cs_CZ.json 5.45 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{ "translations": {
  "Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace Dropbox a tajné heslo jsou správné.",
  "Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace Dropbox a tajné heslo jsou správné.",
  "Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Zadejte, prosím, platný klíč a bezpečnostní frázi aplikace Dropbox.",
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 1. Výjimka: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 2. Výjimka: %s",
  "External storage" : "Externí úložiště",
  "Local" : "Místní",
  "Location" : "Umístění",
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
  "Key" : "Klíč",
  "Secret" : "Tajemství",
  "Bucket" : "Bucket",
  "Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 a kompatibilní",
  "Access Key" : "Přístupový klíč",
  "Secret Key" : "Tajný klíč",
  "Hostname" : "Hostname",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Kraj",
  "Enable SSL" : "Povolit SSL",
  "Enable Path Style" : "Povolit Path Style",
  "App key" : "Klíč aplikace",
  "App secret" : "Tajemství aplikace",
  "Host" : "Počítač",
  "Username" : "Uživatelské jméno",
  "Password" : "Heslo",
27
  "Remote subfolder" : "Vzdálený podadresář",
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  "Secure ftps://" : "Zabezpečené ftps://",
  "Client ID" : "Klientské ID",
  "Client secret" : "Klientské tajemství",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
  "Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Region (nepovinný pro OpenStack Object Storage)",
  "API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API klíč (vyžadován pro Rackspace Cloud Files)",
  "Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Jméno nájemce (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
  "Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Heslo (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
  "Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Název služby (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
  "URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "URL identity koncového bodu (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
  "Timeout of HTTP requests in seconds" : "Časový limit HTTP požadavků v sekundách",
  "Share" : "Sdílet",
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS za použití přihlašovacího jména OC",
  "Username as share" : "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
  "URL" : "URL",
  "Secure https://" : "Zabezpečené https://",
44
  "SFTP with secret key login" : "SFTP login s tajným klíčem",
45
  "Public key" : "Veřejný klíč",
46
47
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
  "Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
48
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Neplatná služba úložiště \"%s\"",
49
50
51
52
53
54
  "Access granted" : "Přístup povolen",
  "Error configuring Dropbox storage" : "Chyba při nastavení úložiště Dropbox",
  "Grant access" : "Povolit přístup",
  "Error configuring Google Drive storage" : "Chyba při nastavení úložiště Google Drive",
  "Personal" : "Osobní",
  "System" : "Systém",
55
  "Enable encryption" : "Povolit šifrování",
56
57
58
  "All users. Type to select user or group." : "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
  "(group)" : "(skupina)",
  "Saved" : "Uloženo",
59
  "Generate keys" : "Vytvořit klíče",
60
  "Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
61
  "<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
62
  "and" : "a",
63
64
65
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.",
66
  "No external storage configured" : "Není nakonfigurováno žádné externí úložiště",
67
  "You can add external storages in the personal settings" : "Můžete přidat externí úložiště v osobních nastaveních",
68
69
70
71
72
73
74
75
  "Name" : "Název",
  "Storage type" : "Typ úložiště",
  "Scope" : "Rozsah",
  "External Storage" : "Externí úložiště",
  "Folder name" : "Název složky",
  "Configuration" : "Nastavení",
  "Available for" : "Dostupné pro",
  "Add storage" : "Přidat úložiště",
76
  "Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
77
78
79
80
81
  "Delete" : "Smazat",
  "Enable User External Storage" : "Zapnout externí uživatelské úložiště",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Povolit uživatelů připojit následující externí úložiště"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}