lt_LT.json 6.09 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
5
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Dalijimasis",
  "Security" : "Saugumas",
  "Log" : "Žurnalas",
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  "Authentication error" : "Autentikacijos klaida",
  "Language changed" : "Kalba pakeista",
  "Invalid request" : "Klaidinga užklausa",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratoriai negali pašalinti savęs iš administratorių grupės",
  "Unable to add user to group %s" : "Nepavyko pridėti vartotojo prie grupės %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Nepavyko ištrinti vartotojo iš grupės %s",
  "Couldn't update app." : "Nepavyko atnaujinti programos.",
  "Wrong password" : "Neteisingas slaptažodis",
  "No user supplied" : "Nepateiktas naudotojas",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Prašome įvesti administratoriaus atkūrimo slaptažodį, kitaip visi naudotojo suomenys bus prarasti",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Netinkamas administratoriau atkūrimo slaptažodis. Prašome pasitikrinti ir bandyti vėl.",
  "Unable to change password" : "Nepavyksta pakeisti slaptažodžio",
18
  "Enabled" : "Įjungta",
19
  "Email sent" : "Laiškas išsiųstas",
20
  "Email saved" : "El. paštas išsaugotas",
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
  "All" : "Viskas",
  "Please wait...." : "Prašome palaukti...",
  "Error while disabling app" : "Klaida išjungiant programą",
  "Disable" : "Išjungti",
  "Enable" : "Įjungti",
  "Error while enabling app" : "Klaida įjungiant programą",
  "Updating...." : "Atnaujinama...",
  "Error while updating app" : "Įvyko klaida atnaujinant programą",
  "Updated" : "Atnaujinta",
  "Select a profile picture" : "Pažymėkite profilio paveikslėlį",
  "Delete" : "Ištrinti",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Iššifruojami failai... Prašome palaukti, tai gali užtrukti.",
  "Groups" : "Grupės",
  "undo" : "anuliuoti",
  "never" : "niekada",
  "add group" : "pridėti grupę",
  "A valid username must be provided" : "Vartotojo vardas turi būti tinkamas",
  "Error creating user" : "Klaida kuriant vartotoją",
  "A valid password must be provided" : "Slaptažodis turi būti tinkamas",
  "__language_name__" : "Lietuvių",
  "SSL root certificates" : "SSL sertifikatas",
  "Encryption" : "Šifravimas",
  "Fatal issues only" : "Tik kritinės problemos",
  "None" : "Nieko",
  "Login" : "Prisijungti",
  "Setup Warning" : "Nustatyti perspėjimą",
  "Module 'fileinfo' missing" : "Trūksta 'fileinfo' modulio",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūksta PHP modulio „fileinfo“. Labai rekomenduojame įjungti šį modulį, kad gauti geriausius rezultatus nustatant mime-tipą.",
  "Locale not working" : "Lokalė neveikia",
  "Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Leidžia programoms naudoti Share API",
  "Allow public uploads" : "Leisti viešus įkėlimus",
  "Allow resharing" : "Leisti dalintis",
  "Server address" : "Serverio adresas",
  "Port" : "Prievadas",
  "Log level" : "Žurnalo išsamumas",
  "More" : "Daugiau",
  "Less" : "Mažiau",
  "Version" : "Versija",
  "More apps" : "Daugiau programų",
  "by" : " ",
  "User Documentation" : "Naudotojo dokumentacija",
64
  "Cheers!" : "Sveikinimai!",
65
66
67
68
69
70
  "Administrator Documentation" : "Administratoriaus dokumentacija",
  "Online Documentation" : "Dokumentacija tinkle",
  "Forum" : "Forumas",
  "Bugtracker" : "Klaidų sekimas",
  "Commercial Support" : "Komercinis palaikymas",
  "Get the apps to sync your files" : "Atsisiųskite programėlių, kad sinchronizuotumėte savo failus",
71
72
73
  "Desktop client" : "Darbastalio klientas",
  "Android app" : "Android programa",
  "iOS app" : "iOS programa",
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
  "Show First Run Wizard again" : "Rodyti pirmo karto vedlį dar kartą",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Jūs naudojate <strong>%s</strong> iš galimų <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Slaptažodis",
  "Unable to change your password" : "Neįmanoma pakeisti slaptažodžio",
  "Current password" : "Dabartinis slaptažodis",
  "New password" : "Naujas slaptažodis",
  "Change password" : "Pakeisti slaptažodį",
  "Full Name" : "Pilnas vardas",
  "Email" : "El. Paštas",
  "Your email address" : "Jūsų el. pašto adresas",
  "Profile picture" : "Profilio paveikslėlis",
  "Upload new" : "Įkelti naują",
  "Select new from Files" : "Pasirinkti naują iš failų",
  "Remove image" : "Pašalinti paveikslėlį",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Arba png arba jpg. Geriausia kvadratinį, bet galėsite jį apkarpyti.",
  "Cancel" : "Atšaukti",
  "Choose as profile image" : "Pasirinkite profilio paveiksliuką",
  "Language" : "Kalba",
  "Help translate" : "Padėkite išversti",
  "Import Root Certificate" : "Įkelti pagrindinį sertifikatą",
  "Log-in password" : "Prisijungimo slaptažodis",
  "Decrypt all Files" : "Iššifruoti visus failus",
96
  "Username" : "Prisijungimo vardas",
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
  "Create" : "Sukurti",
  "Admin Recovery Password" : "Administracinis atkūrimo slaptažodis",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Įveskite atkūrimo slaptažodį, kad atkurti naudotojo failus keičiant slaptažodį",
  "Group" : "Grupė",
  "Default Quota" : "Numatytoji kvota",
  "Unlimited" : "Neribota",
  "Other" : "Kita",
  "Quota" : "Limitas",
  "change full name" : "keisti pilną vardą",
  "set new password" : "nustatyti naują slaptažodį",
  "Default" : "Numatytasis"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}