et_EE.json 4.66 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
{ "translations": {
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Samm 1 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Samm 2 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "External storage" : "Väline andmehoidla",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
6
7
  "Username" : "Kasutajanimi",
  "Bucket" : "Korv",
8
9
10
11
12
13
14
15
  "Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Regioon (valikuline OpenStack Object Storage puhul)",
  "API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API võti (vajalik Rackspace Cloud Files puhul)",
  "Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Rendinimi (tenantname , vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Parool (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Teenuse nimi (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "Tuvastuse URL lõpp-punkt (vajalik OpenStack Object Storage puhul)",
  "Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP päringute aegumine sekundites",
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
16
  "Host" : "Host",
17
  "Username as share" : "Kasutajanimi kui jagamine",
18
19
  "Share" : "Jaga",
  "Remote subfolder" : "Mujahl olev alamkaust",
20
  "SFTP with secret key login" : "SFTP koos salajase võtmega logimisega",
21
  "Public key" : "Avalik võti",
22
23
24
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Salvestuskohta ID-ga \"%i\" ei leitud",
  "Invalid mount point" : "Vigane ühenduspunkt",
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Vigane salvestuskoha taustsüsteem \"%s\"",
25
26
  "Personal" : "Isiklik",
  "System" : "Süsteem",
27
28
  "Grant access" : "Anna ligipääs",
  "Access granted" : "Ligipääs on antud",
29
30
  "Enable encryption" : "Luba krüpteerimine",
  "Enable previews" : "Luba eelvaated",
31
32
  "Check for changes" : "Otsi uuendusi",
  "Never" : "Mitte kunagi",
33
34
  "Once every direct access" : "Kord iga otsese pöördumise korral",
  "Every time the filesystem is used" : "Iga kord, kui failisüsteemi kasutatakse",
35
36
37
  "All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
  "(group)" : "(grupp)",
  "Saved" : "Salvestatud",
38
39
  "Generate keys" : "Loo võtmed",
  "Error generating key pair" : "Viga võtmepaari loomisel",
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
  "None" : "Pole",
  "App key" : "Rakenduse võti",
  "App secret" : "Rakenduse salasõna",
  "Client ID" : "Kliendi ID",
  "Client secret" : "Kliendi salasõna",
  "Password" : "Parool",
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
  "Hostname" : "Hostinimi",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Piirkond",
  "Enable SSL" : "SSL-i kasutamine",
  "Enable Path Style" : "Luba otsingtee stiilis",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "URL" : "URL",
  "Secure https://" : "Turvaline https://",
  "Dropbox" : "Dropbox",
  "Secure ftps://" : "Turvaline ftps://",
  "Local" : "Kohalik",
  "Location" : "Asukoht",
  "ownCloud" : "ownCloud",
  "Root" : "Juur",
61
62
63
64
  "<b>Note:</b> " : "<b>Märkus:</b>",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> cURL tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata cURL tugi.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> FTP tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata FTP tugi.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> \"%s\" pole paigaldatud. Hoidla %s ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata vajalik tugi.",
65
66
  "No external storage configured" : "Välist salvestuskohta pole seadistatud",
  "You can add external storages in the personal settings" : "Sa võid lisada välise salvestuskoha isiklikes seadetes",
67
68
69
70
71
72
73
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Andmehoidla tüüp",
  "Scope" : "Skoop",
  "External Storage" : "Väline salvestuskoht",
  "Folder name" : "Kausta nimi",
  "Configuration" : "Seadistamine",
  "Available for" : "Saadaval",
74
  "Advanced settings" : "Lisavalikud",
75
  "Delete" : "Kustuta",
76
  "Add storage" : "Lisa andmehoidla",
77
78
79
80
  "Enable User External Storage" : "Luba kasutajatele väline salvestamine",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Võimalda kasutajatel ühendada järgmist välist andmehoidlat"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}