fi_FI.json 4.66 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
{ "translations": {
  "Failed to delete the server configuration" : "Palvelinmäärityksen poistaminen epäonnistui",
  "The configuration is valid and the connection could be established!" : "Määritys on kelvollinen ja yhteys kyettiin muodostamaan!",
  "Deletion failed" : "Poisto epäonnistui",
  "Take over settings from recent server configuration?" : "Otetaanko asetukset viimeisimmistä palvelinmäärityksistä?",
  "Keep settings?" : "Säilytetäänkö asetukset?",
  "Cannot add server configuration" : "Palvelinasetusten lisäys epäonnistui",
  "Success" : "Onnistui!",
  "Error" : "Virhe",
  "Please specify the port" : "Määritä portti",
  "Configuration OK" : "Määritykset OK",
  "Configuration incorrect" : "Määritykset väärin",
  "Configuration incomplete" : "Määritykset puutteelliset",
  "Select groups" : "Valitse ryhmät",
  "Connection test succeeded" : "Yhteystesti onnistui",
  "Connection test failed" : "Yhteystesti epäonnistui",
  "Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Haluatko varmasti poistaa nykyisen palvelinmäärityksen?",
  "Confirm Deletion" : "Vahvista poisto",
  "_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s ryhmä löytynyt","%s ryhmää löytynyt"],
  "_%s user found_::_%s users found_" : ["%s käyttäjä löytynyt","%s käyttäjää löytynyt"],
  "Server" : "Palvelin",
  "Group Filter" : "Ryhmien suodatus",
  "Save" : "Tallenna",
  "Test Configuration" : "Testaa määritys",
  "Help" : "Ohje",
  "groups found" : "ryhmää löytynyt",
  "LDAP Username:" : "LDAP-käyttäjätunnus:",
  "LDAP Email Address:" : "LDAP-sähköpostiosoite:",
  "1. Server" : "1. Palvelin",
  "%s. Server:" : "%s. Palvelin:",
  "Add Server Configuration" : "Lisää palvelinmääritys",
  "Delete Configuration" : "Poista määritys",
  "Host" : "Isäntä",
  "You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Voit jättää protokollan määrittämättä, paitsi kun vaadit SSL:ää. Aloita silloin ldaps://",
  "Port" : "Portti",
  "User DN" : "Käyttäjän DN",
  "The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Asiakasohjelman DN, jolla yhdistäminen tehdään, ts. uid=agent,dc=example,dc=com. Mahdollistaaksesi anonyymin yhteyden, jätä DN ja salasana tyhjäksi.",
  "Password" : "Salasana",
  "For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Jos haluat mahdollistaa anonyymin pääsyn, jätä DN ja Salasana tyhjäksi ",
  "You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Voit määrittää käyttäjien ja ryhmien oletus DN:n (distinguished name) 'tarkemmat asetukset'-välilehdeltä ",
  "users found" : "käyttäjää löytynyt",
42
  "Saving" : "Tallennetaan",
43
44
  "Back" : "Takaisin",
  "Continue" : "Jatka",
45
  "LDAP" : "LDAP",
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
  "Advanced" : "Lisäasetukset",
  "<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Varoitus:</b> PHP:n LDAP-moduulia ei ole asennettu, taustaosa ei toimi. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää asentamaan se.",
  "Connection Settings" : "Yhteysasetukset",
  "Backup (Replica) Host" : "Varmuuskopioinnin (replikointi) palvelin",
  "Backup (Replica) Port" : "Varmuuskopioinnin (replikoinnin) portti",
  "Disable Main Server" : "Poista pääpalvelin käytöstä",
  "Only connect to the replica server." : "Yhdistä vain replikointipalvelimeen.",
  "Case insensitive LDAP server (Windows)" : "Kirjainkoosta piittamaton LDAP-palvelin (Windows)",
  "Turn off SSL certificate validation." : "Poista käytöstä SSL-varmenteen vahvistus",
  "in seconds. A change empties the cache." : "sekunneissa. Muutos tyhjentää välimuistin.",
  "Directory Settings" : "Hakemistoasetukset",
  "User Display Name Field" : "Käyttäjän näytettävän nimen kenttä",
  "Base User Tree" : "Oletuskäyttäjäpuu",
  "Group Display Name Field" : "Ryhmän \"näytettävä nimi\"-kenttä",
  "Base Group Tree" : "Ryhmien juuri",
  "Group-Member association" : "Ryhmän ja jäsenen assosiaatio (yhteys)",
  "Quota Field" : "Kiintiökenttä",
  "Quota Default" : "Oletuskiintiö",
  "in bytes" : "tavuissa",
  "Email Field" : "Sähköpostikenttä",
  "User Home Folder Naming Rule" : "Käyttäjän kotihakemiston nimeämissääntö",
  "Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Jätä tyhjäksi käyttäjänimi (oletusasetus). Muutoin anna LDAP/AD-atribuutti.",
  "Internal Username" : "Sisäinen käyttäjänimi"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}