nb_NO.json 7.07 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Lagringsplass ikke tilgjengelig",
  "Storage invalid" : "Lagringsplass ugyldig",
  "Unknown error" : "Ukjent feil",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Kan ikke flytte %s - En fil med samme navn finnes allerede",
  "Could not move %s" : "Kunne ikke flytte %s",
  "Permission denied" : "Tilgang nektet",
  "File name cannot be empty." : "Filnavn kan ikke være tomt.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" er et ugyldig filnavn.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Ugyldig navn, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' og '*' er ikke tillatt.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Målmappen er blitt flyttet eller slettet.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Navnet %s brukes allerede i mappen %s. Velg et annet navn.",
  "Not a valid source" : "Ikke en gyldig kilde",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serveren har ikke lov til å åpne URL-er. Sjekk konfigurasjon av server",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Filen overstiger din kvote med %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Feil ved nedlasting av %s til %s",
  "Error when creating the file" : "Feil ved oppretting av filen",
  "Folder name cannot be empty." : "Mappenavn kan ikke være tomt.",
  "Error when creating the folder" : "Feil ved oppretting av mappen",
  "Unable to set upload directory." : "Kunne ikke sette opplastingskatalog.",
  "Invalid Token" : "Ugyldig nøkkel",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ingen filer ble lastet opp. Ukjent feil.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Pust ut, ingen feil. Filen ble lastet opp problemfritt",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Filstørrelsen overskrider maksgrensedirektivet upload_max_filesize i php.ini-konfigurasjonen.",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Filen du prøvde å laste opp var større enn grensen satt i MAX_FILE_SIZE i HTML-skjemaet.",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Filen du prøvde å laste opp ble kun delvis lastet opp",
  "No file was uploaded" : "Ingen filer ble lastet opp",
  "Missing a temporary folder" : "Mangler midlertidig mappe",
  "Failed to write to disk" : "Klarte ikke å skrive til disk",
  "Not enough storage available" : "Ikke nok lagringsplass",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Opplasting feilet. Fant ikke opplastet fil.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Opplasting feilet. Klarte ikke å finne informasjon om fil.",
  "Invalid directory." : "Ugyldig katalog.",
  "Files" : "Filer",
  "All files" : "Alle filer",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke laste opp {filename} fordi det er en mappe eller har 0 bytes",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Total filstørrelse {size1} overstiger grense for opplasting {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Ikke nok ledig plass. Du laster opp size1} men bare {size2} er ledig",
  "Upload cancelled." : "Opplasting avbrutt.",
  "Could not get result from server." : "Fikk ikke resultat fra serveren.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filopplasting pågår. Forlater du siden nå avbrytes opplastingen.",
  "URL cannot be empty" : "URL kan ikke være tom",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} finnes allerede",
  "Could not create file" : "Klarte ikke å opprette fil",
  "Could not create folder" : "Klarte ikke å opprette mappe",
  "Error fetching URL" : "Feil ved henting av URL",
  "Delete" : "Slett",
  "Disconnect storage" : "Koble fra lagring",
  "Unshare" : "Avslutt deling",
  "Rename" : "Gi nytt navn",
  "Pending" : "Ventende",
  "Error moving file." : "Feil ved flytting av fil.",
  "Error moving file" : "Feil ved flytting av fil",
  "Error" : "Feil",
  "Could not rename file" : "Klarte ikke å gi nytt navn til fil",
  "Error deleting file." : "Feil ved sletting av fil.",
  "Name" : "Navn",
  "Size" : "Størrelse",
  "Modified" : "Endret",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tillatelse til å laste opp eller opprette filer her",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Laster opp %n fil","Laster opp %n filer"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" er et uglydig filnavn.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagringsplass er oppbrukt, filer kan ikke lenger oppdateres eller synkroniseres!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagringsplass er nesten brukt opp ([usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering ble slått av men filene dine er fremdeles kryptert. Gå til dine personlige innstillinger for å dekryptere filene dine.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke gis nytt navn da den er blitt slettet",
  "%s could not be renamed" : "Kunne ikke gi nytt navn til %s",
  "Upload (max. %s)" : "Opplasting (maks. %s)",
  "File handling" : "Filhåndtering",
  "Maximum upload size" : "Maksimum opplastingsstørrelse",
  "max. possible: " : "max. mulige:",
  "Save" : "Lagre",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bruk denne adressen for å <a href=\"%s\" target=\"_blank\">få tilgang til filene dine via WebDAV</a>",
  "New" : "Ny",
  "New text file" : "Ny tekstfil",
  "Text file" : "Tekstfil",
  "New folder" : "Ny mappe",
  "Folder" : "Mappe",
  "From link" : "Fra lenke",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Ingenting her. Last opp noe!",
  "Download" : "Last ned",
  "Upload too large" : "Filen er for stor",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filene du prøver å laste opp er for store for å laste opp til denne serveren.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Skanner filer, vennligst vent.",
  "Currently scanning" : "Skanner nå"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}