et_EE.json 4.7 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Samm 1 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Samm 2 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "External storage" : "Väline andmehoidla",
  "Personal" : "Isiklik",
  "System" : "Süsteem",
7
  "Grant access" : "Anna ligipääs",
8
9
  "Error configuring OAuth1" : "OAuth1 seadistamise tõrge",
  "Error configuring OAuth2" : "OAuth2 seadistamise tõrge",
10
11
  "Generate keys" : "Loo võtmed",
  "Error generating key pair" : "Viga võtmepaari loomisel",
12
13
  "All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
  "(group)" : "(grupp)",
14
  "Admin defined" : "Admini poolt määratud",
15
  "Saved" : "Salvestatud",
16
  "Empty response from the server" : "Tühi vastus serverilt",
17
18
19
  "Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Välise ühenduspunkti hankimine ebaõnnestus: {type}",
  "There was an error with message: " : "Sõnumiga tekkis tõrge:",
  "External mount error" : "Välise seostamise tõrge",
20
  "external-storage" : "väline-salvestuskoht",
21
22
  "Username" : "Kasutajanimi",
  "Password" : "Parool",
23
24
  "Credentials required" : "Kasutajatunnused on nõutud",
  "Save" : "Salvesta",
25
26
27
28
29
30
31
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Salvestuskohta ID-ga \"%i\" ei leitud",
  "Invalid mount point" : "Vigane ühenduspunkt",
  "Objectstore forbidden" : "Objectstore on keelatud",
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Vigane salvestuskoha taustsüsteem \"%s\"",
  "Unsatisfied backend parameters" : "Rahuldamata taustarakenduse parameetrid",
  "Insufficient data: %s" : "Pole piisavalt andmeid: %s",
  "%s" : "%s",
32
33
  "Access key" : "Ligipääsuvõti",
  "Secret key" : "Salavõti",
34
  "Builtin" : "Sisseehitatud",
35
  "None" : "Pole",
36
  "OAuth1" : "OAuth1",
37
38
  "App key" : "Rakenduse võti",
  "App secret" : "Rakenduse salasõna",
39
  "OAuth2" : "OAuth2",
40
41
  "Client ID" : "Kliendi ID",
  "Client secret" : "Kliendi salasõna",
42
  "OpenStack" : "OpenStack",
43
  "API key" : "API võti",
44
  "Username and password" : "Kasutajanimi ja parool",
45
  "RSA public key" : "RSA avalik võti",
46
  "Public key" : "Avalik võti",
47
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
48
  "Bucket" : "Korv",
49
50
51
52
53
54
55
  "Hostname" : "Hostinimi",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Piirkond",
  "Enable SSL" : "SSL-i kasutamine",
  "Enable Path Style" : "Luba otsingtee stiilis",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "URL" : "URL",
56
  "Remote subfolder" : "Mujahl olev alamkaust",
57
58
  "Secure https://" : "Turvaline https://",
  "Dropbox" : "Dropbox",
59
  "Google Drive" : "Google Drive",
60
61
62
  "Local" : "Kohalik",
  "Location" : "Asukoht",
  "ownCloud" : "ownCloud",
63
  "SFTP" : "SFTP",
64
  "Host" : "Host",
65
  "Root" : "Juur",
66
  "SFTP with secret key login" : "SFTP koos salajase võtmega logimisega",
67
  "SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
68
  "Share" : "Jaga",
69
  "Domain" : "Domeen",
70
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
71
72
  "Username as share" : "Kasutajanimi kui jagamine",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
73
  "Service name" : "Teenuse nimi",
74
75
76
  "<b>Note:</b> " : "<b>Märkus:</b>",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> cURL tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata cURL tugi.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> \"%s\" pole paigaldatud. Hoidla %s ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata vajalik tugi.",
77
78
  "No external storage configured" : "Välist salvestuskohta pole seadistatud",
  "You can add external storages in the personal settings" : "Sa võid lisada välise salvestuskoha isiklikes seadetes",
79
80
81
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Andmehoidla tüüp",
  "Scope" : "Skoop",
82
83
84
85
86
87
  "Enable encryption" : "Luba krüpteerimine",
  "Enable previews" : "Luba eelvaated",
  "Enable sharing" : "Luba jagamine",
  "Check for changes" : "Otsi uuendusi",
  "Never" : "Mitte kunagi",
  "Once every direct access" : "Kord iga otsese pöördumise korral",
88
89
  "External Storage" : "Väline salvestuskoht",
  "Folder name" : "Kausta nimi",
90
  "Authentication" : "Autentimine",
91
92
  "Configuration" : "Seadistamine",
  "Available for" : "Saadaval",
93
  "Add storage" : "Lisa andmehoidla",
94
  "Advanced settings" : "Lisavalikud",
95
96
97
98
  "Delete" : "Kustuta",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Võimalda kasutajatel ühendada järgmist välist andmehoidlat"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}