da.json 8.35 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt",
  "Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig",
  "Unknown error" : "Ukendt fejl",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Kunne ikke flytte %s - der findes allerede en fil med dette navn",
  "Could not move %s" : "Kunne ikke flytte %s",
  "Permission denied" : "Adgang nægtet",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Mappen er blevet slettet eller fjernet.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Navnet %s er allerede i brug i mappen %s. Vælg venligst et andet navn.",
  "Error when creating the file" : "Fejl ved oprettelse af fil",
  "Error when creating the folder" : "Fejl ved oprettelse af mappen",
  "Unable to set upload directory." : "Ude af stand til at vælge upload mappe.",
  "Invalid Token" : "Ugyldig Token ",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ingen fil blev uploadet. Ukendt fejl.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Der skete ingen fejl, filen blev succesfuldt uploadet",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize direktivet i php.ini",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Den uploadede fil overstiger MAX_FILE_SIZE indstilingen, som specificeret i HTML formularen",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Filen blev kun delvist uploadet.",
  "No file was uploaded" : "Ingen fil uploadet",
  "Missing a temporary folder" : "Manglende midlertidig mappe.",
  "Failed to write to disk" : "Fejl ved skrivning til disk.",
  "Not enough storage available" : "Der er ikke nok plads til rådlighed",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Upload fejlede. Kunne ikke finde den uploadede fil.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Upload fejlede. Kunne ikke hente filinformation.",
  "Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
  "Files" : "Filer",
  "All files" : "Alle filer",
28
  "Favorites" : "Foretrukne",
29
  "Home" : "Hjemme",
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
  "Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
  "Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} eksisterer allerede",
  "Could not create file" : "Kunne ikke oprette fil",
  "Could not create folder" : "Kunne ikke oprette mappe",
39
  "Rename" : "Omdøb",
40
41
42
  "Delete" : "Slet",
  "Disconnect storage" : "Frakobl lager",
  "Unshare" : "Fjern deling",
43
  "Download" : "Download",
44
  "Select" : "Vælg",
45
  "Pending" : "Afventer",
46
  "Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
47
48
49
50
51
  "Error moving file." : "Fejl ved flytning af fil",
  "Error moving file" : "Fejl ved flytning af fil",
  "Error" : "Fejl",
  "Could not rename file" : "Kunne ikke omdøbe filen",
  "Error deleting file." : "Fejl ved sletnign af fil.",
52
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
53
54
55
56
57
58
59
60
  "Name" : "Navn",
  "Size" : "Størrelse",
  "Modified" : "Ændret",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Uploader %n fil","Uploader %n filer"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "'{name}' er et ugyldigt filnavn.",
61
  "File name cannot be empty." : "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
62
63
64
65
66
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Din opbevaringsplads er fyldt op, filer kan ikke opdateres eller synkroniseres længere!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Din opbevaringsplads er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Krypteringen blev deaktiveret, men dine filer er stadig krypteret. Gå venligst til dine personlige indstillinger for at dekryptere dine filer. ",
67
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["match '{filter}'","match '{filter}'"],
68
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
69
  "Favorited" : "Gjort til foretrukken",
70
  "Favorite" : "Foretrukken",
71
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Der opstod en fejl under forsøg på at opdatere mærkerne",
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapper er blevet <strong>oprettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>ændret</strong>",
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>slettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>gendannet</strong>",
  "You created %1$s" : "Du oprettede %1$s ",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s oprettede %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s blev oprettet i en offentlig mappe",
  "You changed %1$s" : "Du ændrede %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s ændrede %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Du slettede %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettede %1$s",
  "You restored %1$s" : "Du gendannede %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s gendannede %1$s",
85
86
87
88
89
90
91
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke omdøbes, da den er blevet slettet",
  "%s could not be renamed" : "%s kunne ikke omdøbes",
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Filhåndtering",
  "Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
  "max. possible: " : "max. mulige: ",
  "Save" : "Gem",
92
  "Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan ikke redigeres herfra på grund af utilstrækkelige rettigheder.",
93
  "Settings" : "Indstillinger",
94
95
96
97
98
99
100
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>",
  "New" : "Ny",
  "New text file" : "Ny tekstfil",
  "Text file" : "Tekstfil",
  "New folder" : "Ny Mappe",
  "Folder" : "Mappe",
101
  "Upload" : "Upload",
102
  "Cancel upload" : "Fortryd upload",
103
  "No files in here" : "Her er ingen filer",
104
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
105
  "No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
106
  "Select all" : "Vælg alle",
107
108
109
  "Upload too large" : "Upload er for stor",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerne, du prøver at uploade, er større end den maksimale størrelse for fil-upload på denne server.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Filerne bliver indlæst, vent venligst.",
110
  "Currently scanning" : "Skanning er i gang",
111
112
  "No favorites" : "Ingen foretrukne",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du har markeret som foretrukne, vil blive vist her"
113
114
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}