da.json 8.07 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Storage is temporarily not available" : "Lagerplads er ikke tilgængelig lige nu",
3
4
5
6
  "Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig",
  "Unknown error" : "Ukendt fejl",
  "Files" : "Filer",
  "All files" : "Alle filer",
7
  "File could not be found" : "Fil kunne ikke findes",
8
  "Home" : "Hjemme",
9
  "Close" : "Luk",
10
  "Favorites" : "Foretrukne",
11
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Kunne ikke oprette mappen \"{dir}\"",
12
  "Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
13
14
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
15
  "Not enough free space" : "Ikke nok ledig plads",
16
17
  "Uploading..." : "Uploader...",
  "..." : "...",
18
19
20
21
22
23
  "{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} time(r) tilbage",
  "{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}t",
  "{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minutte(r) tilbage",
  "{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
  "{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund(er) tilbage",
  "{seconds}s" : "{seconds}s",
24
25
  "Any moment now..." : "Når som helst...",
  "Soon..." : "Snart...",
26
  "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} af {totalSize} ({bitrate})",
27
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
28
  "Actions" : "Handlinger",
29
  "Download" : "Download",
30
31
  "Rename" : "Omdøb",
  "Delete" : "Slet",
32
  "Disconnect storage" : "Frakobl lager",
33
  "Unshare" : "Ophæv deling",
34
  "Details" : "Detaljer",
35
  "Select" : "Vælg",
36
  "Pending" : "Afventer",
37
  "Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
38
  "This operation is forbidden" : "Denne operation er forbudt",
39
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappe er utilgængelig, tjek venligst loggene eller kontakt administratoren",
40
41
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
  "Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
42
  "{newName} already exists" : "{newName} eksistere allerede",
43
44
45
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Kunne ikke omdøbe \"{fileName}\", det eksisterer ikke længere",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Navnet \"{targetName}\" bruges allerede i mappen \"{dir}\". Vælg et andet navn.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Kunne ikke omdøbe \"{fileName}\"",
46
47
  "Could not create file \"{file}\"" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\"",
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\", fordi den allerede findes",
48
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette mappen \"{dir}\", fordi den allerede findes",
49
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fejl under sletning af filen \"{fileName}\"",
50
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
51
52
53
54
55
  "Name" : "Navn",
  "Size" : "Størrelse",
  "Modified" : "Ændret",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
56
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
57
  "_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["herunder %n skjult","herunder %n skjulte"],
58
59
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Uploader %n fil","Uploader %n filer"],
60
  "New" : "Ny",
61
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "'{name}' er et ugyldigt filnavn.",
62
  "File name cannot be empty." : "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
63
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Opbevaringspladsen tilhørende {owner} er fyldt op - filer kan ikke længere opdateres eller synkroniseres!",
64
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Din opbevaringsplads er fyldt op, filer kan ikke opdateres eller synkroniseres længere!",
65
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Opbevaringspladsen tilhørende {owner} er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
66
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Din opbevaringsplads er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
67
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["match '{filter}'","match '{filter}'"],
68
69
  "Path" : "Sti",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
70
  "Favorited" : "Gjort til foretrukken",
71
  "Favorite" : "Foretrukken",
72
  "Local link" : "Lokalt link",
73
74
  "Folder" : "Mappe",
  "New folder" : "Ny Mappe",
75
76
  "{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
  "Upload" : "Upload",
77
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Der opstod en fejl under forsøg på at opdatere mærkerne",
78
79
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapper er blevet <strong>oprettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>ændret</strong>",
80
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begræns noter om oprettelse og ændringer af dine <strong>favorit filer</strong> <em>(Kun streaming)</em>",
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>slettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>gendannet</strong>",
  "You created %1$s" : "Du oprettede %1$s ",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s oprettede %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s blev oprettet i en offentlig mappe",
  "You changed %1$s" : "Du ændrede %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s ændrede %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Du slettede %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettede %1$s",
  "You restored %1$s" : "Du gendannede %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s gendannede %1$s",
92
93
94
  "Changed by %2$s" : "Ændret af %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Slettet af %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Gendannet af %2$s",
95
96
97
98
99
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Filhåndtering",
  "Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
  "max. possible: " : "max. mulige: ",
  "Save" : "Gem",
100
  "With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Med PHP-FPM kan det tage 5 minutter før ændringer bliver aktive.",
101
  "Missing permissions to edit from here." : "Rettighed mangler til at redigere på dette sted",
102
  "Settings" : "Indstillinger",
103
  "Show hidden files" : "Vis skjulte filer",
104
  "WebDAV" : "WebDAV",
105
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse til at få <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> adgang til dine filer via WebDAV </a>",
106
  "No files in here" : "Her er ingen filer",
107
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
108
  "No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
109
  "Select all" : "Vælg alle",
110
111
  "Upload too large" : "Upload er for stor",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerne, du prøver at uploade, er større end den maksimale størrelse for fil-upload på denne server.",
112
  "No favorites" : "Ingen foretrukne",
113
114
115
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du har markeret som foretrukne, vil blive vist her",
  "Text file" : "Tekstfil",
  "New text file.txt" : "Ny tekst file.txt"
116
117
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}