et_EE.json 4.64 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{ "translations": {
  "Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Tellimustõendi hankimine ebaõnnestus. Veendu, et Su Dropboxi rakendi võti (key) ja saladus (secret) on korrektsed.",
  "Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Ligipääsutõendi hankimine ebaõnnestus. Veendu, et Su Dropboxi rakendi võti (key) ja saladus (secret) on korrektsed.",
  "Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Palun sisesta korrektne Dropboxi rakenduse võti ja salasõna.",
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Samm 1 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Samm 2 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "External storage" : "Väline andmehoidla",
  "Local" : "Kohalik",
  "Location" : "Asukoht",
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
  "Key" : "Võti",
  "Secret" : "Salasõna",
  "Bucket" : "Korv",
  "Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 ja ühilduv",
  "Access Key" : "Ligipääsu võti",
  "Secret Key" : "Salavõti",
  "Hostname" : "Hostinimi",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Piirkond",
  "Enable SSL" : "SSL-i kasutamine",
  "Enable Path Style" : "Luba otsingtee stiilis",
  "App key" : "Rakenduse võti",
  "App secret" : "Rakenduse salasõna",
  "Host" : "Host",
  "Username" : "Kasutajanimi",
  "Password" : "Parool",
27
  "Remote subfolder" : "Mujahl olev alamkaust",
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  "Secure ftps://" : "Turvaline ftps://",
  "Client ID" : "Kliendi ID",
  "Client secret" : "Kliendi salasõna",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
  "Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Regioon (valikuline OpenStack Object Storage puhul)",
  "API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API võti (vajalik Rackspace Cloud Files puhul)",
  "Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Rendinimi (tenantname , vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Parool (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Teenuse nimi (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "Tuvastuse URL lõpp-punkt (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP päringute aegumine sekundites",
  "Share" : "Jaga",
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
  "Username as share" : "Kasutajanimi kui jagamine",
  "URL" : "URL",
  "Secure https://" : "Turvaline https://",
44
  "Public key" : "Avalik võti",
45
46
47
48
49
50
  "Access granted" : "Ligipääs on antud",
  "Error configuring Dropbox storage" : "Viga Dropboxi salvestusruumi seadistamisel",
  "Grant access" : "Anna ligipääs",
  "Error configuring Google Drive storage" : "Viga Google Drive'i salvestusruumi seadistamisel",
  "Personal" : "Isiklik",
  "System" : "Süsteem",
51
52
  "Check for changes" : "Otsi uuendusi",
  "Never" : "Mitte kunagi",
53
54
55
56
  "All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
  "(group)" : "(grupp)",
  "Saved" : "Salvestatud",
  "<b>Note:</b> " : "<b>Märkus:</b>",
57
  "and" : "ja",
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> cURL tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata cURL tugi.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> FTP tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata FTP tugi.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> \"%s\" pole paigaldatud. Hoidla %s ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata vajalik tugi.",
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Andmehoidla tüüp",
  "Scope" : "Skoop",
  "External Storage" : "Väline salvestuskoht",
  "Folder name" : "Kausta nimi",
  "Configuration" : "Seadistamine",
  "Available for" : "Saadaval",
  "Add storage" : "Lisa andmehoidla",
69
  "Advanced settings" : "Lisavalikud",
70
71
72
73
74
  "Delete" : "Kustuta",
  "Enable User External Storage" : "Luba kasutajatele väline salvestamine",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Võimalda kasutajatel ühendada järgmist välist andmehoidlat"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}