nl.json 4.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "translations": {
  "Missing recovery key password" : "Ontbrekende wachtwoord herstelsleutel",
  "Please repeat the recovery key password" : "Herhaal het herstelsleutel wachtwoord",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Het herhaalde herstelsleutel wachtwoord kwam niet overeen met het eerdere herstelsleutel wachtwoord ",
  "Recovery key successfully enabled" : "Herstelsleutel succesvol geactiveerd",
  "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kon herstelsleutel niet activeren. Controleer het wachtwoord van uw herstelsleutel!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Herstelsleutel succesvol gedeactiveerd",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kon herstelsleutel niet deactiveren. Controleer het wachtwoord van uw herstelsleutel!",
  "Please provide the old recovery password" : "Geef het oude herstelwachtwoord op",
  "Please provide a new recovery password" : "Geef een nieuw herstelwachtwoord op",
  "Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
  "Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
14
15
  "Recovery Key enabled" : "Herstelsleutel ingeschakeld",
  "Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kon herstelsleutel niet inschakelen, probeer het opnieuw, of neem contact op met uw beheerder",
16
17
18
19
  "Could not update the private key password." : "Kon het wachtwoord van de privésleutel niet bijwerken.",
  "The old password was not correct, please try again." : "Het oude wachtwoord was onjuist, probeer het opnieuw.",
  "The current log-in password was not correct, please try again." : "Het huidige inlogwachtwoord was niet juist, probeer het opnieuw.",
  "Private key password successfully updated." : "Privésleutel succesvol bijgewerkt.",
20
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
21
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
22
  "ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis versleutelingsmodule",
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  "Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
  "Repeat Recovery key password" : "Herhaal het herstelsleutel wachtwoord",
  "Change recovery key password:" : "Wijzig wachtwoord herstelsleutel:",
  "Old Recovery key password" : "Oude wachtwoord herstelsleutel",
  "New Recovery key password" : "Nieuwe wachtwoord herstelsleutel",
  "Repeat New Recovery key password" : "Herhaal het nieuwe herstelsleutel wachtwoord",
  "Change Password" : "Wijzigen wachtwoord",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Het wachtwoord van uw privésleutel komt niet meer overeen met uw inlogwachtwoord.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Stel het wachtwoord van uw oude privésleutel in op uw huidige inlogwachtwoord.",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Als u uw oude wachtwoord niet meer weet, kunt u uw beheerder vragen uw bestanden terug te halen.",
  "Old log-in password" : "Oude wachtwoord",
  "Current log-in password" : "Huidige wachtwoord",
  "Update Private Key Password" : "Bijwerken wachtwoord Privésleutel",
  "Enable password recovery:" : "Activeren wachtwoord herstel:",
37
38
39
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Het activeren van deze optie maakt het mogelijk om uw versleutelde bestanden te benaderen als uw wachtwoord kwijt is",
  "Enabled" : "Geactiveerd",
  "Disabled" : "Gedeactiveerd"
40
41
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}