az.json 3.31 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "\"configurasiya\" direktoriyasının daxilində yazmaq mümkün deyil",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Adətən tez həll etmək üçün WEB serverdə yazma yetkisi verilir",
  "See %s" : "Bax %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Bu adətən %s config qovluğuna web server üçün yazma yetkisi verdikdə, %s tərəfindən fix edilə bilir. ",
  "Sample configuration detected" : "Konfiqurasiya nüsxəsi təyin edildi",
  "Help" : "Kömək",
  "Personal" : "Şəxsi",
  "Users" : "İstifadəçilər",
  "Admin" : "İnzibatçı",
11
  "Recommended" : "Məsləhətlidir",
12
13
14
  "No app name specified" : "Proqram adı təyin edilməyib",
  "Unknown filetype" : "Fayl tipi bəlli deyil.",
  "Invalid image" : "Yalnış şəkil",
15
  "today" : "Bu gün",
16
17
  "_%n day ago_::_%n days ago_" : ["",""],
  "_%n month ago_::_%n months ago_" : ["",""],
18
  "_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
19
20
  "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["",""],
  "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["",""],
21
  "seconds ago" : "saniyələr öncə",
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
  "App directory already exists" : "Proqram təminatı qovluğu artıq mövcuddur.",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Proqram təminatı qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı. Xahiş edilir yetkiləri düzgün təyin edəsiniz. %s",
  "Application is not enabled" : "Proqram təminatı aktiv edilməyib",
  "Authentication error" : "Təyinat metodikası",
  "Token expired. Please reload page." : "Token vaxtı bitib. Xahiş olunur səhifəni yenidən yükləyəsiniz.",
  "Unknown user" : "Istifadəçi tanınmır ",
  "%s enter the database username." : "Verilənlər bazası istifadəçi adını %s daxil et.",
  "%s enter the database name." : "Verilənlər bazası adını %s daxil et.",
  "MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil : %s",
  "MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil :",
  "DB Error: \"%s\"" : "DB səhvi: \"%s\"",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Bu istifadəçini MySQL/MariaDB-dən sil",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Bu istifadəçini MySQL/MariaDB-dən sil.",
  "Oracle connection could not be established" : "Oracle qoşulması alınmır",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Oracle istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil",
  "Set an admin username." : "İnzibatçı istifadəçi adını təyin et.",
  "Set an admin password." : "İnzibatçı şifrəsini təyin et.",
  "%s shared »%s« with you" : "%s yayımlandı »%s« sizinlə",
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s yayımlanmasında səhv baş verdi ona görə ki, fayl mövcud deyil.",
  "You are not allowed to share %s" : "%s-in yayimlanmasına sizə izin verilmir",
  "Share type %s is not valid for %s" : "Yayımlanma tipi %s etibarlı deyil %s üçün",
  "A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
  "A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}