ro.json 7.52 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Spațiu de stocare indisponibil",
  "Storage invalid" : "Spațiu de stocare invalid",
  "Unknown error" : "Eroare necunoscută",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "%s nu se poate muta - Fișierul cu acest nume există deja ",
  "Could not move %s" : "Nu se poate muta %s",
  "Permission denied" : "Accesul interzis",
  "File name cannot be empty." : "Numele fișierului nu poate rămâne gol.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" este un nume de fișier nevalid",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nume nevalide, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' și '*' nu sunt permise.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Dosarul țintă a fost mutat sau șters.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Numele %s este deja este folosit în dosarul %s. Te rog alege alt nume.",
  "Not a valid source" : "Sursă nevalidă",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serverului nu ii este permis sa deschida URL-ul , verificati setarile serverului",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Fisierul depaseste limita cu %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Eroare la descarcarea %s in %s",
  "Error when creating the file" : "Eroare la crearea fisierului",
  "Folder name cannot be empty." : "Numele folderului nu poate fi liber.",
  "Error when creating the folder" : "Eroare la crearea folderului",
  "Unable to set upload directory." : "Imposibil de a seta directorul pentru incărcare.",
  "Invalid Token" : "Jeton Invalid",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Niciun fișier nu a fost încărcat. Eroare necunoscută",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Nu a apărut nici o eroare, fișierul a fost încărcat cu succes",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Fișierul încărcat depășește directiva upload_max_filesize din php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Fișierul încărcat depășește directiva MAX_FILE_SIZE specificată în formularul HTML",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Fișierul a fost încărcat doar parțial",
  "No file was uploaded" : "Nu a fost încărcat nici un fișier",
  "Missing a temporary folder" : "Lipsește un dosar temporar",
  "Failed to write to disk" : "Eroare la scrierea pe disc",
  "Not enough storage available" : "Nu este disponibil suficient spațiu",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Încărcare eșuată. Nu se poate găsi fișierul încărcat",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Încărcare eșuată. Nu se pot obține informații despre fișier.",
  "Invalid directory." : "Dosar nevalid.",
  "Files" : "Fișiere",
  "All files" : "Toate fișierele.",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nu se poate încărca {filename} deoarece este un director sau are mărimea de 0 octeți",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mărimea fișierului este {size1} ce depășește limita de incarcare de {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Spațiu liber insuficient, încărcați {size1} însă doar {size2} disponibil rămas",
  "Upload cancelled." : "Încărcare anulată.",
  "Could not get result from server." : "Nu se poate obține rezultatul de la server.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fișierul este în curs de încărcare. Părăsirea paginii va întrerupe încărcarea.",
  "URL cannot be empty" : "URL nu poate fi gol",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} există deja",
  "Could not create file" : "Nu s-a putut crea fisierul",
  "Could not create folder" : "Nu s-a putut crea folderul",
  "Error fetching URL" : "Eroare încarcare URL",
  "Delete" : "Șterge",
  "Disconnect storage" : "Stocare deconectata",
  "Unshare" : "Anulare",
  "Rename" : "Redenumește",
  "Pending" : "În așteptare",
  "Error moving file." : "Eroare la mutarea fișierului.",
  "Error moving file" : "Eroare la mutarea fișierului",
  "Error" : "Eroare",
  "Could not rename file" : "Nu s-a putut redenumi fisierul",
  "Error deleting file." : "Eroare la ștergerea fisierului.",
  "Name" : "Nume",
  "Size" : "Mărime",
  "Modified" : "Modificat",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n director","%n directoare","%n directoare"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fișier","%n fișiere","%n fișiere"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Nu aveti permisiunea de a incarca sau crea fisiere aici",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Se încarcă %n fișier.","Se încarcă %n fișiere.","Se încarcă %n fișiere."],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" este un nume de fișier nevalid.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Spațiul de stocare este plin, fișierele nu mai pot fi actualizate sau sincronizate!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Spațiul de stocare este aproape plin ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplicatia de criptare este activata dar tastatura nu este initializata , va rugam deconectati-va si reconectati-va",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Cheie privată nevalidă pentru aplicația Încriptare. Te rog, actualizează-ți parola cheii private folosind setările personale pentru a reaccesa fișierele tale încriptate.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "criptarea a fost disactivata dar fisierele sant inca criptate.va rog intrati in setarile personale pentru a decripta fisierele",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} și {files}",
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nu a putut fi redenumit deoarece a fost sters",
  "%s could not be renamed" : "%s nu a putut fi redenumit",
  "Upload (max. %s)" : "Încarcă (max. %s)",
  "File handling" : "Manipulare fișiere",
  "Maximum upload size" : "Dimensiune maximă admisă la încărcare",
  "max. possible: " : "max. posibil:",
  "Save" : "Salvează",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Folosește această adresă <a href=\"%s\" target=\"_blank\">pentru acces la fișierele tale folosind WebDAV</a>",
  "New" : "Nou",
  "New text file" : "Un nou fișier text",
  "Text file" : "Fișier text",
  "New folder" : "Un nou dosar",
  "Folder" : "Dosar",
  "From link" : "De la adresa",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Nimic aici. Încarcă ceva!",
  "Download" : "Descarcă",
  "Upload too large" : "Fișierul încărcat este prea mare",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Fișierele pe care încerci să le încarci depășesc limita de încărcare maximă admisă pe acest server.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Fișierele sunt scanate, te rog așteaptă.",
  "Currently scanning" : "Acum scaneaza"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));"
}