da.json 7.52 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt",
  "Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig",
  "Unknown error" : "Ukendt fejl",
  "Unable to set upload directory." : "Ude af stand til at vælge upload mappe.",
  "Invalid Token" : "Ugyldig Token ",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ingen fil blev uploadet. Ukendt fejl.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Der skete ingen fejl, filen blev succesfuldt uploadet",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Den uploadede fil overstiger upload_max_filesize direktivet i php.ini",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Den uploadede fil overstiger MAX_FILE_SIZE indstilingen, som specificeret i HTML formularen",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Filen blev kun delvist uploadet.",
  "No file was uploaded" : "Ingen fil uploadet",
  "Missing a temporary folder" : "Manglende midlertidig mappe.",
  "Failed to write to disk" : "Fejl ved skrivning til disk.",
  "Not enough storage available" : "Der er ikke nok plads til rådlighed",
16
  "The target folder has been moved or deleted." : "Mappen er blevet slettet eller fjernet.",
17
18
19
20
21
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Upload fejlede. Kunne ikke finde den uploadede fil.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Upload fejlede. Kunne ikke hente filinformation.",
  "Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
  "Files" : "Filer",
  "All files" : "Alle filer",
22
  "Favorites" : "Foretrukne",
23
  "Home" : "Hjemme",
24
  "Close" : "Luk",
25
  "Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
26
27
28
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
29
  "Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Fejl under upload af filen \"{fileName}\": {message}",
30
31
  "Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
32
  "Actions" : "Handlinger",
33
  "Download" : "Download",
34
35
  "Rename" : "Omdøb",
  "Delete" : "Slet",
36
  "Disconnect storage" : "Frakobl lager",
37
  "Unshare" : "Ophæv deling",
38
  "Details" : "Detaljer",
39
  "Select" : "Vælg",
40
  "Pending" : "Afventer",
41
  "Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
42
  "This operation is forbidden" : "Denne operation er forbudt",
43
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappe er utilgængelig, tjek venligst loggene eller kontakt administratoren",
44
45
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
  "Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
46
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
47
48
49
50
51
  "Name" : "Navn",
  "Size" : "Størrelse",
  "Modified" : "Ændret",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
52
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
53
54
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Uploader %n fil","Uploader %n filer"],
55
  "New" : "Ny",
56
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "'{name}' er et ugyldigt filnavn.",
57
  "File name cannot be empty." : "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
58
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Opbevaringspladsen tilhørende {owner} er fyldt op - filer kan ikke længere opdateres eller synkroniseres!",
59
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Din opbevaringsplads er fyldt op, filer kan ikke opdateres eller synkroniseres længere!",
60
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Opbevaringspladsen tilhørende {owner} er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
61
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Din opbevaringsplads er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
62
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["match '{filter}'","match '{filter}'"],
63
64
  "Path" : "Sti",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
65
  "Favorited" : "Gjort til foretrukken",
66
  "Favorite" : "Foretrukken",
67
68
  "Folder" : "Mappe",
  "New folder" : "Ny Mappe",
69
70
  "{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
  "Upload" : "Upload",
71
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Der opstod en fejl under forsøg på at opdatere mærkerne",
72
73
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapper er blevet <strong>oprettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>ændret</strong>",
74
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begræns noter om oprettelse og ændringer af dine <strong>favorit filer</strong> <em>(Kun streaming)</em>",
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>slettet</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>gendannet</strong>",
  "You created %1$s" : "Du oprettede %1$s ",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s oprettede %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s blev oprettet i en offentlig mappe",
  "You changed %1$s" : "Du ændrede %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s ændrede %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Du slettede %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettede %1$s",
  "You restored %1$s" : "Du gendannede %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s gendannede %1$s",
86
87
88
  "Changed by %2$s" : "Ændret af %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Slettet af %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Gendannet af %2$s",
89
90
91
92
93
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Filhåndtering",
  "Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
  "max. possible: " : "max. mulige: ",
  "Save" : "Gem",
94
  "Missing permissions to edit from here." : "Rettighed mangler til at redigere på dette sted",
95
  "Settings" : "Indstillinger",
96
  "WebDAV" : "WebDAV",
97
  "Cancel upload" : "Fortryd upload",
98
  "No files in here" : "Her er ingen filer",
99
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
100
  "No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
101
  "Select all" : "Vælg alle",
102
103
  "Upload too large" : "Upload er for stor",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerne, du prøver at uploade, er større end den maksimale størrelse for fil-upload på denne server.",
104
  "No favorites" : "Ingen foretrukne",
105
106
107
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du har markeret som foretrukne, vil blive vist her",
  "Text file" : "Tekstfil",
  "New text file.txt" : "Ny tekst file.txt"
108
109
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}