sr.json 2.34 KB
Newer Older
1
2
{ "translations": {
  "Deletion failed" : "Брисање није успело",
3
  "Keep settings?" : "Задржати поставке?",
4
  "Error" : "Грешка",
5
  "Confirm Deletion" : "Потврдa брисањa",
6
7
  "_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
  "_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
8
  "Server" : "Сервер",
9
10
11
12
  "Group Filter" : "Филтер групе",
  "Save" : "Сачувај",
  "Help" : "Помоћ",
  "Host" : "Домаћин",
13
  "You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Можете да изоставите протокол, осим ако захтевате ССЛ. У том случају почните са ldaps://",
14
15
16
17
18
19
  "Port" : "Порт",
  "User DN" : "Корисник DN",
  "The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "DN корисника клијента са којим треба да се успостави веза, нпр. uid=agent,dc=example,dc=com. За анониман приступ, оставите поља DN и лозинка празним.",
  "Password" : "Лозинка",
  "For anonymous access, leave DN and Password empty." : "За анониман приступ, оставите поља DN и лозинка празним.",
  "Back" : "Назад",
20
  "Continue" : "Настави",
21
  "Advanced" : "Напредно",
22
23
  "Turn off SSL certificate validation." : "Искључите потврду ССЛ сертификата.",
  "in seconds. A change empties the cache." : "у секундама. Промена празни кеш меморију.",
24
25
26
  "User Display Name Field" : "Име приказа корисника",
  "Base User Tree" : "Основно стабло корисника",
  "Group Display Name Field" : "Име приказа групе",
27
  "Base Group Tree" : "Стабло основне групе",
28
  "Group-Member association" : "Придруживање чланова у групу",
29
30
  "Quota Field" : "Поље квоте",
  "Quota Default" : "Подразумевана квота",
31
32
33
  "in bytes" : "у бајтовима"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}