nb_NO.json 15.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Klarte ikke å sende mail til følgende brukere: %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Slo på vedlikeholdsmodus",
  "Turned off maintenance mode" : "Slo av vedlikeholdsmodus",
  "Updated database" : "Oppdaterte databasen",
  "Checked database schema update" : "Sjekket oppdatering av databaseskjema",
  "Checked database schema update for apps" : "Sjekket databaseskjema-oppdatering for apper",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Oppdaterte \"%s\" til %s",
  "No image or file provided" : "Bilde eller fil ikke angitt",
  "Unknown filetype" : "Ukjent filtype",
  "Invalid image" : "Ugyldig bilde",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Foreløpig profilbilde ikke tilgjengelig. Prøv igjen",
  "No crop data provided" : "Ingen beskjæringsinformasjon angitt",
  "Sunday" : "Søndag",
  "Monday" : "Mandag",
  "Tuesday" : "Tirsdag",
  "Wednesday" : "Onsdag",
  "Thursday" : "Torsdag",
  "Friday" : "Fredag",
  "Saturday" : "Lørdag",
  "January" : "Januar",
  "February" : "Februar",
  "March" : "Mars",
  "April" : "April",
  "May" : "Mai",
  "June" : "Juni",
  "July" : "Juli",
  "August" : "August",
  "September" : "September",
  "October" : "Oktober",
  "November" : "November",
  "December" : "Desember",
  "Settings" : "Innstillinger",
  "Saving..." : "Lagrer...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling. Kontakt administratoren.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Lenken for tilbakestilling av passordet ditt er sendt til din e-postadresse. Hvis du ikke mottar den innen rimelig tid, sjekk mappen for søppelpost.<br>Hvis du ikke finner den der, kontakt din lokale administrator.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Filene dine er kryptert. Hvis du ikke har aktivert gjenopprettingsnøkkelen, vil det være helt umulig å få tilbake dataene dine etter at pasordet ditt er tilbakestilt.<br />Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, kontakt administratoren din før du fortsetter. <br />Vil du virkelig fortsette?",
  "I know what I'm doing" : "Jeg vet hva jeg gjør",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Passordet kan ikke endres. Kontakt administratoren din.",
  "No" : "Nei",
  "Yes" : "Ja",
  "Choose" : "Velg",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Feil ved lasting av filvelger-mal: {error}",
  "Ok" : "Ok",
  "Error loading message template: {error}" : "Feil ved lasting av meldingsmal: {error}",
46
  "read-only" : "skrivebeskyttet",
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} filkonflikt","{count} filkonflikter"],
  "One file conflict" : "En filkonflikt",
  "New Files" : "Nye filer",
  "Already existing files" : "Allerede eksisterende filer",
  "Which files do you want to keep?" : "Hvilke filer vil du beholde?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Hvis du velger begge versjonene vil den kopierte filen få et nummer lagt til i navnet.",
  "Cancel" : "Avbryt",
  "Continue" : "Fortsett",
  "(all selected)" : "(alle valgt)",
  "({count} selected)" : "({count} valgt)",
  "Error loading file exists template" : "Feil ved lasting av \"filen eksisterer\"-mal",
  "Very weak password" : "Veldig svakt passord",
  "Weak password" : "Svakt passord",
  "So-so password" : "So-so-passord",
  "Good password" : "Bra passord",
  "Strong password" : "Sterkt passord",
  "Error occurred while checking server setup" : "Feil oppstod ved sjekking av server-oppsett",
  "Shared" : "Delt",
  "Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
  "Share" : "Del",
  "Error" : "Feil",
  "Error while sharing" : "Feil under deling",
  "Error while unsharing" : "Feil ved oppheving av deling",
  "Error while changing permissions" : "Feil ved endring av tillatelser",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Delt med deg og gruppen {group} av {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Delt med deg av {owner}",
  "Share with user or group …" : "Del med bruker eller gruppe …",
  "Share link" : "Del lenke",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Den offentlige lenken vil utløpe senest {days} dager etter at den lages",
76
  "Link" : "Lenke",
77
  "Password protect" : "Passordbeskyttet",
78
  "Password" : "Passord",
79
  "Choose a password for the public link" : "Velg et passord for den offentlige lenken",
80
  "Allow editing" : "Tillat redigering",
81
82
83
  "Email link to person" : "Email lenke til person",
  "Send" : "Send",
  "Set expiration date" : "Sett utløpsdato",
84
  "Expiration" : "Utløpsdato",
85
86
87
  "Expiration date" : "Utløpsdato",
  "Adding user..." : "Legger til bruker...",
  "group" : "gruppe",
88
  "remote" : "ekstern",
89
90
91
92
93
94
95
96
  "Resharing is not allowed" : "Videre deling er ikke tillatt",
  "Shared in {item} with {user}" : "Delt i {item} med {user}",
  "Unshare" : "Avslutt deling",
  "notify by email" : "Varsle på email",
  "can share" : "kan dele",
  "can edit" : "kan endre",
  "access control" : "tilgangskontroll",
  "create" : "opprette",
97
  "change" : "endre",
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
  "delete" : "slette",
  "Password protected" : "Passordbeskyttet",
  "Error unsetting expiration date" : "Feil ved nullstilling av utløpsdato",
  "Error setting expiration date" : "Kan ikke sette utløpsdato",
  "Sending ..." : "Sender...",
  "Email sent" : "E-post sendt",
  "Warning" : "Advarsel",
  "The object type is not specified." : "Objekttypen er ikke spesifisert.",
  "Enter new" : "Oppgi ny",
  "Delete" : "Slett",
  "Add" : "Legg til",
  "Edit tags" : "Rediger merkelapper",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Feil ved lasting av dialogmal: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Ingen merkelapper valgt for sletting.",
112
113
114
115
  "unknown text" : "ukjent tekst",
  "Hello world!" : "Hei, Verden!",
  "sunny" : "solfylt",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hallo {name}, været er {weather}",
116
  "Hello {name}" : "Hallo {name}",
117
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["last ned %n fil","last ned %n filer"],
118
119
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Oppdaterer {productName} til versjon {version}. Dette kan ta litt tid.",
  "Please reload the page." : "Vennligst last siden på nytt.",
120
  "The update was unsuccessful. " : "Oppdateringen var mislykket.",
121
122
123
124
125
126
127
128
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Oppdateringen var vellykket. Du omdirigeres nå til ownCloud.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Klarte ikke å tilbakestille passordet fordi token er ugyldig.",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling av passord. Sjekk at brukernavnet ditt er korrekt.",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling av passord fordi det ikke finnes noen e-postadresse for dette brukernavnet. Kontakt administratoren din.",
  "%s password reset" : "%s tilbakestilling av passord",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Bruk følgende lenke for å tilbakestille passordet ditt: {link}",
  "New password" : "Nytt passord",
  "New Password" : "Nytt passord",
129
  "Reset password" : "Tilbakestill passord",
130
131
132
  "Searching other places" : "Søker andre steder",
  "No search result in other places" : "Intet søkeresultat fra andre steder",
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søkeresultat fra andre steder","{count} søkeresultater fra andre steder"],
133
134
  "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X støttes ikke og %s vil ikke fungere korrekt på denne plattformen. Bruk på egen risiko!",
  "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For beste resultat, vurder å bruke en GNU/Linux-server i stedet.",
135
  "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Vennligst fjern innstillingen open_basedir i php.ini eller bytt til 64-bit PHP.",
136
  "Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installer utvidelsen cURL og start web-serveren på nytt.",
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
  "Personal" : "Personlig",
  "Users" : "Brukere",
  "Apps" : "Apper",
  "Admin" : "Admin",
  "Help" : "Hjelp",
  "Error loading tags" : "Feil ved lasting av merkelapper",
  "Tag already exists" : "Merkelappen finnes allerede",
  "Error deleting tag(s)" : "Feil ved sletting av merkelapp(er)",
  "Error tagging" : "Feil ved merking",
  "Error untagging" : "Feil ved fjerning av merkelapp",
  "Error favoriting" : "Feil ved favorittmerking",
  "Error unfavoriting" : "Feil ved fjerning av favorittmerking",
  "Access forbidden" : "Tilgang nektet",
  "File not found" : "Finner ikke filen",
  "The specified document has not been found on the server." : "Det angitte dokumentet ble ikke funnet på serveren.",
  "You can click here to return to %s." : "Du kan klikke her for å gå tilbake til %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hei,\n\nDette er en beskjed om at %s delte %s med deg.\nVis den: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Delingen vil opphøre %s.",
  "Cheers!" : "Ha det!",
156
  "Internal Server Error" : "Intern serverfeil.",
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Serveren støtte på en intern feil og kunne ikke fullføre forespørselen din.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Kontakt server-administratoren hvis denne feilen oppstår flere ganger. Vennligst ta med de tekniske detaljene nedenfor i rapporten din.",
  "More details can be found in the server log." : "Flere detaljer finnes i server-loggen.",
  "Technical details" : "Tekniske detaljer",
  "Remote Address: %s" : "Ekstern adresse: %s",
  "Request ID: %s" : "Forespørsels-ID: %s",
  "Code: %s" : "Kode: %s",
  "Message: %s" : "Melding: %s",
  "File: %s" : "Fil: %s",
  "Line: %s" : "Linje: %s",
  "Trace" : "Trace",
  "Security Warning" : "Sikkerhetsadvarsel",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Datamappen og filene dine er sannsynligvis tilgjengelig fra Internett fordi .htaccess-filen ikke fungerer.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "For informasjon om hvordan du setter opp serveren din riktig, se <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentasjonen</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Opprett en <strong>administrator-konto</strong>",
172
  "Username" : "Brukernavn",
173
174
175
176
177
178
179
180
181
  "Storage & database" : "Lagring og database",
  "Data folder" : "Datamappe",
  "Configure the database" : "Konfigurer databasen",
  "Only %s is available." : "Kun %s er tilgjengelig.",
  "Database user" : "Databasebruker",
  "Database password" : "Databasepassord",
  "Database name" : "Databasenavn",
  "Database tablespace" : "Database tabellområde",
  "Database host" : "Databasevert",
182
183
184
  "Performance Warning" : "Advarsel om ytelse",
  "SQLite will be used as database." : "SQLite vil bli brukt som database.",
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "For større installasjoner anbefaler vi å velge en annen database.",
185
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "SQLite er spesielt frarådet om man bruker desktopklienten til filsynkronisering",
186
187
188
189
  "Finish setup" : "Fullfør oppsetting",
  "Finishing …" : "Ferdigstiller ...",
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s er tilgjengelig. Få mer informasjon om hvordan du kan oppdatere.",
  "Log out" : "Logg ut",
190
  "Search" : "Søk",
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
  "Server side authentication failed!" : "Autentisering feilet på serveren!",
  "Please contact your administrator." : "Vennligst kontakt administratoren din.",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Glemt passordet ditt? Tilbakestill det!",
  "remember" : "husk",
  "Log in" : "Logg inn",
  "Alternative Logins" : "Alternative innlogginger",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hei,<br><br>Dette er en beskjed om at %s delte <strong>%s</strong> med deg.<br><a href=\"%s\">Vis den!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Denne ownCloud-instansen er for øyeblikket i enbrukermodus.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Dette betyr at kun administratorer kan bruke instansen.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontakt systemadministratoren hvis denne meldingen var uventet eller ikke forsvinner.",
  "Thank you for your patience." : "Takk for din tålmodighet.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du aksesserer serveren fra et ikke tiltrodd domene.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Vennligst kontakt administratoren. Hvis du er administrator for denne instansen, konfigurer innstillingen \"trusted_domain\" i config/config.php. En eksempelkonfigurasjon er gitt i config/config.sample.php.",
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Avhengig av konfigurasjonen kan du, som administrator, kanskje også bruke kanppen nedenfor til å stole på dette domenet.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Legg til \"%s\" som et tiltrodd domene",
  "%s will be updated to version %s." : "%s vil bli oppdatert til versjon %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Følgende apper vil bli deaktivert:",
  "The theme %s has been disabled." : "Temaet %s har blitt deaktivert.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Forsikre deg om at databasen, config-mappen og datamappen er blitt sikkerhetskopiert før du fortsetter.",
  "Start update" : "Start oppdatering",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "For å unngå tidsavbrudd ved store installasjoner, kan du i stedet kjøre følgende kommando fra installasjonsmappen:",
  "This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "%s-instansen er under oppdatering, noe som kan ta litt tid.",
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Denne siden vil bli lastet på nytt når %s-instansen er tilgjengelig igjen."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}