hu_HU.json 25.8 KB
Newer Older
1
2
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nem sikerült e-mailt küldeni a következő felhasználóknak: %s",
3
  "Preparing update" : "Felkészülés a frissítésre",
4
5
  "Turned on maintenance mode" : "A karbantartási mód bekapcsolva",
  "Turned off maintenance mode" : "A karbantartási mód kikapcsolva",
6
  "Maintenance mode is kept active" : "Karbantartási mód aktiválva marad",
7
  "Updating database schema" : "Adatbázis séma frissítése",
8
  "Updated database" : "Az adatbázis frissítése megtörtént",
9
  "Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Annak ellenőrzése, hogy az adatbázis sémát lehet-e frissíteni (ez hosszabb ideig is eltarthat az adatbázis méretétől függően)",
10
  "Checked database schema update" : "Az adatbázis séma frissítését ellenőriztük",
11
12
  "Checking updates of apps" : "Alkalmazások frissítésének ellenőrzése",
  "Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Annak ellenőrzése, hogy a(z) %s adatbázis sémáját lehet-e frissíteni (ez hosszabb ideig is eltarthat az adatbázis méretétől függően)",
13
14
  "Checked database schema update for apps" : "Az adatbázis séma frissítését ellenőriztük az alkalmazásokra vontakozóan",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Frissítettük \"%s\"-t erre: %s",
15
16
  "Repair warning: " : "Javítás figyelmeztetés:",
  "Repair error: " : "Javítás hiba:",
17
18
  "Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Hibakeresési naplózási szint beállítása - jelenlegi szint: \"%s\"",
  "Reset log level to \"%s\"" : "Naplózási szint visszaállítása \"%s\"-re",
19
20
  "%s (3rdparty)" : "%s (harmadik fél által)",
  "%s (incompatible)" : "%s (nem kompatibilis)",
21
  "Following apps have been disabled: %s" : "A következő applikációk lettek tiltva: %s",
22
  "Already up to date" : "Már a legfrissebb változat",
23
  "File is too big" : "A fájl túl nagy",
24
  "Invalid file provided" : "Érvénytelen fájl van megadva",
25
26
27
  "No image or file provided" : "Nincs kép vagy fájl megadva",
  "Unknown filetype" : "Ismeretlen fájltípus",
  "Invalid image" : "Hibás kép",
28
  "An error occurred. Please contact your admin." : "Hiba történt. Kérem lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.",
29
30
  "No temporary profile picture available, try again" : "Az átmeneti profilkép nem elérhető, próbálja újra",
  "No crop data provided" : "Vágáshoz nincs adat megadva",
31
32
  "No valid crop data provided" : "Nem lett valós levágási adat megadva",
  "Crop is not square" : "Levágás nem négyzet alakú",
33
34
35
36
37
38
39
  "Sunday" : "vasárnap",
  "Monday" : "hétfő",
  "Tuesday" : "kedd",
  "Wednesday" : "szerda",
  "Thursday" : "csütörtök",
  "Friday" : "péntek",
  "Saturday" : "szombat",
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  "Sun." : "V.",
  "Mon." : "H.",
  "Tue." : "K.",
  "Wed." : "Sze.",
  "Thu." : "Cs.",
  "Fri." : "P.",
  "Sat." : "Szo.",
  "Su" : "Va",
  "Mo" : "Hé",
  "Tu" : "Ke",
  "We" : "Sze",
  "Th" : "Cs",
  "Fr" : "Pé",
  "Sa" : "Szo",
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
  "January" : "január",
  "February" : "február",
  "March" : "március",
  "April" : "április",
  "May" : "május",
  "June" : "június",
  "July" : "július",
  "August" : "augusztus",
  "September" : "szeptember",
  "October" : "október",
  "November" : "november",
  "December" : "december",
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
  "Jan." : "jan.",
  "Feb." : "feb.",
  "Mar." : "márc.",
  "Apr." : "ápr.",
  "May." : "máj.",
  "Jun." : "jún.",
  "Jul." : "júl.",
  "Aug." : "aug.",
  "Sep." : "szept.",
  "Oct." : "okt.",
  "Nov." : "nov.",
  "Dec." : "dec.",
78
79
  "Settings" : "Beállítások",
  "Saving..." : "Mentés...",
80
  "seconds ago" : "pár másodperce",
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Visszaállítási e-mail nem küldhető. Kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "A jelszó felülírásához a linket e-mailben elküldtük. Ha a levél elfogadható időn belül nem érkezik meg, ellenőrizze a spam/levélszemét mappát.<br>Ha nincs ott, kérdezze meg a helyi rendszergazdát.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Az Ön állományai titkosítva vannak. Ha nem engedélyezte korábban az adatok visszanyeréséhez szükséges kulcs használatát, akkor a jelszó megváltoztatását követően nem fog hozzáférni az adataihoz. Ha nem biztos abban, hogy mit kellene tennie, akkor kérdezze meg a rendszergazdát, mielőtt továbbmenne. Biztos, hogy folytatni kívánja?",
  "I know what I'm doing" : "Tudom mit csinálok.",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "A jelszót nem lehet visszaállítani. Kérjük, lépjen kapcsolatba a redszergazdával.",
  "No" : "Nem",
  "Yes" : "Igen",
  "Choose" : "Válasszon",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Nem sikerült betölteni a fájlkiválasztó sablont: {error}",
  "Ok" : "Ok",
  "Error loading message template: {error}" : "Nem sikerült betölteni az üzenet sablont: {error}",
92
  "read-only" : "csak olvasható",
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} fájl ütközik","{count} fájl ütközik"],
  "One file conflict" : "Egy fájl ütközik",
  "New Files" : "Új fájlok",
  "Already existing files" : "A fájlok már léteznek",
  "Which files do you want to keep?" : "Melyik fájlokat akarja megtartani?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ha mindkét verziót kiválasztja, a másolt fájlok neve sorszámozva lesz.",
  "Cancel" : "Mégsem",
  "Continue" : "Folytatás",
  "(all selected)" : "(az összes ki lett választva)",
  "({count} selected)" : "({count} lett kiválasztva)",
  "Error loading file exists template" : "Hiba a létezőfájl-sablon betöltésekor",
  "Very weak password" : "Nagyon gyenge jelszó",
  "Weak password" : "Gyenge jelszó",
  "So-so password" : "Nem túl jó jelszó",
  "Good password" : "Jó jelszó",
  "Strong password" : "Erős jelszó",
109
110
111
112
113
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "A webszerver nincs megfelelően beállítva a fájl szinkronizációhoz, mert a WebDAV interfész nem működik.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ennek a szervernek nincs működő internet kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy néhány tulajdonság, mint pl. külső tárolók felcsatolása, frissítési értesítések, vagy egyéb applikációk nem működnek. A fájlok távoli elérése és az email értesítések is lehet, hogy nem működnek. Ajánlott az internet kapcsolat engedélyezése a szerveren, ha minden tulajdonságot használni akar.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Az adat könyvtára és a fáljai valószínűleg elérhetőek az internetről. A .htaccess fájl nem működik. Erősen ajánlott, hogy úgy állítsa be a webszerverét, hogy az adatkönyvtár ne legyen elérhető az internetről, vagy mogassa ki az adatokat a webszerver gyökérkönyvtárából.",
  "No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Nem lett gyorsítótár memória beállítva. A teljesítmény növeléséhez kérem állítson be gyorsítótárat, ha lehetséges. További információ található az alábbi <a href=\"{docLink}\">dokumentációban</a>.",
  "/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "a /dev/urandom eszköz nem elérhető PHP-ből, ami nagyon nagy biztonsági problémát jelent. További információ található az alábbi <a href=\"{docLink}\">dokumentációban</a>.",
114
  "Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A PHP verziód ({version}) már nem <a href=\"{phpLink}\">támogatott a PHP által</a>. Javasoljuk, hogy frissítsd a PHP verziót, hogy kihasználd a teljesítménybeli és biztonsági javításokat.",
115
  "The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A fordított proxy fejlécek konfigurációs beállításai helytelenek, vagy egy megbízható proxy-ból próbálja az ownCloud-ot elérni. Ha nem megbízható proxy-ból próbálja elérni az ownCloud-ot, akkor ez egy biztonsági probléma, a támadó az ownCloud számára látható IP cím csalást tud végrehajtani. További információ található a <a href=\"{docLink}\">dokumentációban</a>.",
116
  "Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached be van konfigurálva gyorsítótárnak, de rossz \"memcache\" PHP modul van telepítve. \\OC\\Memcache\\Memcached csak a \"memcached\"-t támogatja, és nem a \"memcache\"-t. Kérjük, nézd meg a <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki oldalt a modulokkal kapcsolatban</a>.",
117
  "Error occurred while checking server setup" : "Hiba történt a szerver beállítások ellenőrzése közben",
118
119
120
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "A \"{header}\" HTTP fejléc nincs beállítva, hogy megegyezzen az elvárttal \"{expected}\". Ez egy potenciális biztonsági kockázat és kérjük, hogy változtassa meg a beállításokat.",
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "A \"Strict-Transport-Security\" HTTP fejléc nincs beállítva hogy \"{seconds}\" másodpercig tartson. Biztonsági okokból ajánljuk, hogy engedélyezze a HSTS, ahogyan ezt részletezzük a <a href=\"{docUrl}\">biztonsági tippek</a> dokumentációban.",
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Jelenleg HTTP-vel éri el a weboldalt. Nagyon ajánlott a HTTPS konfiguráció használata ehelyett, ahogyan ezt részleteztük a <a href=\"{docUrl}\">biztonsági tippek</a> dokumentációban",
121
122
123
124
125
126
  "Shared" : "Megosztott",
  "Shared with {recipients}" : "Megosztva ővelük: {recipients}",
  "Error" : "Hiba",
  "Error while sharing" : "Nem sikerült létrehozni a megosztást",
  "Error while unsharing" : "Nem sikerült visszavonni a megosztást",
  "Error while changing permissions" : "Nem sikerült módosítani a jogosultságokat",
127
  "Error setting expiration date" : "Nem sikerült a lejárati időt beállítani",
128
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "A nyilvános hivatkozás érvényessége legkorábban {days} nappal a létrehozása után jár csak le",
129
130
131
  "Set expiration date" : "Legyen lejárati idő",
  "Expiration" : "Lejárat",
  "Expiration date" : "A lejárati idő",
132
  "Choose a password for the public link" : "Válasszon egy jelszót a nyilvános linkhez",
133
134
135
136
  "Sending ..." : "Küldés ...",
  "Email sent" : "Az e-mailt elküldtük",
  "Resharing is not allowed" : "Ezt az állományt csak a tulajdonosa oszthatja meg másokkal",
  "Share link" : "Megosztás hivatkozással",
137
  "Link" : "Link",
138
  "Password protect" : "Jelszóval is védem",
139
  "Password" : "Jelszó",
140
  "Allow editing" : "Szerkesztés engedélyezése",
141
142
  "Email link to person" : "Email címre küldjük el",
  "Send" : "Küldjük el",
143
144
145
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Megosztotta Önnel és a(z) {group} csoporttal: {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Megosztotta Önnel: {owner}",
  "Shared in {item} with {user}" : "Megosztva {item}-ben {user}-rel",
146
  "group" : "csoport",
147
  "remote" : "távoli",
148
  "notify by email" : "e-mail értesítés",
149
  "Unshare" : "A megosztás visszavonása",
150
151
152
  "can share" : "megosztható",
  "can edit" : "módosíthat",
  "create" : "létrehoz",
153
  "change" : "változtatás",
154
  "delete" : "töröl",
155
  "access control" : "jogosultság",
156
  "Share details could not be loaded for this item." : "A megosztás részletei nem lehet betölteni ehhez az elemhez.",
157
158
159
160
161
  "An error occured. Please try again" : "Hiba történt. Kérjük, próbáld újra!",
  "Share" : "Megosztás",
  "Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Megosztás más ownCloud szerverekkel, a következő formátum használatával felhasznalo@példa.com/owncloud",
  "Share with users or groups …" : "Megosztás felhasználókkal vagy csoportokkal ...",
  "Share with users, groups or remote users …" : "Megosztás felhasználókkal, csoportokkal vagy távoli felhasználókkal ...",
162
  "Warning" : "Figyelmeztetés",
163
  "Error while sending notification" : "Hiba történt az értesítő küldése közben",
164
165
166
167
168
169
170
  "The object type is not specified." : "Az objektum típusa nincs megadva.",
  "Enter new" : "Új beírása",
  "Delete" : "Törlés",
  "Add" : "Hozzáadás",
  "Edit tags" : "Címkék szerkesztése",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Hiba a párbeszédpanel-sablon betöltésekor: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Nincs törlésre kijelölt címke.",
171
172
173
174
  "unknown text" : "ismeretlen szöveg",
  "Hello world!" : "Üdv, világ!",
  "sunny" : "napos",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Üdv, {name}, {weather} időnk van",
175
  "Hello {name}" : "Hello {name}",
176
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["%n fájl letöltése","%n fájl letöltése"],
177
  "{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} rendelkezésre áll. További információ a frissítéshez.",
178
  "The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "A frissítés folyamatban van, az oldal elhagyása néhány környezetben lehet, hogy megszakítja a folyamatot.",
179
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : " {productName} frissítése zajlik erre a verzióra: {version}. Ez eltarthat egy darabig.",
180
  "An error occurred." : "Hiba történt.",
181
  "Please reload the page." : "Kérjük frissítse az oldalt!",
182
  "The update was unsuccessful. " : "A frissítés nem sikerült.",
183
  "The update was successful. There were warnings." : "A frissítés sikerült. Figyelmeztetések találhatók.",
184
185
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "A frissítés sikeres volt. Visszairányítjuk az ownCloud szolgáltatáshoz.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nem lehet a jelszót törölni, mert a token érvénytelen.",
186
  "Couldn't reset password because the token is expired" : "Nem lehet a jelszót törölni, mert a token lejárt.",
187
188
189
190
191
192
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Visszaállítási e-mail nem küldhető. Kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. ",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Visszaállítási e-mail nem küldhető, mert nem tartozik e-mail cím ehhez a felhasználóhoz. Kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.",
  "%s password reset" : "%s jelszó visszaállítás",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Használja ezt a linket a jelszó ismételt beállításához: {link}",
  "New password" : "Az új jelszó",
  "New Password" : "Új jelszó",
193
  "Reset password" : "Jelszó-visszaállítás",
194
  "Searching other places" : "Keresés más helyeken",
195
196
  "No search results in other folders" : "Nincs keresési eredmény a másik könyvtárakban",
  "_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} keresési eredmény egy másik könyvtárban","{count} keresési eredmény más könyvtárakban"],
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
  "Personal" : "Személyes",
  "Users" : "Felhasználók",
  "Apps" : "Alkalmazások",
  "Admin" : "Adminsztráció",
  "Help" : "Súgó",
  "Error loading tags" : "Hiba a címkék betöltésekor",
  "Tag already exists" : "A címke már létezik",
  "Error deleting tag(s)" : "Hiba a címkék törlésekor",
  "Error tagging" : "Hiba a címkézéskor",
  "Error untagging" : "Hiba a címkék eltávolításakor",
  "Error favoriting" : "Hiba a kedvencekhez adáskor",
  "Error unfavoriting" : "Hiba a kedvencekből törléskor",
  "Access forbidden" : "A hozzáférés nem engedélyezett",
  "File not found" : "Fájl nem található",
  "The specified document has not been found on the server." : "A meghatározott dokumentum nem található a szerveren.",
  "You can click here to return to %s." : "Ide kattintva visszatérhetsz ide: %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Üdv!\\n\n\\n\nÉrtesítjük, hogy %s megosztotta Önnel a következőt: %s.\\n\nItt lehet megnézni: %s\\n\n\\n",
  "The share will expire on %s." : "A megosztás lejár ekkor %s",
  "Cheers!" : "Üdv.",
  "Internal Server Error" : "Belső szerver hiba",
217
218
219
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "A szerver belső hibával találkozott és nem tudja teljesíteni a kérést.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Kérlek, keresd fel a szerver adminisztrátort, ha ez a hiba ismételten, többször előfordulna. Mellékeld a technikai részleteket a lenti jelentésbe.",
  "More details can be found in the server log." : "További részletek a szerver naplóban találhatók.",
220
221
222
  "Technical details" : "Technikai adatok",
  "Remote Address: %s" : "Távoli cím: %s",
  "Request ID: %s" : "Kérelem azonosító: %s",
223
  "Type: %s" : "Típus: %s",
224
225
226
227
  "Code: %s" : "Kód: %s",
  "Message: %s" : "Üzenet: %s",
  "File: %s" : "Fájl: %s",
  "Line: %s" : "Sor: %s",
228
  "Trace" : "Lekövetés",
229
  "Security warning" : "Biztonsági figyelmeztetés",
230
231
232
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Az adatkönyvtár és a benne levő állományok valószínűleg közvetlenül is elérhetők az internetről, mert a .htaccess állomány nem érvényesül.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "A kiszolgáló megfelelő beállításához kérjük olvassa el a <a href=\"%sl\" target=\"_blank\">dokumentációt</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "<strong>Rendszergazdai belépés</strong> létrehozása",
233
  "Username" : "Felhasználónév",
234
235
236
237
  "Storage & database" : "Tárolás és adatbázis",
  "Data folder" : "Adatkönyvtár",
  "Configure the database" : "Adatbázis konfigurálása",
  "Only %s is available." : "Csak %s érhető el.",
238
  "Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Telepítse és aktiválja a bővített PHP modulokat, hogy tudjon más adatbázis típust is kiválasztani.",
239
  "For more details check out the documentation." : "További részletekért kérem ellenőrizze a dokumentációt.",
240
241
242
243
244
  "Database user" : "Adatbázis felhasználónév",
  "Database password" : "Adatbázis jelszó",
  "Database name" : "Az adatbázis neve",
  "Database tablespace" : "Az adatbázis táblázattér (tablespace)",
  "Database host" : "Adatbázis szerver",
245
  "Performance warning" : "Teljesítménybeli figyelmeztetés",
246
247
248
  "SQLite will be used as database." : "SQLite lesz adatbázisként használva.",
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Nagyobb telepítésekhez ajánlott egy másik adatbázis háttérkiszolgáló használata.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Amikor az asztali klienset használja fálj szinkronizációra, akkor az SQLite használata nem ajánlott.",
249
250
  "Finish setup" : "A beállítások befejezése",
  "Finishing …" : "Befejezés ...",
251
252
  "Need help?" : "Segítségre van szüksége?",
  "See the documentation" : "Nézze meg a dokumentációt",
253
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Üdvözöljük!<br><br>\n\nÉrtesítjük, hogy %s megosztotta Önnel ezt az állományt: <strong>%s</strong><br>\n<a href=\"%s\">Itt lehet megnézni!</a><br><br>",
254
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Az alkalmazás megfelelő működéséhez JavaScript szükséges. Kérem {linkstart}engedélyezze a JavaScript-et{linkend} és frissítse a lapot.",
255
  "Log out" : "Kilépés",
256
  "Search" : "Keresés",
257
258
  "Server side authentication failed!" : "A szerveroldali hitelesítés sikertelen!",
  "Please contact your administrator." : "Kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.",
259
  "An internal error occured." : "Belső hiba történt.",
260
  "Please try again or contact your administrator." : "Kérem próbálja újra, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.",
261
  "Log in" : "Bejelentkezés",
262
  "Wrong password. Reset it?" : "Hibás jelszó. Visszaállítja?",
263
  "Stay logged in" : "Maradjon bejelentkezve",
264
265
266
267
268
269
  "Alternative Logins" : "Alternatív bejelentkezés",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ez az ownCloud szolgáltatás jelenleg egyfelhasználós üzemmódban működik.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Ez azt jelenti, hogy csak az adminisztrátor használhatja ezt a példányt",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Ha ez az üzenet ismételten vagy indokolatlanul megjelenik, akkor keresse a rendszergazda segítségét!",
  "Thank you for your patience." : "Köszönjük a türelmét.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "A kiszolgálót nem megbízható tartományból éri el.",
270
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kérjük keresse fel a rendszergazdát! Ha ennek a telepítésnek Ön a rendszergazdája, akkor állítsa be a config/config.php állományban a \"trusted_domain\" paramétert! A config/config.sample.php állományban talál példát a beállításra.",
271
272
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "A beállításoktól függően, rendszergazdaként lehetséges, hogy az alábbi gombot is használhatja a tartomány megbízhatóvá tételéhez.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Adjuk hozzá \"%s\"-t a megbízható tartományokhoz!",
273
274
275
276
  "App update required" : "Alkalmazás frissítés szükséges",
  "%s will be updated to version %s" : "%s frissítve lesz erre a verzióra: %s",
  "These apps will be updated:" : "Ezek az alkalmazások lesznek frissítve:",
  "These incompatible apps will be disabled:" : "Ezek az inkompatibilis alkalmazásik tiltva lesznek:",
277
278
279
  "The theme %s has been disabled." : "Ez a smink: %s letiltásra került.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Kérjük gondoskodjon róla, hogy elmentse az adatbázist, a konfigurációs mappa és az adatamappa tartalmát, mielőtt folytatja.",
  "Start update" : "A frissítés megkezdése",
280
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Nagyobb telepítések esetén úgy kerülhetők el az időtúllépések, ha inkább a következő parancsot adja ki a telepítési alkönyvtárban:",
281
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Ez a %s folyamat éppen karbantartó üzemmódban van, ami eltarthat egy darabig.",
282
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Ez az oldal frissíteni fogja magát amint a %s példány ismét elérhető."
283
284
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}