lv.json 5.25 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nevar nosūtīt epastu, sekojošiem lietotājiem: %s",
3
4
5
6
7
  "Turned on maintenance mode" : "Ieslēgts uzturēšanas režīms",
  "Turned off maintenance mode" : "Izslēgts uzturēšanas režīms",
  "Updated database" : "Atjaunota datu bāze",
  "Unknown filetype" : "Nezināms datnes tips",
  "Invalid image" : "Nederīgs attēls",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  "Sunday" : "Svētdiena",
  "Monday" : "Pirmdiena",
  "Tuesday" : "Otrdiena",
  "Wednesday" : "Trešdiena",
  "Thursday" : "Ceturtdiena",
  "Friday" : "Piektdiena",
  "Saturday" : "Sestdiena",
  "January" : "Janvāris",
  "February" : "Februāris",
  "March" : "Marts",
  "April" : "Aprīlis",
  "May" : "Maijs",
  "June" : "Jūnijs",
  "July" : "Jūlijs",
  "August" : "Augusts",
  "September" : "Septembris",
  "October" : "Oktobris",
  "November" : "Novembris",
  "December" : "Decembris",
  "Settings" : "Iestatījumi",
  "Saving..." : "Saglabā...",
29
30
  "I know what I'm doing" : "Es zinu ko es daru",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Paroli, nevar nomainīt. Lūdzu kontaktēties ar savu administratoru.",
31
32
33
34
  "No" : "Nē",
  "Yes" : "Jā",
  "Choose" : "Izvēlieties",
  "Ok" : "Labi",
35
  "read-only" : "tikai-skatīt",
36
37
38
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["","",""],
  "New Files" : "Jaunās datnes",
  "Cancel" : "Atcelt",
39
40
41
42
43
44
  "(all selected)" : "(visus iezīmētos)",
  "Very weak password" : "Ļoti vāja parole",
  "Weak password" : "Vāja parole",
  "So-so password" : "Normāla parole",
  "Good password" : "Laba parole",
  "Strong password" : "Lieliska parole",
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  "Shared" : "Kopīgs",
  "Share" : "Dalīties",
  "Error" : "Kļūda",
  "Error while sharing" : "Kļūda, daloties",
  "Error while unsharing" : "Kļūda, beidzot dalīties",
  "Error while changing permissions" : "Kļūda, mainot atļaujas",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "{owner} dalījās ar jums un grupu {group}",
  "Shared with you by {owner}" : "{owner} dalījās ar jums",
  "Password protect" : "Aizsargāt ar paroli",
54
  "Password" : "Parole",
55
56
57
58
59
60
61
62
  "Email link to person" : "Sūtīt saiti personai pa e-pastu",
  "Send" : "Sūtīt",
  "Set expiration date" : "Iestaties termiņa datumu",
  "Expiration date" : "Termiņa datums",
  "group" : "grupa",
  "Resharing is not allowed" : "Atkārtota dalīšanās nav atļauta",
  "Shared in {item} with {user}" : "Dalījās ar {item} ar {user}",
  "Unshare" : "Pārtraukt dalīšanos",
63
  "can share" : "Var dalīties",
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
  "can edit" : "var rediģēt",
  "access control" : "piekļuves vadība",
  "create" : "izveidot",
  "delete" : "dzēst",
  "Password protected" : "Aizsargāts ar paroli",
  "Error unsetting expiration date" : "Kļūda, noņemot termiņa datumu",
  "Error setting expiration date" : "Kļūda, iestatot termiņa datumu",
  "Sending ..." : "Sūta...",
  "Email sent" : "Vēstule nosūtīta",
  "Warning" : "Brīdinājums",
  "The object type is not specified." : "Nav norādīts objekta tips.",
  "Delete" : "Dzēst",
  "Add" : "Pievienot",
77
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
78
79
80
81
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Atjaunināšana beidzās sekmīgi. Tagad pārsūta jūs uz ownCloud.",
  "%s password reset" : "%s paroles maiņa",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Izmantojiet šo saiti, lai mainītu paroli: {link}",
  "New password" : "Jauna parole",
82
  "Reset password" : "Mainīt paroli",
83
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["","",""],
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  "Personal" : "Personīgi",
  "Users" : "Lietotāji",
  "Apps" : "Lietotnes",
  "Admin" : "Administratori",
  "Help" : "Palīdzība",
  "Access forbidden" : "Pieeja ir liegta",
  "Security Warning" : "Brīdinājums par drošību",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Visticamāk, jūsu datu direktorija un datnes ir pieejamas no interneta, jo .htaccess datne nedarbojas.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Vairāk informācijai kā konfigurēt serveri, lūdzu skatiet <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentāciju</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Izveidot <strong>administratora kontu</strong>",
94
  "Username" : "Lietotājvārds",
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
  "Data folder" : "Datu mape",
  "Configure the database" : "Konfigurēt datubāzi",
  "Database user" : "Datubāzes lietotājs",
  "Database password" : "Datubāzes parole",
  "Database name" : "Datubāzes nosaukums",
  "Database tablespace" : "Datubāzes tabulas telpa",
  "Database host" : "Datubāzes serveris",
  "Finish setup" : "Pabeigt iestatīšanu",
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s ir pieejams. Uzziniet vairāk kā atjaunināt.",
  "Log out" : "Izrakstīties",
105
  "Search" : "Meklēt",
106
107
108
109
110
  "remember" : "atcerēties",
  "Log in" : "Ierakstīties",
  "Alternative Logins" : "Alternatīvās pieteikšanās"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}