fi_FI.json 9.35 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Tallennustila ei ole käytettävissä",
  "Storage invalid" : "Virheellinen tallennustila",
  "Unknown error" : "Tuntematon virhe",
  "Unable to set upload directory." : "Lähetyskansion asettaminen epäonnistui.",
  "Invalid Token" : "Virheellinen token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Tiedostoa ei lähetetty. Tuntematon virhe",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Ei virheitä, tiedosto lähetettiin onnistuneesti",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Lähetetyn tiedoston koko ylittää php.ini-tiedoston upload_max_filesize-säännön:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Lähetettävän tiedoston enimmäiskoko ylittää HTML-lomakkeessa määritellyn MAX_FILE_SIZE-säännön",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Tiedoston lähetys onnistui vain osittain",
  "No file was uploaded" : "Yhtäkään tiedostoa ei lähetetty",
  "Missing a temporary folder" : "Tilapäiskansio puuttuu",
  "Failed to write to disk" : "Levylle kirjoitus epäonnistui",
  "Not enough storage available" : "Tallennustilaa ei ole riittävästi käytettävissä",
16
  "The target folder has been moved or deleted." : "Kohdekansio on siirretty tai poistettu.",
17
18
19
20
21
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Lähetys epäonnistui. Lähettävää tiedostoa ei löydetty.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Lähetys epäonnistui. Lähettävää tiedostoa ei löydetty.",
  "Invalid directory." : "Virheellinen kansio.",
  "Files" : "Tiedostot",
  "All files" : "Kaikki tiedostot",
22
  "Favorites" : "Suosikit",
23
  "Home" : "Koti",
24
  "Close" : "Sulje",
25
  "Upload cancelled." : "Lähetys peruttu.",
26
27
28
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kohdetta {filename} ei voi lähettää, koska se on joko kansio tai sen koko on 0 tavua",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Yhteiskoko {size1} ylittää lähetysrajan {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Ei riittävästi vapaata tilaa. Lähetyksesi koko on {size1}, mutta vain {size2} on jäljellä",
29
  "Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Virhe lähettäessä tiedostoa \"{fileName}\": {message}",
30
31
  "Could not get result from server." : "Tuloksien saaminen palvelimelta ei onnistunut.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Tiedoston lähetys on meneillään. Sivulta poistuminen nyt peruu tiedoston lähetyksen.",
32
  "Actions" : "Toiminnot",
33
  "Download" : "Lataa",
34
35
  "Rename" : "Nimeä uudelleen",
  "Delete" : "Poista",
36
37
  "Disconnect storage" : "Katkaise yhteys tallennustilaan",
  "Unshare" : "Peru jakaminen",
38
  "Details" : "Tiedot",
39
  "Select" : "Valitse",
40
  "Pending" : "Odottaa",
41
  "Unable to determine date" : "Päivämäärän määrittäminen epäonnistui",
42
  "This operation is forbidden" : "Tämä toiminto on kielletty",
43
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Hakemisto ei ole käytettävissä. Tarkista lokit tai ole yhteydessä ylläpitoon.",
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Tiedoston \"{file}\" siirtäminen ei onnistunut, kohde on olemassa",
  "Could not move \"{file}\"" : "Tiedoston \"{file}\" siirtäminen ei onnistunut",
  "{newName} already exists" : "{newName} on jo olemassa",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Tiedoston \"{fileName}\" nimeäminen uudelleen ei onnistunut, koska sitä ei ole enää olemassa",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Nimi \"{targetName}\" on jo käytössä kansiossa \"{dir}\". Valitse toinen nimi.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Tiedoston \"{fileName}\" nimeäminen uudelleen ei onnistunut",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Tiedostoa \"{file}\" ei voitu luoda",
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Tiedostoa \"{file}\" ei voitu luoda, koska se on jo olemassa",
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Kansiota \"{dir}\" ei voitu luoda",
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kansiota \"{dir}\" ei voitu luoda, koska se on jo olemassa",
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Virhe poistaessa tiedostoa \"{fileName}\".",
55
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Mikään tässä kansiossa ei vastaa suodatusta '{filter}'",
56
57
58
59
60
  "Name" : "Nimi",
  "Size" : "Koko",
  "Modified" : "Muokattu",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n kansio","%n kansiota"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n tiedosto","%n tiedostoa"],
61
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} ja {files}",
62
63
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Käyttöoikeutesi eivät riitä tiedostojen lähettämiseen tai kansioiden luomiseen tähän sijaintiin",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Lähetetään %n tiedosto","Lähetetään %n tiedostoa"],
64
  "New" : "Uusi",
65
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" on virheellinen tiedostonimi.",
66
  "File name cannot be empty." : "Tiedoston nimi ei voi olla tyhjä.",
67
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Käyttäjän {owner} tallennustila on täynnä, tiedostoja ei voi enää päivittää tai synkronoida!",
68
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Tallennustila on loppu, tiedostoja ei voi enää päivittää tai synkronoida!",
69
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Käyttäjän {owner} tallennustila on melkein täynnä ({usedSpacePercent} %)",
70
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Tallennustila on melkein loppu ({usedSpacePercent}%)",
71
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["vastaa '{filter}'","vastaa '{filter}'"],
72
73
  "Path" : "Polku",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n tavu","%n tavua"],
74
75
  "Favorited" : "Lisätty suosikkeihin",
  "Favorite" : "Suosikki",
76
  "Local link" : "Paikallinen linkki",
77
78
  "Folder" : "Kansio",
  "New folder" : "Uusi kansio",
79
80
  "{newname} already exists" : "{newname} on jo olemassa",
  "Upload" : "Lähetä",
81
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Tunnisteiden päivitystä yrittäessä tapahtui virhe",
82
83
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Uusi tiedosto tai kansio on <strong>luotu</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Tiedostoa tai kansiota on <strong>muutettu</strong>",
84
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Rajoita luomis- ja muutosilmoitukset <strong>omiin suosikkitiedostoihin</strong> <em>(Vain listaus)</em>",
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Tiedosto tai kansio on <strong>poistettu</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Tiedosto tai kansio on <strong>palautettu</strong>",
  "You created %1$s" : "Loit kohteen %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s loi kohteen %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s luotiin julkiseen kansioon",
  "You changed %1$s" : "Muutit kohdetta %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s muutti kohdetta %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Poistit kohteen %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s poisti kohteen %1$s",
  "You restored %1$s" : "Palautit kohteen %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s palautti kohteen %1$s",
96
97
98
  "Changed by %2$s" : "Muuttanut %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Poistanut %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Palauttanut %2$s",
99
100
101
102
103
  "Upload (max. %s)" : "Lähetys (enintään %s)",
  "File handling" : "Tiedostonhallinta",
  "Maximum upload size" : "Lähetettävän tiedoston suurin sallittu koko",
  "max. possible: " : "suurin mahdollinen:",
  "Save" : "Tallenna",
104
  "With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM:tä käyttäen muutoksien voimaantulossa saattaa kestää 5 minuuttia.",
105
  "Missing permissions to edit from here." : "Käyttöoikeudet eivät riitä tätä kautta muokkaamiseen.",
106
  "Settings" : "Asetukset",
107
  "Show hidden files" : "Näytä piilotetut tiedostot",
108
  "WebDAV" : "WebDAV",
109
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Käytä tätä osoitetta <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">päästäksesi tiedostoihisi WebDAV-liittymän kautta</a>",
110
  "Cancel upload" : "Peru lähetys",
111
  "No files in here" : "Täällä ei ole tiedostoja",
112
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!",
113
  "No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa",
114
  "Select all" : "Valitse kaikki",
115
116
  "Upload too large" : "Lähetettävä tiedosto on liian suuri",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Lähetettäväksi valitsemasi tiedostot ylittävät palvelimen salliman tiedostokoon rajan.",
117
  "No favorites" : "Ei suosikkeja",
118
119
120
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Suosikeiksi merkitsemäsi tiedostot ja kansiot näkyvät täällä",
  "Text file" : "Tekstitiedosto",
  "New text file.txt" : "Uusi tekstitiedosto.txt"
121
122
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}