",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Deling",
  "Security" : "Sikkerhed",
  "Email Server" : "E-mailserver",
  "Log" : "Log",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  "Authentication error" : "Adgangsfejl",
  "Your full name has been changed." : "Dit fulde navn er blevet ændret.",
  "Unable to change full name" : "Ikke i stand til at ændre dit fulde navn",
  "Files decrypted successfully" : "Filer dekrypteret med succes",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Dine filer kunne ikke dekrypteres. Gennemse din owncloud log eller spørg din administrator",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Dine filer kunne ikke dekrypteres. Check din adgangskode og forsøg igen",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Krypteringsnøgle slettet permanent",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Kunne ikke slette dine nøgler til kryptering permanent, tjek venligst din owncloud.log eller spørg din administrator",
  "Couldn't remove app." : "Kunne ikke fjerne app'en.",
  "Backups restored successfully" : "Genskabelsen af sikkerhedskopierne blev gennemført",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Kunne ikke genskabe din krypyterings nøgle, se logfilen owncloud.log eller spørg en administrator",
  "Language changed" : "Sprog ændret",
  "Invalid request" : "Ugyldig forespørgsel",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorer kan ikke fjerne dem selv fra admin gruppen",
  "Unable to add user to group %s" : "Brugeren kan ikke tilføjes til gruppen %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Brugeren kan ikke fjernes fra gruppen %s",
  "Couldn't update app." : "Kunne ikke opdatere app'en.",
  "Wrong password" : "Forkert kodeord",
  "No user supplied" : "Intet brugernavn givet",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Angiv venligst en admininstrator gendannelseskode, ellers vil alt brugerdata gå tabt",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Forkert admin gendannelseskode. Se venligst koden efter og prøv igen.",
  "Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
30
31
32
  "Enabled" : "Aktiveret",
  "Not enabled" : "Slået fra",
  "Recommended" : "Anbefalet",
33
34
35
  "Group already exists." : "Gruppen findes allerede.",
  "Unable to add group." : "Kan ikke tilføje gruppen.",
  "Unable to delete group." : "Kan ikke slette gruppen.",
36
  "log-level out of allowed range" : "niveau for logregistrering går ud over tilladte interval",
37
38
39
40
41
42
  "Saved" : "Gemt",
  "test email settings" : "test e-mailindstillinger",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Hvis du har modtaget denne e-mail, så lader indstillinger til at være korrekte.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Der opstod en fejl under afsendelse af e-mailen. Gennemse venligst dine indstillinger.",
  "Email sent" : "E-mail afsendt",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du skal angive din bruger-e-mail før der kan sendes test-e-mail.",
43
  "Invalid mail address" : "Ugyldig mailadresse",
44
  "Unable to create user." : "Kan ikke oprette brugeren.",
45
  "Your %s account was created" : "Din %s-konto blev oprettet",
46
  "Unable to delete user." : "Kan ikke slette brugeren.",
47
48
49
  "Forbidden" : "Forbudt",
  "Invalid user" : "Ugyldig bruger",
  "Unable to change mail address" : "Kan ikke ændre mailadresse",
50
  "Email saved" : "E-mailadressen er gemt",
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Sikker på at du vil tilføje \"{domain}\" som et domæne du har tiilid til?",
  "Add trusted domain" : "Tilføj et domæne som du har tillid til",
  "Sending..." : "Sender...",
  "All" : "Alle",
  "Please wait...." : "Vent venligst...",
  "Error while disabling app" : "Kunne ikke deaktivere app",
  "Disable" : "Deaktiver",
  "Enable" : "Aktiver",
  "Error while enabling app" : "Kunne ikke aktivere app",
  "Updating...." : "Opdaterer....",
  "Error while updating app" : "Der opstod en fejl under app opgraderingen",
  "Updated" : "Opdateret",
  "Uninstalling ...." : "Afinstallerer...",
  "Error while uninstalling app" : "Fejl under afinstallering af app",
  "Uninstall" : "Afinstallér",
  "Select a profile picture" : "Vælg et profilbillede",
  "Very weak password" : "Meget svagt kodeord",
  "Weak password" : "Svagt kodeord",
  "So-so password" : "Jævnt kodeord",
  "Good password" : "Godt kodeord",
  "Strong password" : "Stærkt kodeord",
  "Valid until {date}" : "Gyldig indtil {date}",
  "Delete" : "Slet",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Dekryptere filer... Vent venligst, dette kan tage lang tid. ",
  "Delete encryption keys permanently." : "Slet krypteringsnøgler permanent.",
  "Restore encryption keys." : "Genopret krypteringsnøgler.",
  "Groups" : "Grupper",
  "Unable to delete {objName}" : "Kunne ikke slette {objName}",
  "Error creating group" : "Fejl ved oprettelse af gruppe",
  "A valid group name must be provided" : "Et gyldigt gruppenavn skal angives ",
  "deleted {groupName}" : "slettede {groupName}",
  "undo" : "fortryd",
83
  "no group" : "ingen gruppe",
84
85
86
  "never" : "aldrig",
  "deleted {userName}" : "slettede {userName}",
  "add group" : "Tilføj gruppe",
87
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Ændring af kodeordet vil føre til datatab, fordi datagendannelse ikke er tilgængelig for denne bruger",
88
89
90
  "A valid username must be provided" : "Et gyldigt brugernavn skal angives",
  "Error creating user" : "Fejl ved oprettelse af bruger",
  "A valid password must be provided" : "En gyldig adgangskode skal angives",
91
  "A valid email must be provided" : "Der skal angives en gyldig e-mail",
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
  "__language_name__" : "Dansk",
  "Personal Info" : "Personlige oplysninger",
  "SSL root certificates" : "SSL-rodcertifikater",
  "Encryption" : "Kryptering",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alt (alvorlige fejl, fejl, advarsler, info, debug)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Info, advarsler, fejl og alvorlige fejl",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Advarsler, fejl og alvorlige fejl",
  "Errors and fatal issues" : "Fejl og alvorlige fejl",
  "Fatal issues only" : "Kun alvorlige fejl",
  "None" : "Ingen",
  "Login" : "Login",
  "Plain" : "Klartekst",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Sikkerhedsadvarsel",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du tilgår %s via HTTP. Vi anbefaler at du konfigurerer din server til i stedet at kræve HTTPS.",
109
110
  "Read-Only config enabled" : "Skrivebeskyttet konfig. slået til",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Den skrivebeskyttede konfiguration er blevet slået til. Dette forhindrer indstillinger af nogle konfigurationer via webgrænsefladen. I tillæg skal filen gøres skrivbar manuelt for hver opdatering.",
111
112
113
114
  "Setup Warning" : "Opsætnings Advarsel",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
  "Database Performance Info" : "Database Performance Oplysninger",
115
116
117
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "For at migrere til en anden database, så brug kommandolinjeværktøjet: \"occ db:convert-type\"",
118
119
  "Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows-platform",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Din server kører på Microsoft Windows. Vi anbefaler stærkt at anvende Linux for en optimal brugeroplevelse.",
120
  "Module 'fileinfo' missing" : "Modulet 'fileinfo' mangler",
121
122
123
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8. Denne kan føre til store problemer med tegn som ikke er af typen ASCII i filnavne. Vi anbefaler kraftigt at ændre værdien for 'default_charset' i php.ini til 'UTF-8'.",
124
125
  "Locale not working" : "Lokalitet fungerer ikke",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets lokalitet kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
126
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
127
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
128
  "URL generation in notification emails" : "URL-oprettelse i e-mailnotifikationer.",
129
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
130
  "Configuration Checks" : "Konfigurationstjek",
131
132
133
134
135
  "No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer",
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Dobbelttjek venligst <a href='%s'>installations vejledningerne</a>.",
  "Last cron was executed at %s." : "Seneste 'cron' blev kørt %s.",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Seneste 'cron' blev kørt %s. Dette er over en time siden - noget må være galt.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
136
  "Execute one task with each page loaded" : "Udføre en opgave med hver side indlæsning",
137
138
139
140
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
  "Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
  "Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
141
  "Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
142
  "Allow public uploads" : "Tillad offentlig upload",
143
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Tillad brugere at sende mail underretninger for delte filer",
144
145
146
147
148
  "Set default expiration date" : "Vælg standard udløbsdato",
  "Expire after " : "Udløber efter",
  "days" : "dage",
  "Enforce expiration date" : "Påtving udløbsdato",
  "Allow resharing" : "Tillad videredeling",
149
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Begræns brugere til kun at dele med brugere i deres egen gruppe",
150
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Tillader brugere at sende mailnotifikationer for delte filer til andre brugere",
151
  "Exclude groups from sharing" : "Ekskluder grupper fra at dele",
152
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Disse grupper vil stadig kunne modtage delefiler, men ikke skabe dem.",
153
154
  "Enforce HTTPS" : "Gennemtving HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Tving klienten til at forbinde til %s via en kryptetet forbindelse.",
155
156
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Gennemtving HTTPS for subdomæner",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Tving klienterne til at tilslutte til %s og subdomæner via en krypteret forbindelse.",
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Forbind venligst til din %s via HTTPS for at aktivere eller deaktivere SSL tvang.",
  "This is used for sending out notifications." : "Dette anvendes til udsendelse af notifikationer.",
  "Send mode" : "Tilstand for afsendelse",
  "From address" : "Fra adresse",
  "mail" : "mail",
  "Authentication method" : "Godkendelsesmetode",
  "Authentication required" : "Godkendelse påkrævet",
  "Server address" : "Serveradresse",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Brugeroplysninger",
  "SMTP Username" : "SMTP Brugernavn",
  "SMTP Password" : "SMTP Kodeord",
  "Store credentials" : "Gem brugeroplysninger",
  "Test email settings" : "Test e-mail-indstillinger",
  "Send email" : "Send e-mail",
  "Log level" : "Log niveau",
173
  "Download logfile" : "Hent logfil",
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
  "More" : "Mere",
  "Less" : "Mindre",
  "Version" : "Version",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Udviklet af <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownClouds community</a>, og <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">kildekoden</a> er underlagt licensen <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
  "More apps" : "Flere programmer",
  "Add your app" : "Tilføj din app",
  "by" : "af",
  "licensed" : "licenseret",
  "Documentation:" : "Dokumentation:",
  "User Documentation" : "Brugerdokumentation",
  "Admin Documentation" : "Administrator Dokumentation",
185
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette program kan ikke installeres, da følgende afhængigheder ikke imødekommes:",
186
187
188
  "Update to %s" : "Opdatér til %s",
  "Enable only for specific groups" : "Aktivér kun for udvalgte grupper",
  "Uninstall App" : "Afinstallér app",
189
190
191
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hejsa,<br><br>dette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.<br><br>Dit brugernavn: %s<br>Tilgå den: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
  "Cheers!" : "Hej!",
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hejsa,\n\ndette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.\n\nDit brugernavn: %s\nTilgå den: %s\n\n",
192
193
194
195
196
197
  "Administrator Documentation" : "Administrator Dokumentation",
  "Online Documentation" : "Online dokumentation",
  "Forum" : "Forum",
  "Bugtracker" : "Bugtracker",
  "Commercial Support" : "Kommerciel support",
  "Get the apps to sync your files" : "Hent applikationerne for at synkronisere dine filer",
198
199
200
  "Desktop client" : "Skrivebordsklient",
  "Android app" : "Android-app",
  "iOS app" : "iOS-app",
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Hvis du vil støtte projektet\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">deltag i udviklingen</a>\n\t\teller\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spred budskabet</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Vis guiden for første kørsel igen.",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Du har brugt <strong>%s</strong> af den tilgængelige <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Kodeord",
  "Your password was changed" : "Din adgangskode blev ændret",
  "Unable to change your password" : "Ude af stand til at ændre dit kodeord",
  "Current password" : "Nuværende adgangskode",
  "New password" : "Nyt kodeord",
  "Change password" : "Skift kodeord",
  "Full Name" : "Fulde navn",
211
  "No display name set" : "Der er ikke angivet skærmnavn",
212
213
214
  "Email" : "E-mail",
  "Your email address" : "Din e-mailadresse",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Angiv en e-mailadresse for at aktivere gendannelse af adgangskode og modtage notifikationer",
215
  "No email address set" : "Der er ikke angivet e-mailadresse",
216
217
218
219
  "Profile picture" : "Profilbillede",
  "Upload new" : "Upload nyt",
  "Select new from Files" : "Vælg nyt fra Filer",
  "Remove image" : "Fjern billede",
220
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Enten png eller jpg. Ideelt kvadratisk men du har mulighed for at beskære det. ",
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
  "Your avatar is provided by your original account." : "Din avatar kommer fra din oprindelige konto.",
  "Cancel" : "Annuller",
  "Choose as profile image" : "Vælg som profilbillede",
  "Language" : "Sprog",
  "Help translate" : "Hjælp med oversættelsen",
  "Common Name" : "Almindeligt navn",
  "Valid until" : "Gyldig indtil",
  "Issued By" : "Udstedt af",
  "Valid until %s" : "Gyldig indtil %s",
  "Import Root Certificate" : "Importer rodcertifikat",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Krypteringsprogrammet er ikke længere aktiveret. Dekrypter venligst alle dine filer",
  "Log-in password" : "Log-in kodeord",
  "Decrypt all Files" : "Dekrypter alle Filer ",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Din krypteringsmøgler er flyttet til et sted med sikkerhedskopier. Hvis noget gik galt kan du genskabe nøglerne. Slet kun nøgler permanent, hvis du er sikker på at alle filer er blevet dekrypteret korrekt.",
  "Restore Encryption Keys" : "Genopret Krypteringsnøgler",
  "Delete Encryption Keys" : "Slet Krypteringsnøgler",
  "Show storage location" : "Vis placering af lageret",
  "Show last log in" : "Vis seneste login",
239
  "Show user backend" : "Vis bruger-backend",
240
241
  "Send email to new user" : "Send e-mail til ny bruger",
  "Show email address" : "Vis e-mailadresse",
242
  "Username" : "Brugernavn",
243
  "E-Mail" : "E-mail",
244
245
246
  "Create" : "Ny",
  "Admin Recovery Password" : "Administrator gendannelse kodeord",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Indtast et gendannelse kodeord for, at kunne gendanne brugerens filer ved ændring af kodeord",
247
  "Search Users" : "Søg efter brugere",
248
249
250
251
252
253
254
255
  "Add Group" : "Tilføj Gruppe",
  "Group" : "Gruppe",
  "Everyone" : "Alle",
  "Admins" : "Administratore",
  "Default Quota" : "Standard kvote",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Indtast venligst lagerkvote (f.eks. \"512 MB\" eller \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Ubegrænset",
  "Other" : "Andet",
256
  "Group Admin for" : "Gruppeadministrator for",
257
258
  "Quota" : "Kvote",
  "Storage Location" : "Placering af lageret",
259
  "User Backend" : "Bruger-backend",
260
261
262
  "Last Login" : "Seneste login",
  "change full name" : "ændre fulde navn",
  "set new password" : "skift kodeord",
263
  "change email address" : "skift e-mailadresse",
264
265
266
  "Default" : "Standard"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}