et_EE.json 4.69 KB
Newer Older
1
2
3
4
{ "translations": {
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Samm 1 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Samm 2 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "External storage" : "Väline andmehoidla",
5
6
7
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Salvestuskohta ID-ga \"%i\" ei leitud",
  "Invalid mount point" : "Vigane ühenduspunkt",
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Vigane salvestuskoha taustsüsteem \"%s\"",
8
9
  "Unsatisfied backend parameters" : "Rahuldamata taustarakenduse parameetrid",
  "%s" : "%s",
10
11
  "Personal" : "Isiklik",
  "System" : "Süsteem",
12
13
  "Grant access" : "Anna ligipääs",
  "Access granted" : "Ligipääs on antud",
14
15
  "Error configuring OAuth1" : "OAuth1 seadistamise tõrge",
  "Error configuring OAuth2" : "OAuth2 seadistamise tõrge",
16
17
  "Generate keys" : "Loo võtmed",
  "Error generating key pair" : "Viga võtmepaari loomisel",
18
19
  "Enable encryption" : "Luba krüpteerimine",
  "Enable previews" : "Luba eelvaated",
20
21
  "Check for changes" : "Otsi uuendusi",
  "Never" : "Mitte kunagi",
22
  "Once every direct access" : "Kord iga otsese pöördumise korral",
23
24
  "All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
  "(group)" : "(grupp)",
25
  "Admin defined" : "Admini poolt määratud",
26
  "Saved" : "Salvestatud",
27
28
29
30
31
  "Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Välise ühenduspunkti hankimine ebaõnnestus: {type}",
  "There was an error with message: " : "Sõnumiga tekkis tõrge:",
  "External mount error" : "Välise seostamise tõrge",
  "Access key" : "Ligipääsuvõti",
  "Secret key" : "Salavõti",
32
  "Builtin" : "Sisseehitatud",
33
  "None" : "Pole",
34
  "OAuth1" : "OAuth1",
35
36
  "App key" : "Rakenduse võti",
  "App secret" : "Rakenduse salasõna",
37
  "OAuth2" : "OAuth2",
38
39
  "Client ID" : "Kliendi ID",
  "Client secret" : "Kliendi salasõna",
40
  "OpenStack" : "OpenStack",
41
  "Username" : "Kasutajanimi",
42
  "Password" : "Parool",
43
  "API key" : "API võti",
44
  "RSA public key" : "RSA avalik võti",
45
  "Public key" : "Avalik võti",
46
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
47
  "Bucket" : "Korv",
48
49
50
51
52
53
54
  "Hostname" : "Hostinimi",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Piirkond",
  "Enable SSL" : "SSL-i kasutamine",
  "Enable Path Style" : "Luba otsingtee stiilis",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "URL" : "URL",
55
  "Remote subfolder" : "Mujahl olev alamkaust",
56
57
  "Secure https://" : "Turvaline https://",
  "Dropbox" : "Dropbox",
58
  "FTP" : "FTP",
59
  "Host" : "Host",
60
  "Secure ftps://" : "Turvaline ftps://",
61
  "Google Drive" : "Google Drive",
62
63
64
  "Local" : "Kohalik",
  "Location" : "Asukoht",
  "ownCloud" : "ownCloud",
65
  "SFTP" : "SFTP",
66
  "Root" : "Juur",
67
  "SFTP with secret key login" : "SFTP koos salajase võtmega logimisega",
68
  "SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
69
  "Share" : "Jaga",
70
  "Domain" : "Domeen",
71
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
72
73
  "Username as share" : "Kasutajanimi kui jagamine",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
74
  "Service name" : "Teenuse nimi",
75
76
77
78
  "<b>Note:</b> " : "<b>Märkus:</b>",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> cURL tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata cURL tugi.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> FTP tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata FTP tugi.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> \"%s\" pole paigaldatud. Hoidla %s ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata vajalik tugi.",
79
80
  "No external storage configured" : "Välist salvestuskohta pole seadistatud",
  "You can add external storages in the personal settings" : "Sa võid lisada välise salvestuskoha isiklikes seadetes",
81
82
83
84
85
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Andmehoidla tüüp",
  "Scope" : "Skoop",
  "External Storage" : "Väline salvestuskoht",
  "Folder name" : "Kausta nimi",
86
  "Authentication" : "Autentimine",
87
88
  "Configuration" : "Seadistamine",
  "Available for" : "Saadaval",
89
  "Add storage" : "Lisa andmehoidla",
90
  "Advanced settings" : "Lisavalikud",
91
92
93
94
  "Delete" : "Kustuta",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Võimalda kasutajatel ühendada järgmist välist andmehoidlat"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}