da.json 17.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
  "Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
  "Updated database" : "Opdaterede database",
  "Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
  "Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
  "Disabled incompatible apps: %s" : "Deaktiverer inkompatible apps: %s",
  "No image or file provided" : "Ingen fil eller billede givet",
  "Unknown filetype" : "Ukendt filtype",
  "Invalid image" : "Ugyldigt billede",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Intet midlertidigt profilbillede tilgængeligt, prøv igen",
  "No crop data provided" : "Ingen beskæringsdata give",
  "Sunday" : "Søndag",
  "Monday" : "Mandag",
  "Tuesday" : "Tirsdag",
  "Wednesday" : "Onsdag",
  "Thursday" : "Torsdag",
  "Friday" : "Fredag",
  "Saturday" : "Lørdag",
  "January" : "Januar",
  "February" : "Februar",
  "March" : "Marts",
  "April" : "April",
  "May" : "Maj",
  "June" : "Juni",
  "July" : "Juli",
  "August" : "August",
  "September" : "September",
  "October" : "Oktober",
  "November" : "November",
  "December" : "December",
  "Settings" : "Indstillinger",
  "Saving..." : "Gemmer...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Der opstod et problem under afsending af e-mailen til nulstilling. Kontakt venligst systemadministratoren.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Linket til at nulstille dit kodeord er blevet sendt til din e-post: hvis du ikke modtager den inden for en rimelig tid, så tjek dine spam/junk-mapper.<br> Hvis det ikke er der, så spørg din lokale administrator.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Dine filer er krypterede. Hvis du ikke har aktiveret gendannelsesnøglen kan du ikke få dine data tilbage efter at du har ændret adgangskode.<br />Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre så kontakt din administrator før du fortsætter.<br />Vil du fortsætte?",
  "I know what I'm doing" : "Jeg ved, hvad jeg har gang i",
  "Reset password" : "Nulstil kodeord",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Adgangskoden kunne ikke ændres. Kontakt venligst din administrator.",
  "No" : "Nej",
  "Yes" : "Ja",
  "Choose" : "Vælg",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Fejl ved indlæsning af filvælger skabelon: {error}",
  "Ok" : "OK",
  "Error loading message template: {error}" : "Fejl ved indlæsning af besked skabelon: {error}",
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} filkonflikt","{count} filkonflikter"],
  "One file conflict" : "En filkonflikt",
  "New Files" : "Nye filer",
  "Already existing files" : "Allerede eksisterende filer",
  "Which files do you want to keep?" : "Hvilke filer ønsker du at beholde?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Hvis du vælger begge versioner, vil den kopierede fil få tilføjet et nummer til sit navn.",
  "Cancel" : "Annuller",
  "Continue" : "Videre",
  "(all selected)" : "(alle valgt)",
  "({count} selected)" : "({count} valgt)",
  "Error loading file exists template" : "Fejl ved inlæsning af; fil eksistere skabelon",
  "Very weak password" : "Meget svagt kodeord",
  "Weak password" : "Svagt kodeord",
  "So-so password" : "Jævnt kodeord",
  "Good password" : "Godt kodeord",
  "Strong password" : "Stærkt kodeord",
  "Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat op til at tillade fil synkronisering fordi WebDAV grænsefladen virker ødelagt.",
  "This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering eller installation af 3.-parts applikationer ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke fungere at tilgå filer fra eksterne drev eller informations-e-mails. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
  "Error occurred while checking server setup" : "Der opstod fejl under tjek af serveropsætningen",
  "Shared" : "Delt",
  "Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
  "Share" : "Del",
  "Error" : "Fejl",
  "Error while sharing" : "Fejl under deling",
  "Error while unsharing" : "Fejl under annullering af deling",
  "Error while changing permissions" : "Fejl under justering af rettigheder",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Delt med dig og gruppen {group} af {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Delt med dig af {owner}",
  "Share with user or group …" : "Del med bruger eller gruppe ...",
  "Share link" : "Del link",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Det offentlige link udløber senest {days} dage efter det blev oprettet",
  "Password protect" : "Beskyt med adgangskode",
  "Choose a password for the public link" : "Vælg et kodeord til det offentlige link",
  "Allow Public Upload" : "Tillad Offentlig Upload",
  "Email link to person" : "E-mail link til person",
  "Send" : "Send",
  "Set expiration date" : "Vælg udløbsdato",
  "Expiration date" : "Udløbsdato",
  "Adding user..." : "Tilføjer bruger...",
  "group" : "gruppe",
  "Resharing is not allowed" : "Videredeling ikke tilladt",
  "Shared in {item} with {user}" : "Delt i {item} med {user}",
  "Unshare" : "Fjern deling",
  "notify by email" : "Giv besked med mail",
  "can share" : "kan dele",
  "can edit" : "kan redigere",
  "access control" : "Adgangskontrol",
  "create" : "opret",
  "update" : "opdater",
  "delete" : "slet",
  "Password protected" : "Beskyttet med adgangskode",
  "Error unsetting expiration date" : "Fejl ved fjernelse af udløbsdato",
  "Error setting expiration date" : "Fejl under sætning af udløbsdato",
  "Sending ..." : "Sender ...",
  "Email sent" : "E-mail afsendt",
  "Warning" : "Advarsel",
  "The object type is not specified." : "Objekttypen er ikke angivet.",
  "Enter new" : "Indtast nyt",
  "Delete" : "Slet",
  "Add" : "Tilføj",
  "Edit tags" : "Rediger tags",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Fejl ved indlæsning dialog skabelon: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Ingen tags markeret til sletning.",
111
112
113
114
115
  "unknown text" : "ukendt tekst",
  "Hello world!" : "Hej verden!",
  "sunny" : "solrigt",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hej {name}, vejret er {weather}",
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["hent %n fil","hent %n filer"],
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Opdaterer {productName} til version {version}, det kan tage et stykke tid.",
  "Please reload the page." : "Genindlæs venligst siden",
  "The update was unsuccessful." : "Opdateringen mislykkedes.",
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Opdateringen blev udført korrekt. Du bliver nu viderestillet til ownCloud.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kunne ikke nulstille kodeordet, fordi symboludtrykket er ugyldigt",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Der opstod et problem under afsendelse af nulstillings-e-mailen. Kontroller venligst om dit brugernavnet er korrekt",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Der opstod et problem under afsendelse af nulstillings-e-mailen. Der ikke er nogen email adresse tilknyttet denne bruger konto. Kontakt venligst systemadministratoren",
  "%s password reset" : "%s adgangskode nulstillet",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Anvend følgende link til at nulstille din adgangskode: {link}",
  "You will receive a link to reset your password via Email." : "Du vil modtage et link til at nulstille dit kodeord via e-mail.",
  "Username" : "Brugernavn",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset. If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. Do you really want to continue?" : "Dine filer er krypterede. Hvis du ikke har aktiveret gendannelsesnøglen kan du ikke få dine data tilbage efter at du har ændret adgangskode. HVis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre så kontakt din administrator før du fortsætter. Vil du fortsætte?",
  "Yes, I really want to reset my password now" : "Ja, Jeg ønsker virkelig at nulstille mit kodeord",
  "Reset" : "Nulstil",
  "New password" : "Nyt kodeord",
  "New Password" : "Ny adgangskode",
  "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
  "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
  "Personal" : "Personligt",
  "Users" : "Brugere",
  "Apps" : "Apps",
  "Admin" : "Admin",
  "Help" : "Hjælp",
  "Error loading tags" : "Fejl ved indlæsning af tags",
  "Tag already exists" : "Tag eksistere allerede",
  "Error deleting tag(s)" : "Fejl ved sletning af tag(s)",
  "Error tagging" : "Fejl ved tagging",
  "Error untagging" : "Fejl ved fjernelse af tag",
  "Error favoriting" : "Fejl ved favoritering",
  "Error unfavoriting" : "Fejl ved fjernelse af favorisering.",
  "Access forbidden" : "Adgang forbudt",
  "File not found" : "Filen blev ikke fundet",
  "The specified document has not been found on the server." : "Det angivne dokument blev ikke fundet på serveren.",
  "You can click here to return to %s." : "Du kan klikke her for at gå tilbage til %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hej med dig\n\nDette blot for at lade dig vide, at %s har delt %s med dig.\nSe det her: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
  "Cheers!" : "Hej!",
  "Internal Server Error" : "Intern serverfejl",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Servern stødte på en intern fejl og var ikke i stand til at fuldføre din forespørgsel.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Kontakt venligst serveradministratoren, hvis denne fejl gentager sig flere gange - medtag venligst de tekniske detaljer nedenfor i din rapport.",
  "More details can be found in the server log." : "Flere detaljer kan fås i serverloggen.",
  "Technical details" : "Tekniske detaljer",
  "Remote Address: %s" : "Fjernadresse: %s",
  "Request ID: %s" : "Forespørgsels-ID: %s",
  "Code: %s" : "Kode: %s",
  "Message: %s" : "Besked: %s",
  "File: %s" : "Fil: %s",
  "Line: %s" : "Linje: %s",
  "Trace" : "Sporing",
  "Security Warning" : "Sikkerhedsadvarsel",
  "Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" : "Din PHP-version er sårbar overfor et NULL Byte angreb (CVE-2006-7243)",
  "Please update your PHP installation to use %s securely." : "Opdater venligst din PHP installation for at anvende %s sikkert.",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Dine data mappe og filer er sandsynligvis tilgængelige fra internettet fordi .htaccess filen ikke virker.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "For information om, hvordan du konfigurerer din server korrekt se <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentationen</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Opret en <strong>administratorkonto</strong>",
  "Password" : "Adgangskode",
  "Storage & database" : "Lager & database",
  "Data folder" : "Datamappe",
  "Configure the database" : "Konfigurer databasen",
  "Only %s is available." : "Kun %s er tilgængelig.",
  "Database user" : "Databasebruger",
  "Database password" : "Databasekodeord",
  "Database name" : "Navn på database",
  "Database tablespace" : "Database tabelplads",
  "Database host" : "Databasehost",
  "SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite bliver brugt som database. For større installationer anbefaler vi at ændre dette.",
  "Finish setup" : "Afslut opsætning",
  "Finishing …" : "Færdigbehandler ...",
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Applikationen kræver JavaScript for at fungere korrekt. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Slå venligst JavaScript til</a> og genindlæs siden.",
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s er tilgængelig. Få mere information om, hvordan du opdaterer.",
  "Log out" : "Log ud",
  "Server side authentication failed!" : "Server side godkendelse mislykkedes!",
  "Please contact your administrator." : "Kontakt venligst din administrator",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Glemt din adgangskode? Nulstil det!",
  "remember" : "husk",
  "Log in" : "Log ind",
  "Alternative Logins" : "Alternative logins",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej med dig,<br><br>Dette er blot for at informere dig om, at %s har delt <strong>%s</strong> med dig.<br><a href=\"%s\">Se det her!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Denne ownCloud instans er lige nu i enkeltbruger tilstand.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Det betyder at det kun er administrator, som kan benytte ownCloud.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontakt systemadministratoren, hvis denne meddelelse fortsætter eller optrådte uventet.",
  "Thank you for your patience." : "Tak for din tålmodighed.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du tilgår serveren fra et utroværdigt domæne",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kontakt venligst din administrator. Hvis du er administrator, konfigurer \"trusted_domain\" indstillingen i config/config.php. Et eksempel kan ses i config/config.sample.php.",
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Afhænger af din konfiguration, da du som administrator eventuelt også er i stand til at gøre brug af knappen nedenfor til at tildele tillid til dette domæne.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Tilføj \"%s\" som et troværdigt domæne",
  "%s will be updated to version %s." : "%s vil blive opdateret til version %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Følgende apps bliver deaktiveret:",
  "The theme %s has been disabled." : "Temaet, %s, er blevet deaktiveret.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Sørg venligst for at sikre, at databasen, config-mappen og data-mappen er blevet sikkerhedskopieret inden vi fortsætter.",
  "Start update" : "Begynd opdatering",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "For at undgå tidsudløb med større installationer, så kan du i stedet køre følgende kommando fra din installationsmappe:",
  "This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Denne %s-instans bliver i øjeblikket opdateret, hvilket kan tage et stykke tid.",
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Denne side vil genopfriske sig selv, når %s-instancen er tilgængelig igen."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}