et_EE.json 4.47 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{ "translations": {
  "Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Tellimustõendi hankimine ebaõnnestus. Veendu, et Su Dropboxi rakendi võti (key) ja saladus (secret) on korrektsed.",
  "Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Ligipääsutõendi hankimine ebaõnnestus. Veendu, et Su Dropboxi rakendi võti (key) ja saladus (secret) on korrektsed.",
  "Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Palun sisesta korrektne Dropboxi rakenduse võti ja salasõna.",
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Samm 1 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Samm 2 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "External storage" : "Väline andmehoidla",
  "Local" : "Kohalik",
  "Location" : "Asukoht",
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
  "Key" : "Võti",
  "Secret" : "Salasõna",
  "Bucket" : "Korv",
  "Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 ja ühilduv",
  "Access Key" : "Ligipääsu võti",
  "Secret Key" : "Salavõti",
  "Hostname" : "Hostinimi",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Piirkond",
  "Enable SSL" : "SSL-i kasutamine",
  "Enable Path Style" : "Luba otsingtee stiilis",
  "App key" : "Rakenduse võti",
  "App secret" : "Rakenduse salasõna",
  "Host" : "Host",
  "Username" : "Kasutajanimi",
  "Password" : "Parool",
27
  "Remote subfolder" : "Mujahl olev alamkaust",
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  "Secure ftps://" : "Turvaline ftps://",
  "Client ID" : "Kliendi ID",
  "Client secret" : "Kliendi salasõna",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
  "Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Regioon (valikuline OpenStack Object Storage puhul)",
  "API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API võti (vajalik Rackspace Cloud Files puhul)",
  "Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Rendinimi (tenantname , vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Parool (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Teenuse nimi (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "Tuvastuse URL lõpp-punkt (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP päringute aegumine sekundites",
  "Share" : "Jaga",
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
  "Username as share" : "Kasutajanimi kui jagamine",
  "URL" : "URL",
  "Secure https://" : "Turvaline https://",
  "Access granted" : "Ligipääs on antud",
  "Error configuring Dropbox storage" : "Viga Dropboxi salvestusruumi seadistamisel",
  "Grant access" : "Anna ligipääs",
  "Error configuring Google Drive storage" : "Viga Google Drive'i salvestusruumi seadistamisel",
  "Personal" : "Isiklik",
  "System" : "Süsteem",
  "All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
  "(group)" : "(grupp)",
  "Saved" : "Salvestatud",
  "<b>Note:</b> " : "<b>Märkus:</b>",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> cURL tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata cURL tugi.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> FTP tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata FTP tugi.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> \"%s\" pole paigaldatud. Hoidla %s ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata vajalik tugi.",
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Andmehoidla tüüp",
  "Scope" : "Skoop",
  "External Storage" : "Väline salvestuskoht",
  "Folder name" : "Kausta nimi",
  "Configuration" : "Seadistamine",
  "Available for" : "Saadaval",
  "Add storage" : "Lisa andmehoidla",
  "Delete" : "Kustuta",
  "Enable User External Storage" : "Luba kasutajatele väline salvestamine",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Võimalda kasutajatel ühendada järgmist välist andmehoidlat"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}