lt_LT.json 6.19 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Neatpažinta klaida",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Nepavyko perkelti %s - failas su tokiu pavadinimu jau egzistuoja",
  "Could not move %s" : "Nepavyko perkelti %s",
  "File name cannot be empty." : "Failo pavadinimas negali būti tuščias.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neleistinas pavadinimas, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' ir '*' yra neleidžiami.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Pavadinimas %s jau naudojamas aplanke %s. Prašome pasirinkti kitokį pavadinimą.",
  "Not a valid source" : "Netinkamas šaltinis",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serveriui neleidžiama atverti URL, prašome patikrinti serverio konfigūraciją",
  "Error while downloading %s to %s" : "Klaida siunčiant %s į %s",
  "Error when creating the file" : "Klaida kuriant failą",
  "Folder name cannot be empty." : "Aplanko pavadinimas negali būti tuščias.",
  "Error when creating the folder" : "Klaida kuriant aplanką",
  "Unable to set upload directory." : "Nepavyksta nustatyti įkėlimų katalogo.",
  "Invalid Token" : "Netinkamas ženklas",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Failai nebuvo įkelti dėl nežinomos priežasties",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Failas įkeltas sėkmingai, be klaidų",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Įkeliamas failas yra didesnis nei leidžia upload_max_filesize php.ini faile:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Įkeliamo failo dydis viršija MAX_FILE_SIZE nustatymą, kuris naudojamas HTML formoje.",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Failas buvo įkeltas tik dalinai",
  "No file was uploaded" : "Nebuvo įkeltas joks failas",
  "Missing a temporary folder" : "Nėra laikinojo katalogo",
  "Failed to write to disk" : "Nepavyko įrašyti į diską",
  "Not enough storage available" : "Nepakanka vietos serveryje",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Įkėlimas nepavyko. Nepavyko rasti įkelto failo",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Įkėlimas nepavyko. Nepavyko gauti failo informacijos.",
  "Invalid directory." : "Neteisingas aplankas",
  "Files" : "Failai",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nepavyksta įkelti {filename}, nes tai katalogas arba yra 0 baitų dydžio",
  "Upload cancelled." : "Įkėlimas atšauktas.",
  "Could not get result from server." : "Nepavyko gauti rezultato iš serverio.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Failo įkėlimas pradėtas. Jei paliksite šį puslapį, įkėlimas nutrūks.",
  "URL cannot be empty" : "URL negali būti tuščias.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} jau egzistuoja",
  "Could not create file" : "Neįmanoma sukurti failo",
  "Could not create folder" : "Neįmanoma sukurti aplanko",
  "Error fetching URL" : "Klauda gaunant URL",
  "Delete" : "Ištrinti",
  "Unshare" : "Nebesidalinti",
  "Rename" : "Pervadinti",
  "Pending" : "Laukiantis",
  "Error moving file" : "Klaida perkeliant failą",
  "Error" : "Klaida",
  "Could not rename file" : "Neįmanoma pervadinti failo",
  "Error deleting file." : "Klaida trinant failą.",
  "Name" : "Pavadinimas",
  "Size" : "Dydis",
  "Modified" : "Pakeista",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n aplankas","%n aplankai","%n aplankų"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n failas","%n failai","%n failų"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Jūs neturite leidimo čia įkelti arba kurti failus",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Įkeliamas %n failas","Įkeliami %n failai","Įkeliama %n failų"],
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Jūsų visa vieta serveryje užimta",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Jūsų vieta serveryje beveik visa užimta ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifravimo programa įjungta, bet Jūsų raktai nėra pritaikyti. Prašome atsijungti ir vėl prisijungti",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Netinkamas privatus raktas Šifravimo programai. Prašome atnaujinti savo privataus rakto slaptažodį asmeniniuose nustatymuose, kad atkurti prieigą prie šifruotų failų.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifravimas buvo išjungtas, bet Jūsų failai vis dar užšifruoti. Prašome eiti į asmeninius nustatymus ir iššifruoti savo failus.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} ir {files}",
  "%s could not be renamed" : "%s negali būti pervadintas",
  "File handling" : "Failų tvarkymas",
  "Maximum upload size" : "Maksimalus įkeliamo failo dydis",
  "max. possible: " : "maks. galima:",
  "Save" : "Išsaugoti",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Naudokite šį adresą, kad <a href=\"%s\" target=\"_blank\">pasiektumėte savo failus per WebDAV</a>",
  "New" : "Naujas",
  "New text file" : "Naujas tekstinis failas",
  "Text file" : "Teksto failas",
  "New folder" : "Naujas aplankas",
  "Folder" : "Katalogas",
  "From link" : "Iš nuorodos",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Čia tuščia. Įkelkite ką nors!",
  "Download" : "Atsisiųsti",
  "Upload too large" : "Įkėlimui failas per didelis",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Bandomų įkelti failų dydis viršija maksimalų, kuris leidžiamas šiame serveryje",
  "Files are being scanned, please wait." : "Skenuojami failai, prašome palaukti."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}