sl.json 8.46 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Storage is temporarily not available" : "Shramba trenutno ni na voljo",
3
4
5
  "Storage invalid" : "Določen prostor ni veljaven",
  "Unknown error" : "Neznana napaka",
  "All files" : "Vse datoteke",
6
  "Saved" : "Shranjeno",
7
  "There was an error saving" : "Med shranjevanjem je prišlo do napake",
8
  "File could not be found" : "Datoteke ni mogoče najti",
9
  "Home" : "Domači naslov",
10
  "Close" : "Zapri",
11
  "Favorites" : "Priljubljene",
12
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Ni mogoče ustvariti mape \"{dir}\"",
13
  "Upload cancelled." : "Pošiljanje je preklicano.",
14
15
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ni mogoče poslati datoteke {filename}, saj je to ali mapa ali pa je velikost datoteke 0 bajtov.",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Na voljo ni dovolj prostora. Velikost poslane datoteke je {size1}, na voljo pa je je {size2}.",
16
17
  "Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Ciljna mapa \"{dir}\" ne obstaja več",
  "Not enough free space" : "Na voljo ni dovolj prostora",
18
19
20
  "Uploading..." : "Poteka pošiljanje ...",
  "..." : "...",
  "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} od {totalSize} ({bitrate})",
21
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "V teku je pošiljanje datoteke. Če zapustite to stran zdaj, bo pošiljanje preklicano.",
22
  "Actions" : "Dejanja",
23
  "Download" : "Prejmi",
24
25
  "Rename" : "Preimenuj",
  "Delete" : "Izbriši",
26
27
  "Disconnect storage" : "Odklopi shrambo",
  "Unshare" : "Prekini souporabo",
28
  "Could not load info for file \"{file}\"" : "Ni mogoče naložiti podrobnosti za datoteko »{file}«",
29
  "Files" : "Datoteke",
30
  "Details" : "Podrobnosti",
31
  "Select" : "Izberi",
32
  "Pending" : "V čakanju ...",
33
  "Unable to determine date" : "Ni mogoče določiti datuma",
34
  "Invalid path" : "Neveljavna pot",
35
36
37
  "This operation is forbidden" : "To dejanje ni dovoljeno!",
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Mapa ni na voljo. Preverite dnevnik in stopite v stik s skrbnikom sistema.",
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Datoteke \"{file}\" ni mogoče premakniti, ker cilj že obstaja",
38
39
40
  "Could not move \"{file}\"" : "Ni mogoče premakniti \"{file}\"",
  "{newName} already exists" : "{newName} že obstaja",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Ni mogoče preimenovati \"{fileName}\", ker datoteka ne obstaja več",
41
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Ime \"{targetName}\" je že v uporabi v mapi \"{dir}\". Izberite drugo ime ali drugo mapo.",
42
43
44
45
46
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Ni mogoče preimenovati \"{fileName}\"",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Ni mogoče ustvariti datoteke \"{file}\"",
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Ni mogoče ustvariti datoteke \"{file}\", ker že obstaja",
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Ni mogoče ustvariti mape \"{dir}\", ker že obstaja",
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Napaka brisanja datoteke \"{fileName}\".",
47
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Ni zadetkov, ki bi bili skladni z nizom '{filter}'",
48
49
50
51
52
  "Name" : "Ime",
  "Size" : "Velikost",
  "Modified" : "Spremenjeno",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mapa","%n mapi","%n mape","%n map"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n datoteka","%n datoteki","%n datoteke","%n datotek"],
53
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
54
  "_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["z vključno %n skritim","z vključno %n skritima","z vključno %n skritimi","z vključno %n skritimi"],
55
56
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Ni ustreznih dovoljenj za pošiljanje ali ustvarjanje datotek na tem mestu.",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Posodabljanje %n datoteke","Posodabljanje %n datotek","Posodabljanje %n datotek","Posodabljanje %n datotek"],
57
  "New" : "Novo",
58
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neveljavno ime datoteke.",
59
  "File name cannot be empty." : "Ime datoteke ne sme biti prazno polje.",
60
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Shramba uporabnika {owner} je polna, zato datotek ni več mogoče posodabljati in usklajevati!",
61
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Shramba je povsem napolnjena. Datotek ni več mogoče posodabljati in usklajevati!",
62
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Shramba uporabnika {owner} je polna ({usedSpacePercent}%).",
63
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Prostor za shranjevanje je skoraj do konca zaseden ({usedSpacePercent}%)",
64
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["se sklada s filtrom '{filter}'","se skladata s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'"],
65
66
  "Path" : "Pot",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajta","%n bajti","%n bajtov"],
67
68
  "Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
  "Favorite" : "Priljubljene",
69
  "Local link" : "Krajevna povezava",
70
71
  "Folder" : "Mapa",
  "New folder" : "Nova mapa",
72
  "{newname} already exists" : "{newname} že obstaja",
73
  "Upload" : "Pošlji",
74
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem oznak",
75
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>Ustvarjena</strong> je nova datoteka ali mapa.",
76
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>Spremenjena</strong> je datoteka ali mapa",
77
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>.",
78
79
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>Izbrisana</strong> je datoteka ali mapa",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>Obnovljena</strong> je datoteka ali mapa",
80
81
82
83
84
85
86
87
  "You created %1$s" : "Ustvarili ste %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s je ustvaril %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "Datoteka %1$s je ustvarjena v javni mapi.",
  "You changed %1$s" : "Spremenili ste %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s je spremenil %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Izbrisali ste %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s je izbrisal %1$s",
  "You restored %1$s" : "Obnovljen je predmet %1$s",
88
  "%2$s restored %1$s" : "Uporabnik %2$s je obnovil predmet %1$s.",
89
90
91
  "Changed by %2$s" : "Zadnja sprememba: %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Izbrisano: %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Obnovljeno: %2$s",
92
93
94
95
96
  "Upload (max. %s)" : "Pošiljanje (omejitev %s)",
  "File handling" : "Upravljanje z datotekami",
  "Maximum upload size" : "Največja velikost za pošiljanja",
  "max. possible: " : "največ mogoče:",
  "Save" : "Shrani",
97
98
  "With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Uveljavljanje sprememb prek PHP-FPM lahko traja tudi 5 minut.",
  "Missing permissions to edit from here." : "Ni ustreznih dovoljenj za urejanje na tej ravni.",
99
  "Settings" : "Nastavitve",
100
  "Show hidden files" : "Pokaži skrite datoteke",
101
  "WebDAV" : "WebDAV",
102
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Uporabite naslov <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> za dostop do datotek prek sistema WebDAV</a>.",
103
  "No files in here" : "V mapi ni datotek",
104
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
105
  "No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
106
  "Select all" : "izberi vse",
107
108
  "Upload too large" : "Prekoračenje omejitve velikosti",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke, ki jih želite poslati, presegajo največjo dovoljeno velikost na strežniku.",
109
110
  "No favorites" : "Ni priljubljenih predmetov",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Datoteke ali mape, ki so označene kot priljubljene, bodo zbrane na tem mestu.",
111
112
  "Text file" : "Besedilna datoteka",
  "New text file.txt" : "Nova datoteka.txt"
113
114
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}