az.json 1.43 KB
Newer Older
1
2
3
{ "translations": {
  "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Bu serverdə, serverlərarası yayımlanma aktiv deyil",
  "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Yalnış yada inam listindən kənar SSL sertifikatı",
4
  "Storage not valid" : "Depo etibarlı deyil",
5
6
7
8
9
10
11
12
  "Couldn't add remote share" : "Uzaqda olan yayımlanmanı əlavə etmək mümkün olmadı",
  "Shared with you" : "Sizinlə yayımlanan",
  "Shared with others" : "Hər kəsə yayımlanmış",
  "Remote share" : "Uzaq yayımlanma",
  "Remote share password" : "Uzaq yayımlanma şifrəsi",
  "Cancel" : "Dayandır",
  "Add remote share" : "Uzaq yayımlanmanı əlavə et",
  "Invalid ownCloud url" : "Yalnış ownCloud url-i",
13
  "Share" : "Yayımla",
14
  "Shared by" : "Tərəfindən yayımlanıb",
15
16
17
18
19
20
  "A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>yayımlandı</strong>",
  "You shared %1$s with %2$s" : "Siz yayımladınız %1$s - i %2$s ilə",
  "You shared %1$s with group %2$s" : "Siz yayımladınız %1$s qrupu ilə %2$s",
  "%2$s shared %1$s with you" : "%2$s yayımlanıb %1$s sizinlə",
  "You shared %1$s via link" : "Siz yayımladınız %1$s link ilə",
  "Shares" : "Yayımlanmalar",
21
  "Password" : "Şifrə",
22
  "No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
23
24
25
26
  "Name" : "Ad",
  "Download" : "Yüklə"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}