fi_FI.json 5.72 KB
Newer Older
1
2
3
4
{ "translations": {
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "Vaihe 1 epäonnistui. Poikkeus: %s",
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "Vaihe 2 epäonnistui. Poikkeus: %s",
  "External storage" : "Ulkoinen tallennustila",
5
  "Storage with id \"%i\" not found" : "Tallennustilaa tunnisteella \"%i\" ei löytynyt",
6
  "Invalid mount point" : "Virheellinen liitoskohta",
7
  "%s" : "%s",
8
9
  "Personal" : "Henkilökohtainen",
  "System" : "Järjestelmä",
10
11
  "Grant access" : "Salli pääsy",
  "Access granted" : "Pääsy sallittu",
12
13
  "Error configuring OAuth1" : "Virhe OAuth1:n asetuksia tehdessä",
  "Error configuring OAuth2" : "Virhe OAuth2:n asetuksia tehdessä",
14
15
  "Generate keys" : "Luo avaimet",
  "Error generating key pair" : "Virhe luotaessa avainparia",
16
  "Enable encryption" : "Käytä salausta",
17
  "Enable previews" : "Käytä esikatseluja",
18
19
20
  "Check for changes" : "Tarkista muutokset",
  "Never" : "Ei koskaan",
  "Once every direct access" : "Kerran aina suoran käytön yhteydessä",
21
22
  "All users. Type to select user or group." : "Kaikki käyttäjät. Kirjoita valitaksesi käyttäjän tai ryhmän.",
  "(group)" : "(ryhmä)",
23
  "Admin defined" : "Ylläpitäjän määrittämä",
24
  "Saved" : "Tallennettu",
25
  "Empty response from the server" : "Tyhjä vastaus palvelimelta",
26
27
28
  "Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Käyttö epäonnistui. Kirjaudu ulos ja takaisin sisään aktivoidaksesi tämän liitospisteen",
  "Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Tietojen saaminen ownCloud-palvelimelta epäonnistui: {code} {type}",
  "Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Erillisten liitospisteiden listauksen noutaminen epäonnistui: {type}",
29
  "There was an error with message: " : "Tapahtui virhe viestillä:",
30
31
32
  "External mount error" : "Ulkoinen liitosvirhe",
  "Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Windows-verkkoasemien liitospisteiden listauksen noutaminen epäonnistui: tyhjä vastaus palvelimelta",
  "Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Jotkin määritetyt erilliset liitospisteet eivät ole yhdistettynä. Napsauta punaisia rivejä saadaksesi lisätietoja",
33
  "Builtin" : "Sisäänrakennettu",
34
  "None" : "Ei mitään",
35
  "OAuth1" : "OAuth1",
36
37
  "App key" : "Sovellusavain",
  "App secret" : "Sovellussalaisuus",
38
  "OAuth2" : "OAuth2",
39
40
  "Client ID" : "Asiakkaan tunniste",
  "Client secret" : "Asiakassalaisuus",
41
  "OpenStack" : "OpenStack",
42
  "Username" : "Käyttäjätunnus",
43
  "Password" : "Salasana",
44
  "Rackspace" : "Rackspace",
45
46
  "API key" : "API-avain",
  "Username and password" : "Käyttäjätunnus ja salasana",
47
  "Session credentials" : "Istunnon tunnistetiedot",
48
  "RSA public key" : "Julkinen RSA-avain",
49
  "Public key" : "Julkinen avain",
50
51
52
53
54
55
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
  "Port" : "Portti",
  "Region" : "Alue",
  "Enable SSL" : "Käytä SSL:ää",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "URL" : "Verkko-osoite",
56
  "Remote subfolder" : "Etäalikansio",
57
58
  "Secure https://" : "Salattu https://",
  "Dropbox" : "Dropbox",
59
  "FTP" : "FTP",
60
  "Host" : "Isäntä",
61
  "Secure ftps://" : "Salattu ftps://",
62
  "Google Drive" : "Google Drive",
63
64
65
  "Local" : "Paikallinen",
  "Location" : "Sijainti",
  "ownCloud" : "ownCloud",
66
  "SFTP" : "SFTP",
67
  "SFTP with secret key login" : "SFTP salaisen avaimen kirjautumisella",
68
  "SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
69
  "Share" : "Jaa",
70
  "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS käyttäen OC-kirjautumista",
71
72
  "Username as share" : "Käyttäjänimi jakona",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
73
  "Service name" : "Palvelun nimi",
74
  "Request timeout (seconds)" : "Pyynnön aikakatkaisu (sekunneissa)",
75
76
77
78
  "<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> \"%s\" ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää asentamaan puuttuva kohde.",
79
  "No external storage configured" : "Erillistä tallennustilaa ei ole määritetty",
80
  "You can add external storages in the personal settings" : "Voit lisätä erillisiä tallennustiloja henkilökohtaisista asetuksistasi",
81
82
83
84
  "Name" : "Nimi",
  "Storage type" : "Tallennustilan tyyppi",
  "External Storage" : "Erillinen tallennusväline",
  "Folder name" : "Kansion nimi",
85
  "Authentication" : "Tunnistautuminen",
86
87
  "Configuration" : "Asetukset",
  "Available for" : "Saatavuus",
88
  "Add storage" : "Lisää tallennustila",
89
  "Advanced settings" : "Lisäasetukset",
90
  "Delete" : "Poista",
91
  "Allow users to mount external storage" : "Salli käyttäjien liittää erillisiä tallennustiloja",
92
93
94
  "Allow users to mount the following external storage" : "Salli käyttäjien liittää seuraavat erilliset tallennusvälineet"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}