sl.json 29.6 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
  "Please select a file." : "Izberite datoteko",
  "File is too big" : "Datoteka je prevelika",
  "Invalid file provided" : "Predložena je neveljavna datoteka",
  "No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
  "Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
  "Invalid image" : "Neveljavna slika",
  "An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
  "No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
  "No valid crop data provided" : "Navedeni so neveljavni podatki obrez slike",
  "Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
  "Couldn't reset password because the token is expired" : "Ni mogoče ponastaviti gesla, ker je žeton potekel.",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
16
  "Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila za ponastavitev gesla, ker ni navedenega elektronskega naslova. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
17
18
  "%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
19
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Ni mogoče poslati sporočila za: %s",
20
  "Preparing update" : "Pripravljanje posodobitve",
21
  "[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
22
23
24
  "Repair warning: " : "Opozorilo popravila:",
  "Repair error: " : "Napaka popravila:",
  "Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Posodobitev sistema je treba izvesti prek ukazne vrstice, ker je nastavitev samodejne posodobitve v config.php onemogočena.",
25
  "[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Poteka preverjanje razpredelnice %s",
26
27
  "Turned on maintenance mode" : "Vzdrževalni način je omogočen",
  "Turned off maintenance mode" : "Vzdrževalni način je onemogočen",
28
29
  "Maintenance mode is kept active" : "Vzdrževalni način je še vedno dejaven",
  "Updating database schema" : "Poteka posodabljanje sheme podatkovne zbirke",
30
  "Updated database" : "Posodobljena podatkovna zbirka",
31
  "Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Poteka preverjanje, ali je shemo podatkovne zbirke mogoče posodobiti (zaradi velikosti je lahko opravilo dolgotrajno).",
32
  "Checked database schema update" : "Izbrana posodobitev sheme podatkovne zbirke",
33
  "Checking updates of apps" : "Poteka preverjanje za posodobitve programov",
34
  "Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Poteka preverjanje, ali je shemo podatkovne zbirke za %s mogoče posodobiti (trajanje posodobitve je odvisno od velikosti zbirke).",
35
  "Checked database schema update for apps" : "Izbrana posodobitev sheme podatkovne zbirke za programe",
36
  "Updated \"%s\" to %s" : "Datoteka »%s« je posodobljena na %s",
37
38
  "Set log level to debug" : "Nastavi raven beleženja za razhroščevanje",
  "Reset log level" : "Počisti raven beleženja",
39
40
  "Starting code integrity check" : "Začenjanje preverjanja stanja kode",
  "Finished code integrity check" : "Končano preverjanje stanja kode",
41
42
  "%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
  "%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
43
44
  "Following apps have been disabled: %s" : "Navedeni programi so onemogočeni: %s",
  "Already up to date" : "Sistem je že posodobljen",
45
46
47
48
49
50
51
  "Sunday" : "nedelja",
  "Monday" : "ponedeljek",
  "Tuesday" : "torek",
  "Wednesday" : "sreda",
  "Thursday" : "četrtek",
  "Friday" : "petek",
  "Saturday" : "sobota",
52
53
54
55
56
57
58
  "Sun." : "ned",
  "Mon." : "pon",
  "Tue." : "tor",
  "Wed." : "sre",
  "Thu." : "čet",
  "Fri." : "pet",
  "Sat." : "sob",
59
60
61
62
63
64
65
  "Su" : "Ne",
  "Mo" : "Po",
  "Tu" : "To",
  "We" : "Sr",
  "Th" : "Če",
  "Fr" : "Pe",
  "Sa" : "So",
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
  "January" : "januar",
  "February" : "februar",
  "March" : "marec",
  "April" : "april",
  "May" : "maj",
  "June" : "junij",
  "July" : "julij",
  "August" : "avgust",
  "September" : "september",
  "October" : "oktober",
  "November" : "november",
  "December" : "december",
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
  "Jan." : "jan",
  "Feb." : "feb",
  "Mar." : "mar",
  "Apr." : "apr",
  "May." : "maj",
  "Jun." : "jun",
  "Jul." : "jul",
  "Aug." : "avg",
  "Sep." : "sep",
  "Oct." : "okt",
  "Nov." : "nov",
  "Dec." : "dec",
90
  "<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Med preverjanjem celovitosti kode je prišlo do napak. Več podrobnosti …</a>",
91
  "Settings" : "Nastavitve",
92
  "Problem loading page, reloading in 5 seconds" : "Napaka nalaganja strani! Poskus ponovnega nalaganja bo izveden čez 5 sekund.",
93
  "Saving..." : "Poteka shranjevanje ...",
94
  "Dismiss" : "Opusti",
95
  "seconds ago" : "pred nekaj sekundami",
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Povezava za ponastavitev gesla je bila poslana na naveden elektronski naslov. V kolikor sporočila ne dobite v kratkem, preverite tudi mapo neželene pošte.<br> Če sporočila ni niti v tej mapi, stopite v stik s skrbnikom.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Datoteke so šifrirane. Če niste omogočili obnovitvenega ključa, po ponastavitvi gesla ne bo mogoč dostop do datotek.<br />V primeru, da niste prepričani, kaj storiti, stopite v stik s skrbnikom sistema.<br />Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?",
  "I know what I'm doing" : "Vem, kaj delam!",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Stopite v stik s skrbnikom.",
  "No" : "Ne",
  "Yes" : "Da",
  "Choose" : "Izbor",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Napaka nalaganja predloge izbirnika datotek: {error}",
  "Ok" : "V redu",
  "Error loading message template: {error}" : "Napaka nalaganja predloge sporočil: {error}",
106
  "read-only" : "le za branje",
107
108
109
110
111
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} spor datotek","{count} spora datotek","{count} spori datotek","{count} sporov datotek"],
  "One file conflict" : "En spor datotek",
  "New Files" : "Nove datoteke",
  "Already existing files" : "Obstoječe datoteke",
  "Which files do you want to keep?" : "Katare datoteke želite ohraniti?",
112
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Če izberete obe različici, bo k imenu na novo kopirane datoteke dodana številka.",
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
  "Cancel" : "Prekliči",
  "Continue" : "Nadaljuj",
  "(all selected)" : "(vse izbrano)",
  "({count} selected)" : "({count} izbranih)",
  "Error loading file exists template" : "Napaka nalaganja predloge obstoječih datotek",
  "Very weak password" : "Zelo šibko geslo",
  "Weak password" : "Šibko geslo",
  "So-so password" : "Slabo geslo",
  "Good password" : "Dobro geslo",
  "Strong password" : "Odlično geslo",
123
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Spletni stražnik še ni ustrezno nastavljen in ne omogoča usklajevanja, saj je vmesnik WebDAV videti okvarjen.",
124
125
  "Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Spletni strežnik ni ustrezno nastavljen za razreševanje \"{url}\". Več pdorobnosti je zapisanih v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentaciji</a>.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Strežnik je brez vzpostavljene internetne povezave. To pomeni, da priklapljanje zunanjih diskov, opozorila za posodobitve in namestitve programske opreme iz drugih virov, niso mogoče. Za popolno delovanje OwnCloud je nujna delujoča internetna povezava.",
126
  "No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Ni nastavljenega predpomnilnika. Za izboljšanje hitrosti delovanja je treba predpomnilnik memcache, če je na voljo, ustrezno nastaviti. Več podrobnosti je na voljo v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentaciji</a>.",
127
128
  "/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Iz varnostnih razlogov je priporočljivo nastaviti dovoljenja ukaza /dev/urandom za branje prek PHP. Več podrobnosti je zavedenih v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentaciji<-a>",
  "You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Trenutno je zagnana različica PHP {version}. Priporočljivo je posodobiti sistem na najnovejšo različico in s tem namestiti <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">funkcijske in varnostne posodobitve delovanja, ki jih zagotavlja skupnost PHP</a>. Pakete je priporočljivo posodobiti takoj, ko so na voljo za nameščeno distribucijo.",
129
  "The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Nastavitve glav posredniškega strežnika so nepravilne, ali pa poskušate dostopiti ownCloud prek varne posredniške povezave. V kolikor slednje ne drži, je problem varnostne narave, ki lahko omogoči napadalcu javljanje z izmišljenega naslova IP. Več podrobnosti je zabeleženih v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentaciji</a>.",
130
131
  "Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Predpomnilnik memcached je nastavljen kot porazdeljen predpomnilnik, vendar pa je nameščen napačen modul PHP \"memcache\". Modul \\OC\\Memcache\\Memcached podpirao le \"memcached\", ne pa tudi \"memcache\". Več podrobnosti za oba modula je zapisanih <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">na wiki straneh</a>.",
  "Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Nekatere datoteke ne opravijo preizkusa celovitosti. Več podrobnosti o težavi je opisanih v <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentaciji</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Seznam neveljavnih datotek …</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Ponovni preizkus …</a>)",
132
  "Error occurred while checking server setup" : "Prišlo je do napake med preverjanjem nastavitev strežnika",
133
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje dostopni prek Interneta, ker datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena. Priporočljivo je nastaviti spletni strežnik tako, da dostop prek zunanjega omrežja ni mogoč, ali pa tako, da podatkovna mapa ni znotraj korenske mape strežnika.",
134
135
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP glava \"{header}\" ni nastavljena na pričakovano vrednost \"{expected}\". To je lahko varnostna težava, zato je nastavitve priporočeno popraviti.",
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "Nastavitev časovne omejitve HTTP glave Strict-Transport-Security ni nastavljena na vsaj \"{seconds}\" sekund. Za večjo varnost je priporočljivo nastaviti vrednost HSTS po <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">varnostnih priporočilih</a>.",
136
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Do spletišča je omogočen dostop prek protokola HTTP. Priporočljivo je omogočiti podporo za varni protokol HTTPS. Več podrobnosti je zapisanih med <a href=\"{docUrl}\">varnostnimi namigi</a>.",
137
138
139
140
141
  "Shared" : "V souporabi",
  "Shared with {recipients}" : "V souporabi z {recipients}",
  "Error" : "Napaka",
  "Error while sharing" : "Napaka med souporabo",
  "Error while unsharing" : "Napaka med odstranjevanjem souporabe",
142
  "Error setting expiration date" : "Napaka nastavljanja datuma preteka",
143
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Javna povezava bo potekla {days} dni po ustvarjanju.",
144
145
146
  "Set expiration date" : "Nastavi datum preteka",
  "Expiration" : "Datum preteka",
  "Expiration date" : "Datum preteka",
147
  "Choose a password for the public link" : "Izberite geslo za javno povezavo",
148
  "Choose a password for the public link or press enter" : "Izberite geslo za javno povezavo, ali pa pritisnite vnosno tipko",
149
150
151
152
  "Copied!" : "Kopirano!",
  "Not supported!" : "Možnost ni podprta!",
  "Press ⌘-C to copy." : "Pritisnite tipki ⌘-C za kopiranje.",
  "Press Ctrl-C to copy." : "Pritisnite tipki Ctrl-C za kopiranje.",
153
154
  "Resharing is not allowed" : "Nadaljnja souporaba ni dovoljena",
  "Share link" : "Povezava za prejem",
155
  "Link" : "Povezava",
156
  "Password protect" : "Zaščiti z geslom",
157
  "Password" : "Geslo",
158
  "Allow editing" : "Dovoli urejanje",
159
160
  "Email link to person" : "Posreduj povezavo po elektronski pošti",
  "Send" : "Pošlji",
161
162
163
164
165
  "Share to Twitter. Opens in a new window." : "Objavi povezavo na Twitter (odpre v novem oknu).",
  "Share to Facebook. Opens in a new window." : "Objavi povezavo na Facebook (odpre se v novem oknu).",
  "Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Objavi povezavo na Diasporo (odpre v novem oknu).",
  "Share to Google+. Opens in a new window." : "Objavi povezavo na Google+ (odpre v novem oknu).",
  "Share via email. Opens your mail client." : "Objavi povezavo prek elektronske pošte (odpre v oknu odjemalca).",
166
167
  "Sending ..." : "Pošiljanje ...",
  "Email sent" : "Elektronska pošta je poslana",
168
  "Send link via email" : "Pošlji povezavo prek elektronske pošte",
169
170
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "V souporabi z vami in skupino {group}. Lastnik je {owner}.",
  "Shared with you by {owner}" : "V souporabi z vami. Lastnik je {owner}.",
171
  "group" : "skupina",
172
  "remote" : "oddaljeno",
173
  "notify by email" : "obvesti po elektronski pošti",
174
  "Unshare" : "Prekliči souporabo",
175
176
177
  "can share" : "lahko omogoči souporabo",
  "can edit" : "lahko ureja",
  "create" : "ustvari",
178
  "change" : "sprememba",
179
  "delete" : "izbriše",
180
  "access control" : "nadzor dostopa",
181
  "Could not unshare" : "Ni mogoče prekiniti souporabe",
182
  "Share details could not be loaded for this item." : "Podrobnosti souporabe za te predmet ni mogoče naložiti.",
183
  "No users or groups found for {search}" : "Ni najdenih uporabnikov ali skupin za {search}",
184
185
  "No users found for {search}" : "Ni uporabnikov, skladnih z iskalnim nizom {search}",
  "An error occurred. Please try again" : "Prišlo je do napake. Poskusite znova.",
186
187
188
  "{sharee} (group)" : "{sharee} (skupina)",
  "{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})",
  "{sharee} (remote)" : "{sharee} (oddaljeno)",
189
  "Share" : "Souporaba",
190
  "Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Souporaba z uporabniki, ki so na drugih oblakih ownCloud s povezavo uporabnik@domena.si/owncloud",
191
  "Share with users…" : "Omogoči souporabo z ...",
192
193
194
  "Share with users, groups or remote users…" : "Souporaba z uporabniki, skupinami ali zunanjimi uporabniki ...",
  "Share with users or groups…" : "Souporaba z uporabniki ali skupinami ...",
  "Share with users or remote users…" : "Souporaba z uporabniki ali oddaljenimi uporabniki ...",
195
  "Error removing share" : "Napaka odstranjevanja souporabe",
196
  "Warning" : "Opozorilo",
197
  "Error while sending notification" : "Napaka med pošiljanjem obvestila",
198
  "Non-existing tag #{tag}" : "Neobstoječa oznaka #{tag}",
199
  "restricted" : "omejeno",
200
201
  "invisible" : "nevidno",
  "({scope})" : "({scope})",
202
  "Delete" : "Izbriši",
203
  "Rename" : "Preimenuj",
204
  "Collaborative tags" : "Oznake za sodelovalno souporabo",
205
206
207
208
209
210
  "The object type is not specified." : "Vrsta predmeta ni podana.",
  "Enter new" : "Vnesite novo",
  "Add" : "Dodaj",
  "Edit tags" : "Uredi oznake",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Napaka nalaganja predloge pogovornega okna: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Ni izbranih oznak za izbris.",
211
212
213
214
  "unknown text" : "neznano besedilo",
  "Hello world!" : "Pozdravljen svet!",
  "sunny" : "sončno",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Pozdravljeni, {name}, vreme je {weather}",
215
  "Hello {name}" : "Pozdravljeni, {name}",
216
  "new" : "novo",
217
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["prejmi %n datoteko","prejmi %n datoteki","prejmi %n datoteke","prejmi %n datotek"],
218
  "The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Trenutno se izvaja posodobitev sistema. Priporočljivo je počakati, saj se lahko opravilo, če stran zapustite, prekine.",
219
  "Updating to {version}" : "Posodabljanje na različico {version}",
220
  "An error occurred." : "Prišlo je do napake.",
221
  "Please reload the page." : "Stran je treba ponovno naložiti",
222
  "The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Posodobitev je spodletela. Za več podrobnosti o napaki je <a href=\"{url}\">objavljenih na forumu</a>.",
223
  "The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Posodobitev je spodletela uspela. Pošljite poročilo o napaki razvijalcem sistema <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud</a>.",
224
  "The update was successful. There were warnings." : "Posodobitev je uspešno končana, vendar z nekaj opozorili.",
225
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Posodobitev je uspešno končana. Stran bo preusmerjena na oblak ownCloud.",
226
  "Searching other places" : "Iskanje drugih mest",
227
228
  "No search results in other folders" : "Iskanje po drugih mapah ni vrnilo rezultata",
  "_{count} search result in another folder_::_{count} search results in other folders_" : ["{count} rezultat v drugih mapah","{count} rezultata v drugih mapah","{count} rezultatov v drugih mapah","{count} rezultatov v drugih mapah"],
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
  "Personal" : "Osebno",
  "Users" : "Uporabniki",
  "Apps" : "Programi",
  "Admin" : "Skrbništvo",
  "Help" : "Pomoč",
  "Access forbidden" : "Dostop je prepovedan",
  "File not found" : "Datoteke ni mogoče najti",
  "The specified document has not been found on the server." : "Določenega dokumenta na strežniku ni mogoče najti.",
  "You can click here to return to %s." : "S klikom na povezavo boste vrnjeni na %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Pozdravljeni,\n\noseba %s vam je omogočila souporabo %s.\nVir si lahko ogledate: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
240
  "Cheers!" : "Lep pozdrav!",
241
242
243
244
245
246
247
  "Internal Server Error" : "Notranja napaka strežnika",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Prišlo je do notranje napake, zato ni mogoče končati zahteve.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema, če se napaka pojavlja pogosto. V poročilo vključite tudi tehnične podatke v dnevniški datoteki.",
  "More details can be found in the server log." : "Več podrobnosti je zabeleženih v dnevniku strežnika.",
  "Technical details" : "Tehnične podrobnosti",
  "Remote Address: %s" : "Oddaljen naslov: %s",
  "Request ID: %s" : "ID zahteve: %s",
248
  "Type: %s" : "Vrsta: %s",
249
250
251
252
253
  "Code: %s" : "Koda: %s",
  "Message: %s" : "Sporočilo: %s",
  "File: %s" : "Datoteka: %s",
  "Line: %s" : "Vrstica: %s",
  "Trace" : "Sledenje povezav",
254
  "Security warning" : "Varnostno opozorilo",
255
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopni preko interneta, saj datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena.",
256
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Za več podrobnosti o pravilnem nastavljanju strežnika si oglejte <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentacijo</a>.",
257
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Ustvari <strong>skrbniški račun</strong>",
258
  "Username" : "Uporabniško ime",
259
260
261
262
  "Storage & database" : "Shramba in podatkovna zbirka",
  "Data folder" : "Podatkovna mapa",
  "Configure the database" : "Nastavi podatkovno zbirko",
  "Only %s is available." : "Le %s je na voljo.",
263
264
  "Install and activate additional PHP modules to choose other database types." : "Namestite in omogočite dodatne module PHP za izbor drugih vrst podatkovnih zbirk.",
  "For more details check out the documentation." : "Za več podrobnosti preverite dokumentacijo.",
265
266
267
268
269
  "Database user" : "Uporabnik podatkovne zbirke",
  "Database password" : "Geslo podatkovne zbirke",
  "Database name" : "Ime podatkovne zbirke",
  "Database tablespace" : "Razpredelnica podatkovne zbirke",
  "Database host" : "Gostitelj podatkovne zbirke",
270
  "Performance warning" : "Opozorilo učinkovitosti delovanja",
271
  "SQLite will be used as database." : "Kot podatkovna zbirka bo uporabljena zbirka SQLite",
272
273
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Za večje namestitve je priporočljivo uporabiti drugo ozadnji program zbirke podatkov.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Uporaba SQLite ni priporočljiva iz varnostnih razlogov, še posebej če se sistem krajevno usklajuje z namizjem prek odjemalca.",
274
275
  "Finish setup" : "Končaj nastavitev",
  "Finishing …" : "Poteka zaključevanje opravila ...",
276
  "Need help?" : "Ali potrebujete pomoč?",
277
  "See the documentation" : "Preverite dokumentacijo",
278
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Pozdravljeni,<br><br>uporabnik %s vam je omogočil souporabo <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Oglejte si vsebino!</a><br><br>",
279
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Program zahteva podporo JavaScript za pravilno delovanje. Med nastavitvami omogočite {linkstart}JavaScript{linkend} in osvežite spletno stran.",
280
  "Log out" : "Odjava",
281
  "Search" : "Poišči",
282
283
  "Server side authentication failed!" : "Overitev s strežnika je spodletela!",
  "Please contact your administrator." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
284
  "An internal error occurred." : "Prišlo je do notranje napake.",
285
  "Please try again or contact your administrator." : "Poskusite znova ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
286
  "Username or email" : "Uporabniško ime ali elektronski naslov",
287
  "Log in" : "Prijava",
288
  "Wrong password. Reset it?" : "Napačno geslo. Ali ga želite ponastaviti?",
289
290
  "Wrong password." : "Napačno geslo!",
  "Stay logged in" : "Ohrani prijavo",
291
  "Alternative Logins" : "Druge prijavne možnosti",
292
293
294
295
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Za ponastavitev gesla uporabite povezavo: {link}",
  "New password" : "Novo geslo",
  "New Password" : "Novo geslo",
  "Reset password" : "Ponastavi geslo",
296
297
298
299
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ta seja oblaka ownCloud je trenutno v načinu enega sočasnega uporabnika.",
  "This means only administrators can use the instance." : "To pomeni, da lahko oblak uporabljajo le osebe s skrbniškimi dovoljenji.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema, če se bo sporočilo še naprej nepričakovano prikazovalo.",
  "Thank you for your patience." : "Hvala za potrpežljivost!",
300
  "Two-step verification" : "Dvostopenjsko overjanje",
301
  "Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Za račun je omogočena povečana varnost. Račun overite z uporabo drugega faktorja.",
302
  "Cancel login" : "Prekliči prijavo",
303
  "Please authenticate using the selected factor." : "Overite z uporabo izbranega faktorja.",
304
  "An error occurred while verifying the token" : "Prišlo je do napake med preverjanjem žetona",
305
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Trenutno je vzpostavljena povezava s strežnikom preko ne-varne domene.",
306
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Stopite v stik s skrbnikom ali pa nastavite možnost \"varna_domena\" v datoteki config/config.php. Primer nastavitve je razložen v datoteki config/config.sample.php.",
307
308
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Glede na nastavitve bi lahko kot skrbnik uporabili spodnji gumb in domeno ročno določili kot varno.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" kot varno domeno",
309
  "App update required" : "Zahtevana je posodobitev programa",
310
  "%s will be updated to version %s" : "%s bo posodobljen na različico %s.",
311
312
  "These apps will be updated:" : "Posodobljeni bodo naslednji vstavki:",
  "These incompatible apps will be disabled:" : "Ti neskladni vstavki bodo onemogočeni:",
313
314
315
316
  "The theme %s has been disabled." : "Tema %s je onemogočena za uporabo.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Pred nadaljevanjem se prepričajte se, da je ustvarjena varnostna kopija podatkovne zbirke, nastavitvenih datotek in podatkovne mape.",
  "Start update" : "Začni posodobitev",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Za razreševanje časovnih zahtev večjih namestitev lahko uporabite ukaz iz namestitvene mape:",
317
318
319
320
  "Detailed logs" : "Podrobni dnevniški zapisi",
  "Update needed" : "Zahtevana je posodobitev",
  "Please use the command line updater because you have a big instance." : "Posodobitev večjih namestitev je priporočljivo izvesti prek ukazne vrstice.",
  "For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Za več podrobnosti si oglejte <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacijo</a>.",
321
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Strežnik %s je trenutno v načinu vzdrževanja, kar lahko traja.",
322
323
324
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Stran bo osvežena ko bo %s spet na voljo."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}