hr.json 15.9 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nije moguće slanje pošte sljedećim korisnicima: %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Način rada za održavanje uključen",
  "Turned off maintenance mode" : "Način rada za održavanje isključen",
  "Updated database" : " Baza podataka ažurirana",
  "Checked database schema update" : "Provjereno ažuriranje sheme baze podataka",
  "Checked database schema update for apps" : "Provjereno ažuriranje sheme baze podataka za aplikacije",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Ažurirano \"%s\" u %s",
  "No image or file provided" : "Nijedna slika ili datoteka nije dobavljena",
  "Unknown filetype" : "Vrsta datoteke nepoznata",
  "Invalid image" : "Slika neispravna",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Slike privremenih profila nisu dostupne, pokušajte ponovno",
  "No crop data provided" : "Nema podataka o obrezivanju",
  "Sunday" : "Nedjelja",
  "Monday" : "Ponedjeljak",
  "Tuesday" : "Utorak",
  "Wednesday" : "Srijeda",
  "Thursday" : "Četvrtak",
  "Friday" : "Petak",
  "Saturday" : "Subota",
  "January" : "Siječanj",
  "February" : "Veljača",
  "March" : "Ožujak",
  "April" : "Travanj",
  "May" : "Svibanj",
  "June" : "Lipanj",
  "July" : "Srpanj",
  "August" : "Kolovoz",
  "September" : "Rujan",
  "October" : "Listopad",
  "November" : "Studeni",
  "December" : "Prosinac",
  "Settings" : "Postavke",
  "Saving..." : "Spremanje...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nije mogće poslati resetiranu poštu. MOlimo kontaktirajte svog administratora.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Veza za resetiranje vaše lozinke poslana je na vašu adresu e-pošte. Ako je ne primite unekom razumnom vremenskom roku, provjerite svoje spam/junk mape. <br> Ako nije tamo, kontaktirajtesvoga lokalnog administratora.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Vaše datoteke su šifrirane. Ako niste aktivirali ključ oporavka,svoje podatke nećete moći dohvatitinakon što vaša lozinka bude resetirana.<br />Ako ne znate što učiniti, prije nego linastavite, molimo kontaktirajte svog administratora. <br />Želite li doista nastaviti?",
  "I know what I'm doing" : "Znam što radim",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Lozinku nije moguće promijeniti. Molimo kontaktirajte svog administratora.",
  "No" : "Ne",
  "Yes" : "Da",
  "Choose" : "Odaberite",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Pogrešno učitavanje predloška za pronalazača datoteke: {error}",
  "Ok" : "Ok",
  "Error loading message template: {error}" : "Pogrešno učitavanje predloška za poruke: {error}",
46
  "read-only" : "samo čitanje",
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["neželjeno podudaranje u {count} datoteci","neželjeno podudaranje u {count} datoteke","neželjeno podudaranje u {count} datoteke"],
  "One file conflict" : "Konflikt u jednoj datoteci",
  "New Files" : "Nove datoteke",
  "Already existing files" : "Postojeće datoteke",
  "Which files do you want to keep?" : "Koje datoteke želite zadržati?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ako odaberete obje verzije, kopirana će datoteka uz svoje ime imati i broj.",
  "Cancel" : "Odustani",
  "Continue" : "Nastavi",
  "(all selected)" : "(sve odabrano)",
  "({count} selected)" : "({count} odabran)",
  "Error loading file exists template" : "Pogrešno učitavanje predloška DATOTEKA POSTOJI",
  "Very weak password" : "Lozinka vrlo slaba",
  "Weak password" : "Lozinka Slaba",
  "So-so password" : "Lozinka tako-tako",
  "Good password" : "Lozinka dobra",
  "Strong password" : "Lozinka snažna",
63
  "Error occurred while checking server setup" : "Greška prilikom provjeri postavki servera",
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
  "Shared" : "Resurs podijeljen",
  "Shared with {recipients}" : "Resurs podijeljen s {recipients}",
  "Share" : "Podijelite",
  "Error" : "Pogreška",
  "Error while sharing" : "Pogreška pri dijeljenju",
  "Error while unsharing" : "Pogreška pri prestanku dijeljenja",
  "Error while changing permissions" : "POgreška pri mijenjanju dozvola",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Dijeljeno s vama i grupom {group} vlasnika {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "S vama podijelio {owner}",
  "Share with user or group …" : "Podijelite s korisnikom ili grupom ...",
  "Share link" : "Podijelite vezu",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : " Javna veza ističe najkasnije {days} dana nakon što je kreirana",
76
  "Link" : "Poveznica",
77
  "Password protect" : "Zaštititi lozinkom",
78
  "Password" : "Lozinka",
79
  "Choose a password for the public link" : "Odaberite lozinku za javnu vezu",
80
  "Allow editing" : "Omogući uređivanje",
81
82
83
  "Email link to person" : "Pošaljite osobi vezu e-poštom",
  "Send" : "Pošaljite",
  "Set expiration date" : "Odredite datum isteka",
84
  "Expiration" : "Istjeće",
85
  "Expiration date" : "Datum isteka",
86
  "Adding user..." : "Dodavanje korisnika...",
87
  "group" : "Grupa",
88
  "remote" : "na daljinu",
89
  "Resharing is not allowed" : "Ponovno dijeljenje nije dopušteno",
90
  "Shared in {item} with {user}" : "Podijeljeno u {item} sa {user}",
91
92
93
94
95
96
  "Unshare" : "Prestanite dijeliti",
  "notify by email" : "Obavijestite e-poštom",
  "can share" : "Dijeljenje moguće",
  "can edit" : "Uređivanje moguće",
  "access control" : "Kontrola pristupa",
  "create" : "Kreirajte",
97
  "change" : "promijeni",
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
  "delete" : "Izbrišite",
  "Password protected" : "Lozinka zaštićena",
  "Error unsetting expiration date" : "Pogrešno uklanjanje postavke datuma isteka",
  "Error setting expiration date" : "Pogrešno učitavanje postavke datuma isteka",
  "Sending ..." : "Slanje...",
  "Email sent" : "E-pošta poslana",
  "Warning" : "Upozorenje",
  "The object type is not specified." : "Vrsta objekta nije specificirana.",
  "Enter new" : "Unesite novi",
  "Delete" : "Izbrišite",
  "Add" : "Dodajte",
  "Edit tags" : "Uredite oznake",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Pogrešno učitavanje predloška dijaloga: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Nijedna oznaka nije odabrana za brisanje.",
112
113
114
115
116
117
  "unknown text" : "nepoznati tekst",
  "Hello world!" : "Pozdrav svijete!",
  "sunny" : "sunčano",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Pozdrav {name}, vrijeme je {weather}",
  "Hello {name}" : "Pozdrav {name}",
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["preuzimanje %n datoteke","preuzimanje %n datoteke","preuzimanje %n datoteka"],
118
119
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Uređivanje {productName} u verziiju {version}, to može potrajati neko vrijeme.",
  "Please reload the page." : "Molimo, ponovno učitajte stranicu",
120
  "The update was unsuccessful. " : "Usklađivanje je bilo neuspješno.",
121
122
123
124
125
126
127
128
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ažuriranje je uspjelo. Upravo ste preusmjeravani na ownCloud.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Resetiranje lozinke nije moguće jer je token neispravan.",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Resetiranu e-poštu nije moguće poslati.Molimo provjerite ispravnost svoga korisničkog imena.",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Resetiranu e-poštu nije moguće poslati jer za ovo korisničko ime ne postoji adresa.Molimo, kontaktirajte svog administratora.",
  "%s password reset" : "%s lozinka resetirana",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Za resetiranje svoje lozinke koristite sljedeću vezu: {link}",
  "New password" : "Nova lozinka",
  "New Password" : "Nova lozinka",
129
  "Reset password" : "Resetirajte lozinku",
130
131
132
  "Searching other places" : "Pretraživanje drugih lokacija",
  "No search result in other places" : "Nema rezultata na drugim lokacijama",
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["Pronađen {count} rezultat na drugim lokacijama","Pronađeno {count} rezultata na drugim lokacijama","Pronađeno {count} rezultata na drugim lokacijama"],
133
134
  "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nije podržan i %s na ovoj platformi neće raditi kako treba.",
  "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Za najbolje rezultate, molimo razmotrite mogućnost korištenje poslužitelja GNU/Linux.",
135
136
  "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Molimo uklonite postavke za open_basedir setting iz datoteke php.ini ili se prebacite na 64-bitni PHP.",
  "Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Molimo instalirajte cURL dodatak i ponovo pokrenite Vaš web poslužitelj.",
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
  "Personal" : "Osobno",
  "Users" : "Korisnici",
  "Apps" : "Aplikacije",
  "Admin" : "Admin",
  "Help" : "Pomoć",
  "Error loading tags" : "Pogrešno učitavanje oznaka",
  "Tag already exists" : "Oznaka već postoji",
  "Error deleting tag(s)" : "Pogrešno brisanje oznake (oznaka)",
  "Error tagging" : "Pogrešno označavanje",
  "Error untagging" : "Pogrešno uklanjanje oznaka",
  "Error favoriting" : "Pogrešno dodavanje u favorite",
  "Error unfavoriting" : "Pogrešno uklanjanje iz favorita",
  "Access forbidden" : "Pristup zabranjen",
150
151
152
  "File not found" : "Datoteka nije pronađena",
  "The specified document has not been found on the server." : "Traženi dokument nije pronađen na poslužitelju.",
  "You can click here to return to %s." : "Kliknite ovdje da se vratite na %s.",
153
154
155
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hej, \n\nsamo vam javljamo da je %s podijelio %s s vama.\nPogledajte ga: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Podijeljeni resurs će isteći na %s.",
  "Cheers!" : "Cheers!",
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
  "Internal Server Error" : "Pogreška poslužitelja.",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Poslužitelj je naišao na grešku i nije u mogućnosti izvršiti Vaš zahtjev.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Molimo kontaktirajte svojeg administratora ako se ova greška učestalo pojavljuje, molimo da uključite i tehničke detalje ispod u svojem izvješću.",
  "More details can be found in the server log." : "Više podatake može se naći u logovima na poslužitelju.",
  "Technical details" : "Tehnički detalji",
  "Remote Address: %s" : "Udaljena adresa: %s",
  "Request ID: %s" : "Zahtjev ID: %s",
  "Code: %s" : "Kod: %s",
  "Message: %s" : "Poruka: %s",
  "File: %s" : "Datoteka: %s",
  "Line: %s" : "Red: %s",
  "Trace" : "Prati",
168
169
170
171
  "Security Warning" : "Sigurnosno upozorenje",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Vašem podatkovnom direktoriju i datotekama vjerojatno se može pristupiti s interneta jer .htaccess datoteka ne radi.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Za informaciju kako ispravno konfigurirati vaš poslužitelj, molimo vidite <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentaciju</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Kreirajte <strong>admin račun</strong>",
172
  "Username" : "Korisničko ime",
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
  "Storage & database" : "Pohrana & baza podataka",
  "Data folder" : "Mapa za podatke",
  "Configure the database" : "Konfigurirajte bazu podataka",
  "Only %s is available." : "Jedino je %s dostupan.",
  "Database user" : "Korisnik baze podataka",
  "Database password" : "Lozinka baze podataka",
  "Database name" : "Naziv baze podataka",
  "Database tablespace" : "Tablespace (?) baze podataka",
  "Database host" : "Glavno računalo baze podataka",
  "Finish setup" : "Završite postavljanje",
  "Finishing …" : "Završavanje...",
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s je dostupan. Saznajte više informacija o tome kako ažurirati.",
  "Log out" : "Odjavite se",
186
  "Search" : "pretraži",
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
  "Server side authentication failed!" : "Autentikacija na strani poslužitelja nije uspjela!",
  "Please contact your administrator." : "Molimo kontaktirajte svog administratora.",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Zaboravili ste svoju lozinku? Resetirajte ju!",
  "remember" : "Sjetite se",
  "Log in" : "Prijavite se",
  "Alternative Logins" : "Alternativne prijave",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej, <br><br> vam upravo javlja da je %s podijelio <strong>%s</strong>s vama.<br><a href=\"%s\">POgledajte!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ova ownCloud instanca je trenutno u načinu rada za jednog korisnika.",
  "This means only administrators can use the instance." : "To znači da tu instancu mogu koristiti samo administratori.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktirajte svog administratora sustava ako se ova poruka ponavlja ili sepojavila neočekivano.",
  "Thank you for your patience." : "Hvala vam na strpljenju",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Poslužitelju pristupate iz nepouzdane domene.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Molimo kontaktirajte svog administratora. Ako ste vi administrator ove instance,konfigurirajte postavku \"trusted_domain\" config/config.php.Primjer konfiguracije ponuđen je u config/config.sample.php.",
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Ovisno o vašoj konfiguraciji, kao administrator vi biste također mogli koristitigumb dolje za pristup toj domeni.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodajte \"%s\" kao pouzdanu domenu.",
  "%s will be updated to version %s." : "%s će biti ažuriran u verziju %s",
  "The following apps will be disabled:" : "Sljedeće aplikacije bit će onemogućene",
  "The theme %s has been disabled." : "Tema %s je onemogućena",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Prije nego li nastavite, molimo osigurajte da su baza podataka, mapa konfiguracije i mapaza podatke sigurnosno kopirani.",
  "Start update" : "Započnite ažuriranje",
207
208
209
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Da biste izbjegli vremensko prekoračenje s većim instalacijama, možete pokrenutisljedeću naredbu iz svoga instalacijskog direktorija:",
  "This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "%s se upravo nadograđuje. Nadogradnja može potrajati.",
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Stranica će se sama osvježiti kada %s bude ponovo dostupno."
210
211
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;"
}