lv.json 3.93 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Nezināma kļūda",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Nevarēja pārvietot %s — jau eksistē datne ar tādu nosaukumu",
  "Could not move %s" : "Nevarēja pārvietot %s",
  "File name cannot be empty." : "Datnes nosaukums nevar būt tukšs.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nederīgs nosaukums, nav atļauti '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' un '*'.",
  "Unable to set upload directory." : "Nevar uzstādīt augšupielādes mapi.",
  "Invalid Token" : "Nepareiza pilnvara",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Netika augšupielādēta neviena datne. Nezināma kļūda",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Viss kārtībā, datne augšupielādēta veiksmīga",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Augšupielādētā datne pārsniedz upload_max_filesize norādījumu php.ini datnē:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Augšupielādētā datne pārsniedz MAX_FILE_SIZE norādi, kas ir norādīta HTML formā",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Augšupielādētā datne ir tikai daļēji augšupielādēta",
  "No file was uploaded" : "Neviena datne netika augšupielādēta",
  "Missing a temporary folder" : "Trūkst pagaidu mapes",
  "Failed to write to disk" : "Neizdevās saglabāt diskā",
  "Not enough storage available" : "Nav pietiekami daudz vietas",
  "Invalid directory." : "Nederīga direktorija.",
  "Files" : "Datnes",
  "Upload cancelled." : "Augšupielāde ir atcelta.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Notiek augšupielāde. Pametot lapu tagad, tiks atcelta augšupielāde.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} jau eksistē",
  "Share" : "Dalīties",
  "Delete" : "Dzēst",
  "Unshare" : "Pārtraukt dalīšanos",
  "Delete permanently" : "Dzēst pavisam",
  "Rename" : "Pārsaukt",
  "Pending" : "Gaida savu kārtu",
  "Error" : "Kļūda",
  "Name" : "Nosaukums",
  "Size" : "Izmērs",
  "Modified" : "Mainīts",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mapes","%n mape","%n mapes"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n faili","%n fails","%n faili"],
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n","Augšupielāde %n failu","Augšupielāde %n failus"],
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Jūsu krātuve ir pilna, datnes vairs nevar augšupielādēt vai sinhronizēt!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Jūsu krātuve ir gandrīz pilna ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrēšana tika atslēgta, tomēr jūsu faili joprojām ir šifrēti. Atšifrēt failus var Personiskajos uzstādījumos.",
  "%s could not be renamed" : "%s nevar tikt pārsaukts",
  "File handling" : "Datņu pārvaldība",
  "Maximum upload size" : "Maksimālais datņu augšupielādes apjoms",
  "max. possible: " : "maksimālais iespējamais:",
  "Save" : "Saglabāt",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "New" : "Jauna",
  "Text file" : "Teksta datne",
  "New folder" : "Jauna mape",
  "Folder" : "Mape",
  "From link" : "No saites",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Te vēl nekas nav. Rīkojies, sāc augšupielādēt!",
  "Download" : "Lejupielādēt",
  "Upload too large" : "Datne ir par lielu, lai to augšupielādētu",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Augšupielādējamās datnes pārsniedz servera pieļaujamo datņu augšupielādes apjomu",
  "Files are being scanned, please wait." : "Datnes šobrīd tiek caurskatītas, lūdzu, uzgaidiet."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}