et_EE.json 3.92 KB
Newer Older
1
2
3
4
{ "translations": {
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Samm 1 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Samm 2 ebaõnnestus. Erind: %s",
  "External storage" : "Väline andmehoidla",
5
6
7
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Salvestuskohta ID-ga \"%i\" ei leitud",
  "Invalid mount point" : "Vigane ühenduspunkt",
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Vigane salvestuskoha taustsüsteem \"%s\"",
8
9
  "Personal" : "Isiklik",
  "System" : "Süsteem",
10
11
  "Grant access" : "Anna ligipääs",
  "Access granted" : "Ligipääs on antud",
12
13
  "Generate keys" : "Loo võtmed",
  "Error generating key pair" : "Viga võtmepaari loomisel",
14
15
  "Enable encryption" : "Luba krüpteerimine",
  "Enable previews" : "Luba eelvaated",
16
17
  "Check for changes" : "Otsi uuendusi",
  "Never" : "Mitte kunagi",
18
19
  "Once every direct access" : "Kord iga otsese pöördumise korral",
  "Every time the filesystem is used" : "Iga kord, kui failisüsteemi kasutatakse",
20
21
22
  "All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
  "(group)" : "(grupp)",
  "Saved" : "Salvestatud",
23
24
25
26
27
  "None" : "Pole",
  "App key" : "Rakenduse võti",
  "App secret" : "Rakenduse salasõna",
  "Client ID" : "Kliendi ID",
  "Client secret" : "Kliendi salasõna",
28
  "Username" : "Kasutajanimi",
29
  "Password" : "Parool",
30
31
  "API key" : "API võti",
  "Public key" : "Avalik võti",
32
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
33
  "Bucket" : "Korv",
34
35
36
37
38
39
40
  "Hostname" : "Hostinimi",
  "Port" : "Port",
  "Region" : "Piirkond",
  "Enable SSL" : "SSL-i kasutamine",
  "Enable Path Style" : "Luba otsingtee stiilis",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "URL" : "URL",
41
  "Remote subfolder" : "Mujahl olev alamkaust",
42
43
  "Secure https://" : "Turvaline https://",
  "Dropbox" : "Dropbox",
44
  "Host" : "Host",
45
46
47
48
49
  "Secure ftps://" : "Turvaline ftps://",
  "Local" : "Kohalik",
  "Location" : "Asukoht",
  "ownCloud" : "ownCloud",
  "Root" : "Juur",
50
  "SFTP with secret key login" : "SFTP koos salajase võtmega logimisega",
51
  "Share" : "Jaga",
52
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS kasutades OC logimist",
53
54
  "Username as share" : "Kasutajanimi kui jagamine",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
55
56
57
58
  "<b>Note:</b> " : "<b>Märkus:</b>",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> cURL tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata cURL tugi.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> FTP tugi puudub PHP paigalduses. FTP %s hoidla ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata FTP tugi.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Märkus:</b> \"%s\" pole paigaldatud. Hoidla %s ühendamine pole võimalik. Palu oma süsteemihalduril paigaldata vajalik tugi.",
59
60
  "No external storage configured" : "Välist salvestuskohta pole seadistatud",
  "You can add external storages in the personal settings" : "Sa võid lisada välise salvestuskoha isiklikes seadetes",
61
62
63
64
65
66
67
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Andmehoidla tüüp",
  "Scope" : "Skoop",
  "External Storage" : "Väline salvestuskoht",
  "Folder name" : "Kausta nimi",
  "Configuration" : "Seadistamine",
  "Available for" : "Saadaval",
68
  "Advanced settings" : "Lisavalikud",
69
  "Delete" : "Kustuta",
70
  "Add storage" : "Lisa andmehoidla",
71
72
73
74
  "Enable User External Storage" : "Luba kasutajatele väline salvestamine",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Võimalda kasutajatel ühendada järgmist välist andmehoidlat"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}