da.json 20.1 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Advarsler om sikkerhed og opsætning",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Deling",
  "Security" : "Sikkerhed",
  "Email Server" : "E-mailserver",
  "Log" : "Log",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "Authentication error" : "Adgangsfejl",
  "Your full name has been changed." : "Dit fulde navn er blevet ændret.",
  "Unable to change full name" : "Ikke i stand til at ændre dit fulde navn",
  "Files decrypted successfully" : "Filer dekrypteret med succes",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Dine filer kunne ikke dekrypteres. Gennemse din owncloud log eller spørg din administrator",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Dine filer kunne ikke dekrypteres. Check din adgangskode og forsøg igen",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Krypteringsnøgle slettet permanent",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Kunne ikke slette dine nøgler til kryptering permanent, tjek venligst din owncloud.log eller spørg din administrator",
  "Couldn't remove app." : "Kunne ikke fjerne app'en.",
  "Backups restored successfully" : "Genskabelsen af sikkerhedskopierne blev gennemført",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Kunne ikke genskabe din krypyterings nøgle, se logfilen owncloud.log eller spørg en administrator",
  "Language changed" : "Sprog ændret",
  "Invalid request" : "Ugyldig forespørgsel",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorer kan ikke fjerne dem selv fra admin gruppen",
  "Unable to add user to group %s" : "Brugeren kan ikke tilføjes til gruppen %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Brugeren kan ikke fjernes fra gruppen %s",
  "Couldn't update app." : "Kunne ikke opdatere app'en.",
  "Wrong password" : "Forkert kodeord",
  "No user supplied" : "Intet brugernavn givet",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Angiv venligst en admininstrator gendannelseskode, ellers vil alt brugerdata gå tabt",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Forkert admin gendannelseskode. Se venligst koden efter og prøv igen.",
  "Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Serveren understøtter ikke kodeordsskifte, men brugernes krypteringsnøgle blev opdateret.",
  "Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
31
32
33
  "Enabled" : "Aktiveret",
  "Not enabled" : "Slået fra",
  "Recommended" : "Anbefalet",
34
35
36
  "Group already exists." : "Gruppen findes allerede.",
  "Unable to add group." : "Kan ikke tilføje gruppen.",
  "Unable to delete group." : "Kan ikke slette gruppen.",
37
38
39
40
41
42
  "Saved" : "Gemt",
  "test email settings" : "test e-mailindstillinger",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Hvis du har modtaget denne e-mail, så lader indstillinger til at være korrekte.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Der opstod en fejl under afsendelse af e-mailen. Gennemse venligst dine indstillinger.",
  "Email sent" : "E-mail afsendt",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du skal angive din bruger-e-mail før der kan sendes test-e-mail.",
43
  "Invalid mail address" : "Ugyldig mailadresse",
44
  "Unable to create user." : "Kan ikke oprette brugeren.",
45
  "Your %s account was created" : "Din %s-konto blev oprettet",
46
  "Unable to delete user." : "Kan ikke slette brugeren.",
47
48
49
  "Forbidden" : "Forbudt",
  "Invalid user" : "Ugyldig bruger",
  "Unable to change mail address" : "Kan ikke ændre mailadresse",
50
  "Email saved" : "E-mailadressen er gemt",
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Sikker på at du vil tilføje \"{domain}\" som et domæne du har tiilid til?",
  "Add trusted domain" : "Tilføj et domæne som du har tillid til",
  "Sending..." : "Sender...",
  "All" : "Alle",
  "Please wait...." : "Vent venligst...",
  "Error while disabling app" : "Kunne ikke deaktivere app",
  "Disable" : "Deaktiver",
  "Enable" : "Aktiver",
  "Error while enabling app" : "Kunne ikke aktivere app",
  "Updating...." : "Opdaterer....",
  "Error while updating app" : "Der opstod en fejl under app opgraderingen",
  "Updated" : "Opdateret",
  "Uninstalling ...." : "Afinstallerer...",
  "Error while uninstalling app" : "Fejl under afinstallering af app",
  "Uninstall" : "Afinstallér",
  "Select a profile picture" : "Vælg et profilbillede",
  "Very weak password" : "Meget svagt kodeord",
  "Weak password" : "Svagt kodeord",
  "So-so password" : "Jævnt kodeord",
  "Good password" : "Godt kodeord",
  "Strong password" : "Stærkt kodeord",
  "Valid until {date}" : "Gyldig indtil {date}",
  "Delete" : "Slet",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Dekryptere filer... Vent venligst, dette kan tage lang tid. ",
  "Delete encryption keys permanently." : "Slet krypteringsnøgler permanent.",
  "Restore encryption keys." : "Genopret krypteringsnøgler.",
  "Groups" : "Grupper",
  "Unable to delete {objName}" : "Kunne ikke slette {objName}",
  "Error creating group" : "Fejl ved oprettelse af gruppe",
  "A valid group name must be provided" : "Et gyldigt gruppenavn skal angives ",
  "deleted {groupName}" : "slettede {groupName}",
  "undo" : "fortryd",
83
  "no group" : "ingen gruppe",
84
85
86
87
88
89
  "never" : "aldrig",
  "deleted {userName}" : "slettede {userName}",
  "add group" : "Tilføj gruppe",
  "A valid username must be provided" : "Et gyldigt brugernavn skal angives",
  "Error creating user" : "Fejl ved oprettelse af bruger",
  "A valid password must be provided" : "En gyldig adgangskode skal angives",
90
  "A valid email must be provided" : "Der skal angives en gyldig e-mail",
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
  "__language_name__" : "Dansk",
  "Personal Info" : "Personlige oplysninger",
  "SSL root certificates" : "SSL-rodcertifikater",
  "Encryption" : "Kryptering",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Alt (alvorlige fejl, fejl, advarsler, info, debug)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Info, advarsler, fejl og alvorlige fejl",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Advarsler, fejl og alvorlige fejl",
  "Errors and fatal issues" : "Fejl og alvorlige fejl",
  "Fatal issues only" : "Kun alvorlige fejl",
  "None" : "Ingen",
  "Login" : "Login",
  "Plain" : "Klartekst",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Sikkerhedsadvarsel",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Du tilgår %s via HTTP. Vi anbefaler at du konfigurerer din server til i stedet at kræve HTTPS.",
108
109
  "Read-Only config enabled" : "Skrivebeskyttet konfig. slået til",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Den skrivebeskyttede konfiguration er blevet slået til. Dette forhindrer indstillinger af nogle konfigurationer via webgrænsefladen. I tillæg skal filen gøres skrivbar manuelt for hver opdatering.",
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
  "Setup Warning" : "Opsætnings Advarsel",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
  "Database Performance Info" : "Database Performance Oplysninger",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to change this. To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "SQLite er benyttet som database. Ved store installationer anbefaler vi at ændre dette. For at migrere til en anden database benyt 'occ db:convert-type' værktøjet i et kommandovindue.",
  "Module 'fileinfo' missing" : "Module 'fileinfo' mangler",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette modul til at få de bedste resultater med mime-type detektion.",
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP-tegnsættet er ikke angivet til UTF-8. Denne kan føre til store problemer med tegn som ikke er af typen ASCII i filnavne. Vi anbefaler kraftigt at ændre værdien for 'default_charset' i php.ini til 'UTF-8'.",
  "Locale not working" : "Landestandard fungerer ikke",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets locale kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
122
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
123
  "URL generation in notification emails" : "URL-oprettelse i e-mailnotifikationer.",
124
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
125
  "Configuration Checks" : "Konfigurationstjek",
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
  "No problems found" : "Der blev ikke fundet problemer",
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Dobbelttjek venligst <a href='%s'>installations vejledningerne</a>.",
  "Last cron was executed at %s." : "Seneste 'cron' blev kørt %s.",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Seneste 'cron' blev kørt %s. Dette er over en time siden - noget må være galt.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Udføre en opgave med hver side indlæst",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
  "Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
  "Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
  "Enforce password protection" : "tving kodeords beskyttelse",
  "Allow public uploads" : "Tillad offentlig upload",
138
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Tillad brugere at sende mail underretninger for delte filer",
139
140
141
142
143
144
  "Set default expiration date" : "Vælg standard udløbsdato",
  "Expire after " : "Udløber efter",
  "days" : "dage",
  "Enforce expiration date" : "Påtving udløbsdato",
  "Allow resharing" : "Tillad videredeling",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Begræns brugere til deling med brugere i deres gruppe",
145
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Tillader brugere at sende mailnotifikationer for delte filer til andre brugere",
146
147
148
149
  "Exclude groups from sharing" : "Ekskluder grupper fra at dele",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Disse grupper vil stadig kunne modtage delefiler, dog ikke skabe dem.",
  "Enforce HTTPS" : "Gennemtving HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Tving klienten til at forbinde til %s via en kryptetet forbindelse.",
150
151
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Gennemtving HTTPS for subdomæner",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Tving klienterne til at tilslutte til %s og subdomæner via en krypteret forbindelse.",
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Forbind venligst til din %s via HTTPS for at aktivere eller deaktivere SSL tvang.",
  "This is used for sending out notifications." : "Dette anvendes til udsendelse af notifikationer.",
  "Send mode" : "Tilstand for afsendelse",
  "From address" : "Fra adresse",
  "mail" : "mail",
  "Authentication method" : "Godkendelsesmetode",
  "Authentication required" : "Godkendelse påkrævet",
  "Server address" : "Serveradresse",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Brugeroplysninger",
  "SMTP Username" : "SMTP Brugernavn",
  "SMTP Password" : "SMTP Kodeord",
  "Store credentials" : "Gem brugeroplysninger",
  "Test email settings" : "Test e-mail-indstillinger",
  "Send email" : "Send e-mail",
  "Log level" : "Log niveau",
  "More" : "Mere",
  "Less" : "Mindre",
  "Version" : "Version",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Udviklet af <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownClouds community</a>, og <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">kildekoden</a> er underlagt licensen <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
  "More apps" : "Flere programmer",
  "Add your app" : "Tilføj din app",
  "by" : "af",
  "licensed" : "licenseret",
  "Documentation:" : "Dokumentation:",
  "User Documentation" : "Brugerdokumentation",
  "Admin Documentation" : "Administrator Dokumentation",
179
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette program kan ikke installeres, da følgende afhængigheder ikke imødekommes:",
180
181
182
  "Update to %s" : "Opdatér til %s",
  "Enable only for specific groups" : "Aktivér kun for udvalgte grupper",
  "Uninstall App" : "Afinstallér app",
183
184
185
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hejsa,<br><br>dette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.<br><br>Dit brugernavn: %s<br>Tilgå den: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
  "Cheers!" : "Hej!",
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hejsa,\n\ndette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.\n\nDit brugernavn: %s\nTilgå den: %s\n\n",
186
187
188
189
190
191
  "Administrator Documentation" : "Administrator Dokumentation",
  "Online Documentation" : "Online dokumentation",
  "Forum" : "Forum",
  "Bugtracker" : "Bugtracker",
  "Commercial Support" : "Kommerciel support",
  "Get the apps to sync your files" : "Hent applikationerne for at synkronisere dine filer",
192
193
194
  "Desktop client" : "Skrivebordsklient",
  "Android app" : "Android-app",
  "iOS app" : "iOS-app",
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Hvis du vil støtte projektet\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">deltag i udviklingen</a>\n\t\teller\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spred budskabet</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Vis guiden for første kørsel igen.",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Du har brugt <strong>%s</strong> af den tilgængelige <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Kodeord",
  "Your password was changed" : "Din adgangskode blev ændret",
  "Unable to change your password" : "Ude af stand til at ændre dit kodeord",
  "Current password" : "Nuværende adgangskode",
  "New password" : "Nyt kodeord",
  "Change password" : "Skift kodeord",
  "Full Name" : "Fulde navn",
  "Email" : "E-mail",
  "Your email address" : "Din e-mailadresse",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Angiv en e-mailadresse for at aktivere gendannelse af adgangskode og modtage notifikationer",
  "Profile picture" : "Profilbillede",
  "Upload new" : "Upload nyt",
  "Select new from Files" : "Vælg nyt fra Filer",
  "Remove image" : "Fjern billede",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Enten png eller jpg. Ideelt firkantet men du har mulighed for at beskære det. ",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Din avatar kommer fra din oprindelige konto.",
  "Cancel" : "Annuller",
  "Choose as profile image" : "Vælg som profilbillede",
  "Language" : "Sprog",
  "Help translate" : "Hjælp med oversættelsen",
  "Common Name" : "Almindeligt navn",
  "Valid until" : "Gyldig indtil",
  "Issued By" : "Udstedt af",
  "Valid until %s" : "Gyldig indtil %s",
  "Import Root Certificate" : "Importer rodcertifikat",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Krypteringsprogrammet er ikke længere aktiveret. Dekrypter venligst alle dine filer",
  "Log-in password" : "Log-in kodeord",
  "Decrypt all Files" : "Dekrypter alle Filer ",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Din krypteringsmøgler er flyttet til et sted med sikkerhedskopier. Hvis noget gik galt kan du genskabe nøglerne. Slet kun nøgler permanent, hvis du er sikker på at alle filer er blevet dekrypteret korrekt.",
  "Restore Encryption Keys" : "Genopret Krypteringsnøgler",
  "Delete Encryption Keys" : "Slet Krypteringsnøgler",
  "Show storage location" : "Vis placering af lageret",
  "Show last log in" : "Vis seneste login",
231
  "Show user backend" : "Vis bruger-backend",
232
233
  "Send email to new user" : "Send e-mail til ny bruger",
  "Show email address" : "Vis e-mailadresse",
234
  "Username" : "Brugernavn",
235
  "E-Mail" : "E-mail",
236
237
238
  "Create" : "Ny",
  "Admin Recovery Password" : "Administrator gendannelse kodeord",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Indtast et gendannelse kodeord for, at kunne gendanne brugerens filer ved ændring af kodeord",
239
  "Search Users" : "Søg efter brugere",
240
241
242
243
244
245
246
247
  "Add Group" : "Tilføj Gruppe",
  "Group" : "Gruppe",
  "Everyone" : "Alle",
  "Admins" : "Administratore",
  "Default Quota" : "Standard kvote",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Indtast venligst lagerkvote (f.eks. \"512 MB\" eller \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Ubegrænset",
  "Other" : "Andet",
248
  "Group Admin for" : "Gruppeadministrator for",
249
250
  "Quota" : "Kvote",
  "Storage Location" : "Placering af lageret",
251
  "User Backend" : "Bruger-backend",
252
253
254
  "Last Login" : "Seneste login",
  "change full name" : "ændre fulde navn",
  "set new password" : "skift kodeord",
255
  "change email address" : "skift e-mailadresse",
256
257
258
  "Default" : "Standard"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}